Információk

A Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat első alkalommal 2010 augusztusában jelent meg a Human Exchange Alapítvány gondozásában, a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ támogatásával.

A szakfolyóirat megalapítása óta évente két alkalommal, vagy évente egy dupla számmal jelentkezik folyamatosan, angol és magyar nyelvű publikációkkal.

A Humán Innovációs Szemle szerkesztőbizottságában szerepet vállaló elismert hazai és külföldi szakemberek közös célja a társadalmi és kulturális tőke növelése, a humán kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek megismertetése az olvasókkal, a társadalmi és gazdasági szereplőkkel.

A szakfolyóirat céljai között szerepel a különböző humán szakterületek innovációs kezdeményezéseinek és képviselőinek bemutatása, a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos együttműködési hálózatok erősítése, a különböző szektorok, tevékenységi rendszerek, szakmai és tudományos műhelyek közötti kooperáció elősegítése a széles értelemben vett társadalomtudományi innováció témakörében folyó diskurzus kiterjesztésével, folyamatos tudástranszfer és tapasztalatcsere megvalósításával.

A kiadványban megjelenő publikációk témái, valamint a szerzők köre dinamikusan változó jellegű, biztosítva ezáltal a mindenkori aktuális és szakmailag releváns kérdések és megoldások széles skálán történő bemutatását. A szakfolyóirat kiemelt figyelmet fordít a különböző tudományterületek találkozásával létrejött „határmezsgyékre”, amelyek transz- és interdiszciplináris látásmóddal gazdagítják egy-egy kérdés, probléma, vizsgálati jelenség feltárását, megismerését.

Az általában elméleti tanulmányokat és kutatási jelentéseket, valamint recenziók mellett szakemberekkel készített riportokat, jó gyakorlatokról szóló beszámolókat egyaránt magába foglaló Szemle időnként aktuális jelenségekhez, külön szakmai és tudományos alkalmakhoz kapcsolódó tematizált lapszámmal jelenik meg.

A kiadót képviselő Human Exchange Alapítvány és a lapot közreadó Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudomány Kara között 2022-ben létrejött megállapodás alapján a jövőben közösen törekednek a kimagasló szakmai és tudományos potenciál elérésére.

A dinamikusan változó, globalizálódó, számos kihívást és kockázatot magában hordozó világban különös létjogosultsággal bírnak azok a kezdeményezések, amelyek képesek érthetően bemutatni a problémák mellett a lehetséges közös megoldásokat is. A Humán Innovációs Szemle mint társadalomtudományi szakfolyóirat megismerteti az olvasót a kutatás-fejlesztés és innováció humán aspektusaival, kiemelve azok nélkülözhetetlen szerepét és jelentőségét a társadalmi és gazdasági fejlődésben.