Évf. 12 szám 2 (2021)
Tanulmányok

A coaching kompetenciák jelentősége a coaching folyamatában

Megjelent 2021-12-01

Kulcsszavak

  • coaching,
  • kompetenciák,
  • coaching folyamat,
  • 7 C keretrendszer,
  • eredményesség

Absztrakt

A coaching, mint folyamat eredményes, hatékony és hatásos megvalósulását jelentős mértékben befolyásolja a coach elméleti és gyakorlati felkészültsége, ehhez kapcsolódóan a coaching kompetenciák alkalmazása. A coaching és mentoring kompetenciák tekintetében mind az EMCC (European Mentoring & Coaching Council), mind pedig az ICF (International Coach Federation) keretrendszerek által meghatározott elvárások megfelelő támpontot jelentenek. A két kompetencia modell hasonló elemeket foglal magába, amelyek időről időre változnak, kiegészülnek.
A European Mentoring & Coaching Council (EMCC) célja a coaching és mentoring tevékenységek, szakmák és gyakorlóik folyamatos fejlesztése, működésük minőségi szintjének növelése. Az EMCC magyarországi tagszervezete 2008 óta fejti ki tevékenységét Európai Mentoring és Coaching Szervezet Magyarországi Egyesülete néven. Az EMCC által deklarált elvárások között szerepel a coach/mentor kompetenciák, szigorú minőségi követelmények szerinti működés. AZ EMCC Etikai kódexének egyik elemeként is megtaláljuk a kompetenciát.
Az EMCC kompetencia keretrendszer elemeinek alkalmazásával a coach az ügyfél igényeinek, valamint az Etikai kódex és a szakmai normák elvárásainak egyaránt megfelelő szolgáltatást képes biztosítani magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültsége alapján. A coach(ing) kompetenciák fejlesztése folyamatos szakmai működést és továbbképzéseken, illetve egyéb, a személyes szakmai fejlődést biztosító tevékenységekben (pl. szupervízió, „kompetencia labor” workshop, szakmai konferenciák) való részvételt igényel a szakemberek részéről az Etikai kódex szerint. A coach(ing) kompetenciák gyakorlatban való, a coach részéről történő magabiztos alkalmazása nélkülözhetetlen a coaching folyamatának eredményessé, hatékonnyá és hatásossá tételéhez.
Dolgozatomban a coaching folyamatában alkalmazásra kerülő kompetenciák szerepével, jelentőségével foglalkozom.