Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

A jóllét koncepciója és mérhetősége – dilemmák és működő gyakorlatok

Tóth Tibor
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • jóllét,
 • GDP,
 • szubjektív indikátor,
 • objektív indikátor,
 • többszintű mérési rendszer

Absztrakt

A tanulmány arra kíván választ adni, hogy a jóllét koncepciója, mérhetősége és módszertana képezhet-e valós alternatívát a növekedés és fejlődés kizárólagos indikátorának tekintett GDP-vel szemben. A jóllét történelmileg kialakult felfogásait alapul véve megvizsgálja a mérés és a mérhetőség dilemmáit, módszereit és azok kritikáit, ezek gyakorlati aspektusait pedig az Egyesült Királyságban az elmúlt évtized során kialakított nemzeti mérési keretrendszer bemutatásával elemzi. A tanulmány azzal érvel, hogy a jóllét indikátorai egyelőre kiegészítik a GDP alakulásából levonható következtetéseket, ugyanakkor a mérések optimális módjainak kialakításával fontos szerepet tölthetnek be a szakpolitikák tervezése és megvalósítása során.

Hivatkozások

 1. Adler, Alejandro and Seliman, Martin E.P. (2016): Using wellbeing for public policy: Theory, measurement, and recommendations. International Journal of Wellbeing, 6 (1), 1-35. o.
 2. America’s Children: Key National Indicators of Well-Being. Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics. https://www.childstats.gov/ Letöltve: 2024. 03. 17.
 3. Bache, Ian (2020): Evidence, Policy and Wellbeing. Cham: Palgrave Macmillan https://doi.org/10.1007/978-3-030-21376-3 Letöltve: 2024. 03. 17.
 4. Bache, Ian – Scott, Karen (eds)(2018): The Politics of Wellbeing. Theory. Policy and Practice. Cham: Palgrave Macmillan, DOI: https://doi.org/10-1007/978-3-319-58394-5
 5. Bache, Ian – Reardon, Louise – Anand, Paul (2016): Wellbeing as a wicked problem: navigating the arguments for the role of government. Journal of Happiness Studies, 17(3), 893–912. o. DOI: https://doi.org/10.1007/s10902-015-9623-y
 6. Dalziel, Paul – Saunders, Caroline – Saunders, Joe (2018): Wellbeing Economics. The Capabilities Approach to Prosperity. Cham: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org.10.1007/978-3-319-93194-4
 7. Diener, Ed – Suh, Eunkook M. – Lucas, Richard E. – Smith, Heidi L. (1999): Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276–302. o. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
 8. Diener, Ed – Lucas, Richard – Schimmack, Ulrich – Helliwell, John (2009): Well-being for public policy. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
 9. Forgeard, Marie J. C. – Jayawickreme, Eranda – Kern, Margaret, L. – Seligman, Martin E.P. (2011): Doing the right thing: Measuring Wellbeing for public policy. International Journal of Wellbeing, 1 (1), 79-106. o. DOI: https://doi.org/10.5502/ijw.v1i1.15
 10. Jenkins, Matt (2018): The Politics of the Official Statistics: The UK ’Measuring National Well-Being’ Programme. In: Bache, Ian and Scott, Karen (eds): The Politics of Wellbeing. Theory. Policy and Practice. Cham: Palgrave Macmillan, 279-298. o. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-58394-5_12
 11. HM Treasury: The Green Book: Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation. 2020 https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020 Letöltve: 2024. 03. 17.
 12. Kaiser Tamás-Bozsó Gábor (2016): Az államközpontú kormányzás koncepciójának és mérhetőségének főbb aspektusai. In: Kaiser Tamás (szerk.): A jó állam mérhetősége II. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 11-37. o.
 13. Kiss Lívia Benita (2018): A jövedelmi helyzet, az élettel való elégedettség és a környezeti terhelés összefüggései hazánk régióiban. Polgári Szemle: Gazdasági és Társadalmi Folyóirat, 14 (1-3). 273-286. o.
 14. Stiglitz, Joseph E. – Sen, Amertya – Fitoussi, Jean-Paul (2009): Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf Letöltve: 2024. 03. 17.
 15. OECD How’s Life? Measuring Well-being 2020. https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=HSL Letöltve: 2024. 03. 17.
 16. Office for National Statistics (ONS) (2024): UK Measures of National Well-being Dashboard. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/ukmeasuresofnationalwellbeing/dashboard Letöltve: 2024. 03. 17.
 17. UNDP Human Development Index (2022). https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI Letöltve: 2024. 03. 17.