Évf. 7 szám 1 (2016)
Tanulmányok

A Gilvánfán lakók körében végzett, szükséglet- és helyzetfeltárásra irányuló kérdőíves vizsgálat eredményei

Megjelent 2016-06-01

Absztrakt

A 2011-es népszámlálás adatai szerint 709 magyarországi településen 1384 szegregátum található. A fejlettségben statisztikai meghatározottság szerint elmaradott telepeken vagy településrészeken koncentrálódó hátrányos helyzetű népesség között nagyobb arányban találunk cigány származásúakat. Halmozottan hátrányos helyzetüket az egyszerre jelen lévő szociális és egészségügyi problémák, a tartós munkanélküliség és jövedelemhiány, az alacsony iskolai végzettség, az infrastrukturális hiányosságok, illetve a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutás problémái egyaránt jellemzik.
A generációról generációra öröklődő és halmozódó hátrányok, valamint az ezeket kísérő társadalmi egyenlőtlenségek kezelése, illetve csökkentése komplex intervenciót igényel. A perifériára szorult egyének és csoportok által megjelenített élethelyzetek felszámolására irányuló komplex telepprogramok folytatásaként került kidolgozásra az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció.