Évf. 11 szám 1 (2020)
Tanulmányok

A szociális gazdaság kiépítésének lehetőségei Gilvánfán egy szakértő interjú alapján

Megjelent 2023-03-03

Kulcsszavak

  • szegregáció,
  • társadalmi és munkaerő-piaci integráció,
  • halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport és település,
  • szociális/szolidáris gazdaság

Absztrakt

A „Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán” című pályázati projekt keretében megvalósított, a szociális gazdaság kiépítésének lehetőségeit vizsgáló projektelemhez kapcsolódóan végzett tanácsadói tevékenység helyzetfeltárás, diagnózis alkotás és stratégiai tervezés alkalmazásával kísérelte meg a közfoglalkoztatásból a szociális gazdaság kiépítése felé mutató folyamat lehetőségeit és akadályozó tényezőit feltérképezni Gilvánfán. A tanácsadói tevékenység célja a településen létrehozott szociális szövetkezet szociális / szolidáris gazdálkodási tevékenységeinek facilitálása, a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatásának munkaerő-piaci, foglalkoztatási tanácsadás keretében történő támogatása volt. A tanácsadói tevékenység keretében félig strukturált szakértői interjú készült a projektben részt vevő egyik szociális munkással, aki munkaerő-piaci mentori feladatokat is ellátott a projektben.
A jelenleg (2020 tavasza) is fizikai megvalósítás alatt álló, a Bevezetésben említett pályázati projektben szociális munkásként dolgozó interjúalanyunk feladatai közé tartozik a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli gilvánfai lakosok foglalkoztatásának ösztönzése, elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedésük támogatása. Interjúalanyunk a projektben vállalt szociális munkás tevékenységeit megelőzően egyfelől munkaerő-piaci, foglalkoztatási területen látott el szakmai és módszertani feladatokat a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, másfelől a térség és a település kutatójaként feltérképezte a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feltételeket, lehetőségeket, amelyekből származó adatokat, információkat jelenlegi munkakörében is folyamatosan és nagy haszonnal alkalmaz.
A továbbiakban az említett szociális munkással készült interjú alapján felmerült információk elemzéséből származó, a publikáció címében szereplő tárgykörre vonatkozó eredményeket összegezzük.