Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és nem áll jelenleg másik folyóiratnál lektorálás alatt.
 • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
 • A DOI-val rendelkező referenciáknál fel van tüntetve a DOI a hivatkozáslistában.
 • Az ábrákat, képeket, táblázatokat és diagramokat külön is kérjük megküldeni.
 • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.
 • A cikk nyelvétől függetlenül minden esetben szükség van a cikk címének angol nyelvű fordítására és angol nyelvű absztraktra.

Szerzői útmutató

Formai követelmények

 • Cambria betűtípus;
 • a cikk címe: Címsor1, nagybetűs, 11-es betűméret, félkövér, középre igazítva, alatta egy 10 pontos üres sor;
 • a szerző(k) neve: normál, kiskapitális, 11-es betűméret, középre igazítva, alatta két 10 pontos üres sor;
 • a törzsszöveg: 10-es betűméret, sorkizárt;
 • szimpla sorköz;
 • normál margó: körben 2,5 cm;
 • tabulátoros behúzás a bekezdések első soránál – kivételt képeznek a címek és felsorolások alatti, valamint az üres sorok utáni bekezdések;
 • a fejezet címét 11-es betűmérettel, a nagyobb részek címeit félkövéren, a kisebbeket dőlten jelöljük; felsorolás esetén az ebben a dokumentumban is látható fekete pontokat használjuk;
 • lábjegyzetek: 8-as betűméret (Cambria), az oldal alján helyezzük el, balra zárva;
 • az ábrákat és a táblázatokat középre zárva helyezzük el, fölé számozva és megnevezve a tartalmat, 9-es, dőlt betűtípussal; az ábrák esetében a megfelelő felbontású, min. 1000 képpont szélességű képfájlokat (JPG vagy TIF) érdemes preferálni;
 • ábrák és táblázatok forrásmegjelölése: alatta, jobbra igazítva, 10-es dőlt betűtípussal;
 • az ábrákat, képeket és táblázatokat, valamint diagramokat külön is kérjük megküldeni;
 • egy publikáció terjedelme minimum 7 oldal, maximum 20 oldal (karakterszám: szóközökkel együtt minimum 18.000, maximum 72.000 leütés) lehet.

Az egyes publikációk tartalmi felépítése

 • a publikáció rövid tartalmi összefoglalója kb. 10 sorban (absztrakt: miről szól a publikáció, mire használhatjuk a kinyert információkat, milyen tágabb kontextusba illeszthető be a téma stb.);
 • nagyobb témakörök bemutatása; az egyes témakörök, a nagyobb tartalmi egységek terjedelme legalább 1,5 oldal legyen;
 • összegzés/lezárás;
 • irodalomjegyzék.

Idézetek, hivatkozások

 • az irodalomjegyzéket a fejezet végén helyezzük el;
 • a DOI-val rendelkező referenciáknál kötelező feltüntetni a DOI-t a hivatkozáslistában;
 • szöveg közbeni idézéskor az alábbi formátumokat használjuk:
 • (Horváth 2004);
  • (Rekettye-Szűcs 2002);
  • (Csáky et al 2007) – háromnál több szerző esetén;
  • (Hrubos 2006, 668. o.);
  • (Barakonyi 2004a, 179. o.) – több, ugyanabban az évben publikált írás esetén (a, b, c…)
  • (Neave 1991, in Hrubos 1996) – szerkesztett kötet esetén.

Nyelv

 • a magyar nyelvű publikációkat angol nyelvű absztrakttal és kulcsszavakkal jelentetjük meg;
 • az angol nyelvű írásokat magyar nyelvű absztrakttal és kulcsszavakkal jelentetjük meg;
 • nyelvtől függetlenül minden publikáció esetében szükség van angol nyelvű címre és angol nyelvű absztraktra.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.