Évf. 13 szám 1 (2022)
Tanulmányok

A preventor oktatói identitás

Dr. habil. Czakó Kálmán
Pannon Egyetem

Megjelent 2022-06-13

Kulcsszavak

  • preventor funkció,
  • innováció,
  • képzés,
  • oktatói identitás

Absztrakt

Mintát adó, kedvet ébresztő, érdeklődést felkeltő akciókkal ösztönösen is cselekszünk a kívánt állapot létrehozásáért, és megszerzett képzettségünk alapján szakmai szempontból is meg akarunk felelni a követelményeknek. Keressük a hiteles forrást, de az információkhoz jutás formális, nonformális, informális területein meghatározatlan szerepek, funkciók, oktatói identitások keverednek. Oktatókká lépnek elő a képzést indítók által megbízott előadók, sokat idézett személyek. A valóságos és a virtuális térben számtalan kezdeményezés jelenti magát preventív területen feladatok végzésére, problémák megoldására, kérések teljesítésére, kérdések megfogalmazására, kínálják magukat új információk tárházaként, új tapasztalatokhoz juttatóként, élmények biztosítójaként. A magukat preventornak nevező hatásgyakorlók korábbi képzésterületükön megszerzett diplomájuk tudásanyagára és kisebb nagyobb körben tekintélynek elfogadott személyek munkásságára építik fel tevékenységüket. Ilyen például a vagyon- és felelősségbiztosítási preventor, az életvezetési-, gyermek és ifjúsági preventor. Esetünkben felidézhetjük, hogy intézményi kurzusok, tanfolyamok, tanúsítványok, előadássorozatok jelzik azt a preventív „oktatói kínálatot”, amelyik a prevencióval
kapcsolatos tudás átadásában szerepet vállalhat.