Évf. 14 szám 1 (2023)
Tanulmányok

Vállalati infokommunikáció és CRM rendszerek tervezésének és működtetésének aktuális jellegzetességei

Fábián Henriette
UP, Faculty of Humanities and Social Sciences, Research Center of Social Inclusion and Social Economy
Juhász Gábor
UP, Faculty of Humanities and Social Sciences, Research Center of Social Inclusion and Social Economy

Megjelent 2023-06-30

Kulcsszavak

 • vállalati infokommunikációs rendszer,
 • hálózati társadalom,
 • hálózatos kommunikáció,
 • virtuális közösségek,
 • kapcsolati hálózatok,
 • tudásmenedzsment,
 • közösségi CRM

Absztrakt

Egy korszerű, modern vállalati infokommunikációs rendszer kialakítása egy olyan integrált rendszer létrehozását jelenti, amelyben az információ gyakorlatilag egyetlen hálózaton belül terjed. Ennek a legfőbb előnye az, hogy kevesebb az információvesztés és a kommunikációs zaj, valamint a szisztéma működtetése is költséghatékonyabb. Amennyiben hiányosak, elavultak a vállalatok által alkalmazott infokommunikációs technológiák, nagyobb az esélye, hogy úgynevezett kommunikációs zaj keletkezik, vagyis nehezebbé, körülményesebbé válik a kommunikáció, az üzenetek eljuttatása, a megértés a kommunikáló felek között.
A kilencvenes évek végére létrejött egy virtuális térben működő, úgynevezett hálózati társadalom, amelynek egyik alapvető jellemzője az, hogy viszonylag könnyen és gyorsan formálódó kisebb csoportok folyamatos információcseréje zajlik. Ennek a hálózati társadalomnak a tagjai javarészt az úgynevezett Z generáció (az 1990-es évek közepe után születettek) tagjai közül kerülnek ki. Ezt a generációt többek között az jellemzi, hogy idejük nagy részét online kommunikációval töltik, ennek megfelelően kommunikációs, kapcsolatépítő és kognitív stílusuk is ennek megfelelően alakul.
Az évszázadok óta használt írott szöveg technikáját mára gyakorlatilag lecserélte a hálózatos kommunikáció, amely újfajta kollektivitást teremt. Az írott és beszélt nyelv lineáris szerveződése miatt csak egy kisebb csoporttal való személyes kapcsolattartást tesz lehetővé - így egy bizonyos elszigeteltséget eredményez. A multimédia hálózatos szerveződése az emberi agy számára sokkal természetesebb szerveződési formának tűnik, lehetővé teszi, hogy az emberek nagyobb létszámú személlyel tartsanak kapcsolatot, amelyek azonban szerepalapúak, kevésbé személyesek - ezek azonban azok a „gyenge” kapcsolatok, amelyeket munkakereséskor, üzletkötéskor szeretünk használni. Várható tehát, hogy a technológiai változások gyors átalakulásokat eredményeznek a kapcsolatkezelő kommunikációs mintázatainkban, szélesebb körű kapcsolati háló kialakítását teszik lehetővé.

Hivatkozások

 1. Barabási, Albert-László, Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What it Means for Business, Science, and Everyday Life, 2002. Cambridge MA: Perseus Publishing
 2. Bateson, G. (1972): Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University of Chicago Press.
 3. Bizonyítékokon alapuló menedzsment. www.evidence-basedmanagement.com
 4. Csermely, P. (2005): A rejtett hálózatok ereje. Hogyan stabilizálják a gyenge kapcsolatok a világot? Természet Világa 4. 146-150.
 5. Deetz, Stanley A. (1992): Democracy in an Age of Corporate Colonization. New York: State University of New York Press.
 6. Dell customer complaints. http://www.consumeraffairs.com/computers/dell_svc.html.
 7. Dow, L. (2011): The Social Customer. http://thesocialcustomer.com/leighdow/36230/what-social-crm
 8. Dunbar, R (2002): Vannak-e kognitív korlátai az e-világnak? In: Nyíri, K. (szerk.): Mobilközösség, mobilmegismerés. Tanulmányok. MTA Filozófiai Kutatóintézete. Budapest. 55-66.
 9. Dunbar, R. (1997): Grooming, Gossip, and the Evolution of Language. Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Glibkowski, B.j., Paul Quaranto, Jr., James J. Gillespie, Lee P. McGinnis (2011): CRM 3.0 The bridge to the future of customer relations. Technical Report | © Copyright 2011, Semplar http://semplar.com/Documents/CRM%203%200%20-%20Technical%20Report.pdf
 11. Granovetter, M. (1983): The strength of weak ties. A network theory revisited. Sociological Theory, Vol. 1. 201-233. https://doi.org/10.2307/202051
 12. Griffin, E.(2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest.
 13. Horányi, Ö. (2007): A kommunikáció participációra alapozott felfogásáról. In: Horányi, Ö. (szerk.) A kommunikáció mint participáció. Budapest: AKTI-Typotex. 246-264.
 14. Hogard, E. (2007): Using Consultative Methods to Investigate Professional Client Interaction as an Aspect of Process Evaluation. American Journal of Evaluation, 28 304-317. https://doi.org/10.1177/1098214007304741
 15. Lyotard J. F. (1984): The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge Manchester: Manchester University Press.
 16. Mikula, Gerald (1999): Social psychology of social justice. A review. Keynote address. 5th. Alps-Adria Psychology Conference. Pecs
 17. Nyíri, K (2005): The Networked Mind. Talk given at the workshop THE MEDIATED MIND – RETHINKING REPRESENTATION, May 27–28, 2005, The London Knowledge Lab, Institute of Education, University of London. http://www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_Networked_Mind_London_2005.pdf
 18. Nyíri, K. (1994): Hálózat és tudásegész. Előadás, elhangzott a Networking in the Humanities c. konferencián (Elvetham Hall, Hampshire, Egyesült Királyság, 1994. ápr. 13-16). The Hungarian translation was published in „A század szellemi körképe” (Pécs: Jelenkor Kiadó, 1995).
 19. Nyíri, K. (1998): Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság korában. Az Evangelische Akademie Tutzing által 1998. márc. 20. és 22. között Rothenburg o.d.Tauber-ban rendezett Testestül-lelkestül hálózva: A kommunikációs technológiák nyújtotta új tapasztalatok ("Leibhaft vernetzt: Neue Erfahrungen mit Kommunikationstechnologien") címû konferencián tartott elõadás szövege. http://www.hunfi.hu/nyiri/tutzinghn.htm
 20. Nyíri, K. (1999): Castells: the Information Age. Könyvismertetés. http://www.hunfi.hu/nyiri/cast_hn.htm
 21. Pálvölgyi, Á (2011): Y (Z, Zs) generáció (Kézirat, Pécsi Tudományegyetem)
 22. Stewart, T (2001): Wealth of Knowledge. Doubleday, New York, NY, 379 p.
 23. Tari, A (2010): Y generáció. Budapest: Jaffa Kiadó
 24. Tari, A (2011): Z generáció. Budapest: Jaffa Kiadó
 25. Thomas, G. F., Zolin, R., Hartman, J. L. (2009): The Central Role of Communication in Developing Trust and Its Effect on Employee Involvement. Journal of Business Communication. 46: 3. 286-310. https://doi.org/10.1177/0021943609333522
 26. Willis, A. (2005): Corporate governance and management of infomration and record. Records Management Journal. Vol 15:2. 86-97. https://doi.org/10.1108/09565690510614238