Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

A kriptovaluták szabályozása – Jogi kihívások és kockázatok

Varga Norbert
PhD Hallgató – KRE ÁJDI
Birher Nándor
dékán, PPKE BTK
Knoll-Csete Edit
PhD Hallgató – KRE ÁJDI

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • kriptovaluta,
 • pénzügyi tranzakció,
 • bitcoin,
 • altcoin,
 • token,
 • kriptoeszköz

Absztrakt

A Bitcoin és az Ethereum egyre inkább a közfigyelem középpontjába kerültek az elmúlt években. Mindkettő kriptovaluta, azaz decentralizált digitális eszköz, egy kódsor, amely fizetőeszközként – decentralizált fizetőeszközként – is használható. Értéküket nem a mögötte lévő fedezet, hanem a közmegállapodás generálja. A kriptoeszközök vonzerejét az adja, hogy lehetőséget teremtenek a biztonságos és egyszerű tranzakciókra két fél között, közvetítő nélkül. Mindkettő blokklánc technológián (a mindenkori összes tranzakciót tartalmazzák) alapuló digitális valuta. A kriptovaluták gyors térnyerésük miatt sajnos egyre inkább csalók és bűnözők célpontjaivá váltak. A digitális valuták által kínált technológiai újítások és pénzügyi lehetőségek mellett tehát felmerül az etikai dimenzió kérdése is. Hogyan illeszkednek a kriptovaluták az etikai elvekhez, különös tekintettel a pénz etikájára, hiszen az általuk generált nyereséghez tulajdonképpen nem jut hozzá mindenki egyaránt. A digitális valuták anonimitása elősegítheti a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és más illegális tranzakciókat. Ezenkívül aggályok merülnek fel a kriptovaluták energiafogyasztásával és környezeti hatásaival kapcsolatban is. Ezért a kriptovaluták hatékony szabályozására van szükség a csalások és visszaélések elleni küzdelemben, valamint a befektetők védelmében. A kriptovaluták használata ugyanis megnehezítheti az érintett felek személyazonosságának megállapítását (anonimitás és álnév), ami csalásra, pénzmosásra és más illegális tevékenységekre ösztönöz. A kriptovaluták ára jelentősen ingadozhat (volatilitás), ami jelentős anyagi veszteségeket okozhat a befektetőknek. A kibertámadások, hackelési incidensek és technikai hibák végső soron a kriptoeszközök elvesztéséhez vezethetnek (technológiai-biztonsági kockázatok).

Hivatkozások

 1. Bánfi Tamás (szerk.) (2009): Pénzügytan. Egyetemi tankönyv. Budapest: Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
 2. Bánfi Tamás (szerk.) (2006): Banküzemtan. Egyetemi tankönyv. Budapest: Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
 3. Birher Nándor – Bicskei Tamás – Kovács Viktória (2020): Szabályozáskomplexitás. Glossa Iuridica, 7(1-2), 285-313. o.
 4. Botha, Johannes George – Leenen, Louise (2024): Cryptocurrency-Crime Investigation: Fraudulent use of Bitcoin in a Divorce Case. International Conference on Cyber Warfare and Security. 19(1) Proceedings of The 19th International Conference on Cyber Warfare and Security. 34-42. o. https://doi.org/10.34190/iccws.19.1.2050
 5. Fang, Fan – Ventre, Carmine – Basios, Michail – Kanthan, Leslie – Martinez Rego, David – Wu, Fan – Li, Lingbo (2022): Cryptocurrency trading: a comprehensive survey. Financial Innovation, 8, 13. https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6
 6. Gárdos Péter: (2017): A kriptovaluta, mint értékpapír? https://fintechzone.hu/a-kriptovaluta-mint-ertekpapir/, megjelenés ideje: 2017. augusztus 14.
 7. Guo, Dong – Zhang, Hanlin (2024): Cryptocurrency and Financial Stability. International Journal of Innovation and Entrepreneurship. 3(1), 3, https://doi.org/10.56502/IJIE3010003
 8. Hadan, Hilda – Zhang-Kennedy, Leah – Nacke, Lennart – Mäkelä, Ville (2024): Gamification and Gaming in Cryptocurrency Education: A Survey with Cryptocurrency Investors and Potential Investors. Simulation & Gaming, 55(2), 196-223. o. https://doi.org/10.1177/10468781231223762
 9. Király Péter Bálint (2020): A kriptovaluták pénzügyi fogyasztóvédelmi aspektusai. Iustum Aequum Salutare, 16(4), 45-48. o.
 10. Movchan, Anatolii – Shliakhovskyi, Oleksandr – Kozii, Vasyl – Fedchak, Ihor (2023): Investigating cryptocurrency financing crimes terrorism and armed aggression. Social and Legal Studios, 6(4), 123-131. o. https://doi.org/10.32518/sals4.2023.123
 11. Samuelson, Paul A. – Nordhaus, William D. (2012): Közgazdaságtan. 19. kiadás, Budapest: Akadémiai Kiadó.
 12. Senocak, Suleyman Umit – Totan, Tarik – Demirkiran, Fatma (2024): Development of the Cryptocurrency Addiction Scale: A Methodological Study. International Journal of Caring Sciences, 17(1), 492-506. o.
 13. Shahzad, Muhammad Farrukh – Xu, Shou– Lim, Weng Marc – Hasnain, Muhammad Faisal – Nusrat, Shahneela (2024): Cryptocurrency awareness, acceptance, and adoption: the role of trust as a cornerstone. Humanities and Social Sciences Communications, 11, 4. https://doi.org/10.1057/s41599-023-02528-7
 14. Szijártó Milán – Frigyer László (2023): Kriptovaluták a vagyonvisszaszerzésben. Európai Jogi Közlemények, 4(1), 28-43. o.
 15. Szilovics Csaba (2021): A kriptovaluták pénzfunkciójáról és gazdasági, társadalmi jelentőségéről. In: Bujtár Zsolt – Szívós Alexander Roland – Gáspár Zsolt – Szilovics Csaba – Breszkovics Botond (szerk.) Kriptoeszközök világa a jog és a gazdaság szemszögéből. Konferenciakötet - válogatott tanulmányok, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
 16. Wiwoho, Jamal – Trinugroho, Irwan – Kharisma, Dona Budi – Suwadi, Pujiyono (2024): Cryptocurrency mining policy to protect the environment. Cogent Social Sciences, 10(1). 2323755, https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2323755
 17. Zéman Zoltán – Lukács János – Túróczi Imre (2015): A pénzmosás megjelenése a gazdaságban. Polgári Szemle, 11(4-6), 388-400. o.
 18. Zhelekhovska, Tetiana (2023): Legal regulation of cryptocurrency and cryptocurrency operations in the European Union. Visegrad Journal of Human Rights, 6, 201-207. o. https://doi.org/10.61345/1339-7915.2023.6.31
 19. https://kanzlei-herfurtner.de/regulierung-von-kryptowaehrungen/
 20. https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/tax/articles/kriptovalutak-adokezeles.html
 21. https://investopedia.hu/kriptovaluta-utmutato/
 22. https://dolgospenz.hu/mi-az-a-kriptovaluta/
 23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-parlament-kryptowaehrung-101.html
 24. https://academy.binance.com/hu/articles/how-to-invest-in-bitcoin-and-cryptocurrencies
 25. https://elemzeskozpont.hu/kriptovalutak-mukodese-vasarlas-befektetes-miert-fogsz-vesziteni
 26. https://szakcikkadatbazis.hu/doc/3669746
 27. https://academy.binance.com/hu/articles/what-is-a-cryptocurrency
 28. https://juratus.elte.hu/a-kriptovalutak-jogi-szabalyozasa/
 29. https://bitcoin-2go.de/regulierung/eu-krypto-regulierung-2024/
 30. https://nav.gov.hu/ado/szja/uj-szabalyok-alapjan-adoznak-a-kriptovaluta-ugyletek
 31. https://www.tagesschau.de/inland/krypto-geldwaesche-bka-101.html
 32. https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20220324STO26154/die-gefahren-von-kryptowahrungen-und-der-nutzen-der-eu-gesetzgebung
 33. https://www.bundestag.de/resource/blob/859726/f7f427408b0930cdf9d591b3f070d1fd/WD-4-069-21-pdf-data.pdf
 34. https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2022/4/story/20220324STO26154/2022032 https://4STO26154_de.pdf
 35. https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20230414IPR80133/neue-regeln-zur-ruckverfolgung-von-kryptowertetransfers-in-der-eu
 36. https://www.deutschlandfunkkultur.de/mica-kryptowaehrungen-regulierung-eu-bitcoin-ethereum-102.html
 37. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809f_de.pdf
 38. http://www.zeit.de/wirtschaft/geldanlage/2023-04/kryptowaehrungen-kryptomarkt-eu-parlament-regulierung
 39. https://www.deutschlandfunk.de/erstmals-regulierung-fuer-krypto-transaktionen-beschlossen-100.html
 40. https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/run-your-business/documents/pfd-biannual-threats-report-december-2023.pdf