Évf. 14 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A szociális vezetőképzés jogszabályi rendszerének kialakulása a 2018 és 2023 közötti időszakban

Hajdu Gábor
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Tóth Tibor
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Megjelent 2023-12-25

Kulcsszavak

 • szociális vezetőképzés,
 • képzési rendszer,
 • szabályozás,
 • képzésfejlesztés,
 • jogértelmezés

Absztrakt

A tanulmány célja bemutatni a szociális vezetőképzés szűkebb jogszabályi hátterének alakulását és fejlődését annak létrehozásától napjainkig. A vizsgálat fókuszában a tematikus megközelítés áll, a cikk a szabályozás lényeges tartalmi elemeit – úgymint a képzésre kötelezettek, a képzésszervezők, a képzés rendszere és eljárási kérdései – külön bontva időrendileg igyekszik követni a változásokat, rámutatva az esetleges értelmezési nehézségekre.

Hivatkozások

 1. A kétszintű szociális vezetőképzés oktatási programja (2018. április): Forrás: https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2018/04/Vezetokepzes_OP_20180420.pdf
 2. Bálity Csaba, Juhász Péter, Nyitrai Imre (2019): Szociális vezetőképzés Magyarországon: A magyarországi szociális vezetőképzés előzményeiről, bevezetéséről és elindulásáról. Esély: Társadalom és Szociálpolitikai Folyóirat, 30(2), 89-109. o.
 3. Kuminetz Géza (2023): Világi és vallási vezetéselméletek. Budapest: Jel Kiadó.
 4. Nyitrai Imre (2022): Tudatosság, gyakorlatiasság, innováció - szociális vezetőképzés. Budapest: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ.
 5. Rónay Zoltán (2016): A hallgatói jogviszony természetéről. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás; A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-Tudományi Szakmai Folyóirata, 4(1), 24-35. o.
 6. Rostáné Riez Andrea (2022): A szociális vezetőképzés alap és mester szintű ismeretbázisa. Budapest: PPKE BTK Szociológiai Intézet, Társadalomkutatási Tanszék.