Évf. 11 szám 2 (2020)
Tanulmányok

A szociális/szolidáris gazdaság fejlesztésére irányuló stratégia kialakítása

Megjelent 2020-12-01

Kulcsszavak

  • helyi gazdaság,
  • lokális közösség,
  • szociális gazdaság,
  • stratégiai szemlélet,
  • stratégia alkotás,
  • érdekegyeztetés,
  • közösségfejlesztés,
  • fenntarthatóság

Absztrakt

szociális / szolidáris gazdaság helyi gazdaság részeként történő fejlesztése kapcsán alapvető fontossággal bír a stratégiai szemlélet alkalmazása: ez magában foglalja a helyi, specifikus problémák, igények és szükségletek, valamint erőforrások feltárását és az ezekhez kapcsolódó sajátságos célok, tevékenységek és módszerek, illetve eszközök, a célok elérését biztosító utak, alternatívák meghatározását, illetve a fenntarthatóság kritériumainak való elégtételt úgyszintén. Az elérendő célokat és a célok megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket, feladatokat a szereplők célszerűen partnerségben kivitelezik. Gondos tervezés, előkészítés, hatékonyan működő kommunikáción alapuló, közös érdekeltséget és együttműködést képviselő partnerség és tapasztalt menedzsment hiányában a stratégia gyakorlatban való megvalósíthatósága kétségessé válhat.
A stratégiaalkotásnak része kell, hogy legyen a szereplőkkel való érdekegyeztetés és közösségfejlesztés úgyszintén. Minél inkább sikerül megnyerni és bevonni a helyi lakosságot a tervezési, előkészítési és megvalósítási, valamint működtetési fázisokba, annál nagyobb hatékonysággal, eredményességgel és hatásossággal kalkulálhatunk a stratégia gyakorlatban való megvalósítása során. Amennyiben viszont nem a célok irányába mutató folyamatok, történések zajlanak, illetve csak a szereplők szűkebb köreihez kötődnek a vázolt tevékenységek, úgy nyilvánvalóan csökken az említett hatékonyság, a várt hatások intenzitása és kiterjedtsége, illetve a fejlesztési kezdeményezések társadalmi elfogadottsága is.
Mint ahogy a helyi gazdaságfejlesztési stratégia megalkotása és végrehajtása, úgy a helyi gazdaságfejlesztési stratégia részeként megalkotásra kerülő szociális gazdaság-fejlesztési stratégia sem elsősorban önkormányzati, hanem helyi közösségi feladat. Ennek megfelelően a stratégiaalkotás és a megvalósítás lépéseiben a közösségfejlesztés módszereinek és eszközeinek jelentős szerepe kell, hogy legyen. Az említettek alapján a helyi erőforrásokra épülő szociális gazdaság fejlesztésére irányuló stratégia tervezése és megvalósítása egyszerre több szempontból közelítendő: gazdasági, szociális és kulturális, valamint környezeti aspektusokból egyaránt, annak érdekében, hogy eleget tegyen a fenntarthatóság kritériumainak.