Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

Professzionális rendelkezésre állás a megelőzésben

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • innováció,
 • koncepció,
 • képzés,
 • integráció,
 • fenntartható prevenció

Absztrakt

A cikk a prevenciós szakma létrehozásáról szól. A képzési rendszer fejlesztésének igénye adódik annak a kérdésnek a megválaszolásából, hogy a jelen szakokon végzettek tudása elegendő-e a gyakorlatban megjelenő egyéni és társadalmi érdekeknek megfelelő tevékenység végzéséhez? Az észrevehető különbséghez új tartalom innovációja szükséges. A képzés 5.0-ás formájának kialakulásában (Bigirimana 2021) az egyetem korábbi funkcióinak bővítése fontos mind az innovációk befogadását, mind pedig a vállalkozásokra való felkészítést illetően. Különösen fontos ez az új képzési tartalmak és az új kompetenciák kialakítása szempontjából. Innovációnk a professzionális preventor szakma, valamint a fenntartható preventív tevékenységet garantáló, real-time módon működő intézmény létrehozására irányul.

Hivatkozások

 1. Antonucci, Toni C. – Ajrouch, Kristine J. – Birditt, Kira S. (2013): The convoy model. Explaining social relations from multidisciplinary perspective. Gerontologist. 54(1), 82-92. o. https://doi.org/10.1093/geront/gnt118.
 2. Bigirimana, Stanislas (2021): Embedding Intellectual Property in University Education. Strides toward Education 5.0. Academia Letters. Academia Letters, Article 3035. https://doi.org/10.20935/AL3035
 3. Birher Nándor (2013): A struktúráktól a közösségig. Humán Innovációs Szemle. 4(1-2), 76-84. o.
 4. Birher Nándor (2023): A túlélés háborújától az apokalipszisig: a normák feloldása a narratívákban, Humán Innovációs Szemle. 14(1), 29-38. o. https://doi.org/10.61177/HISZ.2023.14.1.2
 5. Bradbury, Hilary – Reason, Peter (2013): The Sage Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: SAGE Publications Ltd.
 6. Csoba Judit – Ladancsik Tibor (2020): Az Ezüst Generáció a munkaerőpiacon: A 65+ generáció munkavállalása és időgazdálkodása. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle. 10(2.), 53–81. o. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.2.53
 7. Czakó Kálmán (2013): Hálózattól a közösségig: Gondolatok Birher Nándor „A struktúráktól a közösségig” című tanulmányához. Humán Innovációs Szemle. Humán Innovációs Szemle. 4(1-2), 84-94. o.
 8. Czakó Kálmán (2014): A közösségalkotó ember kapcsolatai és kötöttsége: Gondolatok Dr. Birher Nándor: Osztálytársadalom versus hálózati társadalom - egy modell ötlete című tanulmányának margójára. Humán Innovációs Szemle. 5(1-2), 86-91. o.
 9. Czakó Kálmán (2020): Hálózatok véletlenszerű és célorientált megváltoztatása. In: Forrai Judit – Pók Andrea (szerk.), Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. Budapest: Magyar Természettudományi Társulat. 243-269. o.
 10. Czakó Kálmán (2022a): A megelőző tevékenység személytől függő kockázatkezelése. Humán Innovációs Szemle. 13(2), 33-43. o.
 11. Czakó Kálmán (2022b): A preventor oktatói identitás. Humán Innovációs Szemle. 13(1), 49-54. o.
 12. Czakó Kálmán (2022c): Paradigmák és modellek a neveléstudományi megelőzésben. In: Forrai Judit (szerk.), Paradigmaváltás a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (5). Budapest: Magyar Természettudományi Társulat. 163-180. o. ISBN 978-615-80623-2-9.
 13. Czakó Kálmán (2022d): Preventor funkciók. In: Czakó Kálmán (szerk.), Csillagfényben: 6. köt.: A neveléstudományi megelőzés: Preventor: A preventor funkció kapcsolata a neveléstudománnyal. Nyíregyháza: Örökségünk Könyvkiadó. 182-231. o.
 14. Czakó Kálmán (2024): Tevékenység taxonómia. In: Czakó Kálmán (szerk.) Teremtés. Budapest: PPKE Teremtésvédelmi Kutatóintézet. Nyíregyháza: Palaház Kft.
 15. Gilligan, Carol (2016): In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge MA: Harvard University Press.
 16. Glick, William H. – Miller, Chet C. – Cardinal, Laura B. (2007): Making a Life in the Field of Organization Science. Journal of Organizational Behavior. 28(7), 817-835. o. https://doi.org/10.1002/job.455
 17. Habermas, Jürgen (1981): Theorie des Kommunikatives Handeln. Frankfurt: Suhrkamp. (magyarul: Habermas, Jürgen (2011): A kommunikatív cselekvés elmélete. Budapest: Gondolat,)
 18. Kádi Anna – Kiss Orhidea Edith – Dúll Andrea (2019): Inspirációk: Válogatott tanulmányok Faragó Klára születésnapja tiszteletére. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar.
 19. Kegan, Robert (1982): The Evolving Self. Cambridge MA: Harvard University Press.
 20. Kegan, Robert (1994): In Over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life. Cambridge MA: Harvard University Press.
 21. Kohlberg, Lawrence (1976): Collected Papers on Moral Development and Moral Education. Cambridge: Moral Education Research Foundation, Harvard University Graduate School of Education.
 22. Liu, James H. – Ng, Sik-Hung – Ma, Gastardo-Conaco, Cecilia – Wong, Dennis S.W. (2008): Action Research: A Missing Component is the Emergence of Social and Cross-Cultural Psychology as a Fully Inter-Connected Global Enterprise. Social and Personality Psychology Compass. 2(3), 1162-1181. o. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2008.00100.x
 23. Loevinger, Jean (1976): Ego Development: Conceptions and Theories. San Francisco: Jossey Bass.
 24. Perry, William (1970): Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years: A Scheme. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
 25. Piaget, Jean (1954): The Construction of Reality in the Child, New York: Basic Books.
 26. Reason, Peter – Torbert, William R. (2001): Toward a transformational social science: A further look at the scientific merits of action research. Concepts and Transformation. 6(1), 1-37. o.
 27. Restás Péter (2019): A tudományos narratív pszichológia módszerének alkalmazása szervezetpszichológiai jelenségek vizsgálatában. Phd értekezés. PTE Pszichológiai Doktori Iskola. https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/pszichologia_intezet/dokumentumok/dokumentumok/doktori%20iskola%20dokumentumok/h%c3%a1zi%20v%c3%a9d%c3%a9s-%20disszert%c3%a1ci%c3%b3k/hv-restas_peter.pdf [2023.03.24.]
 28. Scharmer, Otto (2021): Presencing-U-elmélet: Vezetés-Tervezés a jövőből. https://solintezet.hu/mindful-vezetes/mindful-facilitation/terteremto-modszerek/presencing-u-elmelet-vezetes-tervezes-a-jovobol/ [2024.03.24.]
 29. Tókos Katalin (2005): A serdülőkori önismeret az elméleti és empirikus kutatások tükrében - pedagógiai megközelítésben. Új Pedagógiai Szemle. 55(10), 42-60. o.
 30. Torbert, William (1976): Creating a Community of Inquiry: Conflict, collaboration, transformation. London: Wiley Interscience.
 31. Torbert, William (1987): Managing the Corporate Dream. Homewood II.: Dow Jones-Irwin
 32. Torbert, William (2013): Listening into the Dark: An Essay Testing the Validity and Efficacy of Collaborative Developmental Action Inquiry for Describing and Encouraging Transformations of Self, Society, and Scientific Inquiry. Integral Review: A Transdisciplinary & Transcultural Journal for New Tought, Research, & Praxis. 9(2). 264-299. o.
 33. Torbert, William (2021): New Social Science Paradigms for the 21st Century. Academia Letters, Article 112. - https://doi.org/10.20935/AL112. [2023.03.12.]
 34. Vincze Györgyi (2020): Az erkölcsi ítéletalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei intézményes keretek között. Gyermeknevelés: Online Tudományos Folyóirat 8(3), 72-92. o. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.3.72.92
 35. Wilber, Kenneth Earl (2000): Integral Psychology. Boston: Shambhala.
 36. https://apps.apple.com/de/app/preventor-id/id1635596963 [2024.03.10.]
 37. https://ceginfo.hu/ceg-adatlap/preventor-kft-0109660062.html [2024.03.10.]
 38. https://eduline.hu/palyakezdes/20240308_felsooktatas_es_a_munkaero_piac_kozti_atmenet_DPR_egyetemistak_munkavallalasa [2024.03.10.]
 39. https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/epale-interju-otto-scharmer-egy-rendszer-megvaltoztatasahoz-batornak-kell-lenned-ahhoz-hogy [2024.03.24.]
 40. https://www.infield-safety.com/augenschutz/schutzbrillen/vollsichtschutzbrillen/preventor/?attribute_pa_bezeichnung=preventor-grau-tuerkis-pc-hc-af-as-uv szemüveg [2024.03.10.]
 41. https://kunigundakozpont.hu/preventor [2024.03.10.]
 42. https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10036248 [2024.03.10.]
 43. https://mersz.hu/blaho-czako-poor-nemzetkozi-menedzsment [2024.03.10.]
 44. https://preventor-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc [2024.03.10.]
 45. https://spauza.hu/balasko-hajnalka-onismereti-trener [2024.03.10.]
 46. https://vmi.life/eletvezetesi-preventor [2024.03.10.]
 47. https://vmi.life/jelentkezes-parkapcsolati-preventor [2024.03.10.]
 48. https://webshop.opten.hu/preventor.-hu-kft-c1309103576.html [2024.03.10.]
 49. http://www.preventer.hu [2024.03.10.]