Évf. 12 szám 1 (2021)
Tanulmányok

A Magyarországon élő hátrányos helyzetű népesség társadalmi felzárkózásának elősegítésére irányuló projektek és programok hatékonyságának vizsgálata

Dr. habil. Juhász Gábor
Pécsi Tudományegyetem
Dr. Molnár Dániel
Human Exchange Alapítvány
Dózsa Zsófia
Human Exchange Alapítvány

Megjelent 2021-06-01

Kulcsszavak

  • halmozottan hátrányos helyzetű népesség és térségi-területi egységek,
  • társadalmi felzárkózás,
  • esélyek és lehetőségek növelése,
  • fejlesztési kezdeményezések,
  • európai uniós pályázati projektek és programok értékelése

Absztrakt

Magyarország az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett a szegénységben élők, köztük a roma népesség társadalmi helyzetének javítása érdekében, ennek ellenére mind a mai napig napirenden szerepel a hátrányos helyzetű népesség társadalmi felzárkózása. A halmozottan hátrányos helyzetű, marginalizált életkörülmények között élő, szegregáció által sújtott egyének, családok és közösségek elsősorban Magyarország elmaradott térségi-területi egységeiben – nagyobb mértékben a Dél-Dunántúlon és Észak-kelet Magyarországon – koncentrálódnak. A javaktól, esélyektől és lehetőségektől való tartós megfosztottság generációkon keresztül öröklődő negatív hatásainak következményei közé tartozik a leszakadás, az életlehetőségekből való kiszorulás mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind a szolgáltatások igénybevétele terén.
A Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpontja a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvánnyal karöltve hazai és nemzetközi konzorciumok tagjaként számos, az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázati projektben vett részt az elmúlt időszakban, amelyek a Magyarországon élő hátrányos helyzetű népesség társadalmi felzárkózásának elősegítésére, esélyeik, lehetőségeik növelésére irányultak. A pályázati projektek keretében megvalósult tervezési és fejlesztési tevékenységek mellett részt vettünk a Magyarországon élő, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózására irányuló projektek és programok hatékonyságának vizsgálatában is.