Évf. 13 szám 1 (2022)
Tanulmányok

A szociális / szolidáris gazdaság helyi gazdaság részeként való működésére irányuló modell megalkotása egy pályázati projekt keretei között

Megjelent 2022-06-13

Kulcsszavak

  • szociális/szolidáris gazdaság,
  • helyi gazdaság,
  • modell-alkotás

Absztrakt

A „Következő lépés - Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán” című, EFOP1.6.2-16-2017-00103 azonosítószámú pályázati projekt keretei között a Gilvánfán bejegyzett szociális szövetkezet szociálisó/szolidáris gazdálkodási tevékenységeinek támogatása érdekében a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, mint konzorciumi partner szakmai tanácsadói tevékenységet látott el. A szociális/szolidáris gazdálkodási tevékenységek támogatásához kapcsolódó tanácsadói tevékenység keretei között komplex kutatási, tervezési és stratégia-, illetve modellalkotási feladatok megvalósítására vonatkozó, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, Gilvánfán élő célcsoport foglalkoztatásának munkaerő-piaci, foglalkoztatási tanácsadás keretében történő ösztönzésére irányuló teljesítések egyaránt szerepeltek.
A tanácsadói tevékenység helyi gazdaság részét képező szociális/szolidáris gazdaság fejlesztésére irányuló modell megalkotására irányuló fázisban az előzetes szakirodalmi forráskutatás és forrásgyűjtés-, statisztikai adatgyűjtés–és elemzés, interjúkészítés-és elemzés, valamint kiscsoportos műhelymunka módszereinek alkalmazásával megszerzett adatok és információk összegzése, szintetizálása történt meg. Összegző jellegű javaslatainkat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpontja és a Human Exchange Alapítvány által közösen szervezett szakmai konferencián tártuk az érdeklődő nyilvánosság elé.
Megközelítésünkben a modell a valóság leegyszerűsített mása, a modellalkotás pedig különböző jellegzetességek, jelenségek, történések és események között való összefüggések, kapcsolatok feltárására irányuló folyamat. A modell megalkotásának folyamatában a kutatásból származó eredményeket visszavetítettük a valóságot reprezentáló tényadatokra annak tisztázását követően, hogy mit, minek a függvényében kívánunk vizsgálni. Modellalkotásunkhoz a szociális/szolidáris gazdaságból vett működő, ún. „legjobb” példák összegyűjtésével és bemutatásával járultunk hozzá az említett alkalmazott módszertani elemek mellett annak érdekében, hogy elősegítsük a szolidaritáson alapuló helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezésekben résztvevők és az azok iránt érdeklődők közti kapcsolatépítést és hálózatfejlesztést. A kutatási és tanácsadói tevékenység során megalkotott modellünk fajtája mesterséges, egyszerre kutatási jellegű (vizsgálati modell), egyben pedig oktatási (szemléltető eszköz) célzatú is.