Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

A mikrotanúsítvány beillesztésének kezdeti lépései a magyar képzési rendszer jogi keretei közé 2024-ig

Hajdu Gábor
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Tóth Tibor
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • mikrotanúsítvány,
 • képzési rendszer,
 • képzésfejlesztés,
 • felnőttképzés,
 • felsőoktatás

Absztrakt

A jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy hogyan integrálódott a mikrotanúsítvány mint fogalom és az ahhoz kapcsolódó komplex szabályozási rendszer a magyar jogszabályi környezetbe. Mik voltak ennek történetileg a kezdő lépései, milyen pontok maradtak egyelőre lefedetlenül, és milyen esetleges fejlesztési irányok kínálkoznak még.

Hivatkozások

 1. Budai Balázs (2022): A mikrotanúsítványok szerepe és helye a tudásmegosztás és e-learning koncepciójában. Új Magyar Közigazgatás, 15(3), 65-72. o.
 2. Hegedűs Attila (szerk.) (2008): A Bolognai folyamat. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK.
 3. Kiss László (2014): A magyarországi Bologna-folyamat és a felsőoktatási intézmények képzési struktúrája: Egyetemek és főiskolák a Bologna-rendszerben. Felsőoktatási Műhely: Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht, Országos Felsőoktatási Információs Központ kiadványa. 2, 83-98. o.
 4. Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.) (2008): A bolognai folyamat Közép-Európában Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet (FKI), Új Mandátum Könyvkiadó.
 5. Lakatos Péter Levente – Bodnár Tekla (2021): MICROBOL – átfogó projekt a mikrotanúsítványok közös európai keretrendszere érdekében, Magyar Akkreditációs Szemle, 3, 1314. o.
 6. Riez Andrea (2002): Felsőfokú szociális képzések az Európai Unióban. In: Gergó Zsuzsanna (szerk.) Az innováció régiója: Kihívások és esélyek, Veszprém, Magyarország: Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék, 56-62. o.
 7. Szlamka Erzsébet (szerk.) (2023a): Lehetőségek a mikrotanúsítványok hazai alkalmazására. Szakértői koncepció. Budapest: Oktatási Hivatal.
 8. Szlamka Erzsébet (2023b): Új trendek a tanúsításban: a mikrotanúsítványok. Új Munkaügyi Szemle, 4(1). 62-76. o. https://doi.org/10.58269/UMSZ.2023.1.5
 9. A Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot célzó mikro-tanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről (Luxembourg, 2022. június 16.) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(02))
 10. Az európai felsőoktatási térség Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozata (Bologna, 1999. június 19.) (http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/tudastar/bolognai-nyilatkozat)
 11. Az európai felsőoktatási térség Európa oktatási minisztereinek kommünikéje (Prága, 2001. május 19.) (http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/tudastar/pragai-nyilatkozat)
 12. Az európai felsőoktatási térség – A célok elérése – Kommüniké Európa elsőoktatásért felelős minisztereinek konferenciájára (Bergen, 2005. május 19-20.) http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/bergeni_kommunike.pdf
 13. Az európai felsőoktatási térség felé: válasz a globalizált világ kihívásaira (London, 2007.) http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/bolo_london_hu_070601.pdf
 14. MICROBOL Working Group on Quality Assurance Output document and recommendations June 2021 (https://microcredentials.eu/wp-content/uploads/sites/20/2021/07/Output_document_QA.pdf)