Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

A nőgyűlölet eredete a patriarchális társadalomban: Pszichodinamikai és kulturális megfontolások

Kengyel Judith Gabriella
egyetemi tanársegéd, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Mircse Andrea
pszichológus, Alkohol- és Drogsegély Ambulancia, Veszprém
Kántás Éva Magdolna
pszichológus, Questionardo Ltd., London
Treuer Tamás
pszichiáter, pszichoterapeuta, Rózsakert Medical Center, Budapest

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • nőgyűlölet,
 • pszichoanalízis,
 • szexizmus,
 • patriarchális társadalom,
 • filozófia

Absztrakt

Napjainkban a patriarchális társadalom lassú felbomlása mellett egyre erősödnek a nőkkel szembeni előítéletek, félelmek, és ezzel együtt a gyűlöletkeltő elemek a közbeszédben és a párkapcsolatokban egyaránt. A szerzők kultúrtörténeti áttekintésükben bemutatják a nőgyűlölet (mizogínia) eredetét, és ezzel összefüggésben a feminizmus négy hullámára adott társadalmi reakciókat. Áttekintik azt is, hogy a kora pszichoanalitikus elméletek hogyan táplálták a férfiak félelmét a nőkkel szemben és milyen egyoldalú volt a korai pszichoanalízis nőiségképe, valamint, hogy ez milyen formában jelenik meg ma az elméleti szövegekben. Hogyan tévedhetett ekkorát Freud a nőkkel kapcsolatban, miközben ő volt az az ember, aki a saját és mások érzelmi nehézségeinek érzékeny önvizsgálatából képes volt megteremteni a személyiségműködés, a pszichopatológia és a kezelés egyetemes megértését és alapjait? Hogyan tévedhetett ekkorát Ferenczi, akit ma az interszubjektivitás korai előfutáraként is tisztelünk, szintén a nőkkel kapcsolatban? A cikkben a szerzők a társadalompszichológiai, egyéni fejlődéslélektani folyamatok transzgenerációs mikrotraumáinak szerepére is rámutatnak a nőgyűlölet jelenségének fenntartásában. A szerzők hipotézise szerint az egyéni mikrotraumák generációs ismétlődése és ezek pszichodinamikai összejátszása nagyon megnehezíti a nőgyűlölettel szembeni küzdelmet.

Hivatkozások

 1. Bandura, A., & Walters, R. H. (1977): 'Social learning theory (Vol. 1)', Prentice Hall: Englewood cliffs.
 2. Bateson, G., Jackson, DD., Haley, J., Weakland. J. (1956): 'Toward a Theory of Schizophrenia', Behavioral Science 1(4), 251-264. o. https://doi.org/10.1002/bs.3830010402
 3. Bereczkei T. (2008): 'Evolúciós pszichológia', Budapest: Osiris.
 4. Bosson, J. K., & Michniewicz, K. S. (2013): 'Gender dichotomization at the level of ingroup identity: what it is, and why men use it more than women', Journal of Personality and Social Psychology, 105(3), 425. https://doi.org/10.1037/a0033126
 5. Brogan, D., & Kutner, N. G. (1976): 'Measuring Sex-Role Orientation: A Normative Approach', Journal of Marriage and Family, 38(1), 31–40. o. https://doi.org/10.2307/350548
 6. Borgos A. (2017): 'Pszichoanalitikus elméletek nőiségképe Freudtól a feminista pszichoanalízisig', In: Társadalmi nemek. Elméleti megközelítések és kutatási eredmények. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 21-37. o.
 7. Byung-Chul Han (2015): 'The Burnout Society' Stanford: Stanford University Press.
 8. Cabeza, M. F., Johnson, J. B., & Tyner, L. J. (2011): 'Glass ceiling and maternity leave as important contributors to the gender wage gap', Southern Journal of Business and Ethics, 3, 73-85. o.
 9. Carlson, D. L., & Knoester, C. (2011): 'Family structure and the intergenerational transmission of gender ideology', Journal of Family Issues, 32(6), 709–734. o. https://doi.org/10.1177/0192513X10396662
 10. Csabai M. & Erős F. (1997, szerk.): 'Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás', Budapest: Új Mandátum.
 11. Chalmers, J., Petterson, A., Woodford, L., & Sutton, R. M. (2022): 'The Rights of Man: Libertarian Concern for Men's, But Not Women's, Reproductive Autonomy', Political Psychology, 44(3), 603-625. o. https://doi.org/10.1111/pops.12867
 12. Chang, W. (2020): 'The monstrous-feminine in the incel imagination: Investigating the representation of women as “femoids” on /r/Braincels', Feminist Media Studies, 22(2), 254-270. o. https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1804976
 13. Cooper, M. (2021): 'The alt-right: Neoliberalism, libertarianism and the fascist temptation', Theory, Culture & Society, 38(6), 29-50. o. https://doi.org/10.1177/0263276421999446
 14. Colaner, C. W. & Rittenour, C. E. (2015): ' “Feminism Begins at Home”: The Influence of Mother Gender Socialization on Daughter Career and Motherhood Aspirations as Channeled Through Daughter Feminist Identification', Communication Quarterly, 63(1), 81-98. o. https://doi.org/10.1080/01463373.2014.965839
 15. Connell, R. W. (1995): 'Masculinities', Berkeley: University of California Press.
 16. Connor, R. A., Glick, P., & Fiske, S. T. (2017): 'Ambivalent sexism in the twenty-first century', In C. G. Sibley & F. K. Barlow (Eds.), The Cambridge handbook of the psychology of prejudice, 295–320. o. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316161579.013
 17. Cunningham, M. (2001): 'The influence of parental attitudes and behaviors on children’s attitudes toward gender and household labor in early adulthood', Journal of Marriage and Family, 63, 111-122. o. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00111.x
 18. Davis, S. N. (2006): 'Gender ideology construction from adolescence to young adulthood', Social Science Research, 36(3), 1021-1041. o. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2006.08.001
 19. Davis, S. N., & Wills, J. B. (2010): 'Adolescent gender ideology socialization: Direct and moderating effects of fathers' beliefs', Sociological Spectrum, 30(5), 580–604. o. https://doi.org/10.1080/02732173.2010.496106
 20. Dhar, D., Jain, T., & Jayachandran, S. (2019): 'Intergenerational transmission of gender attitudes: Evidence from India', The Journal of Development Studies, 55(12), 2572-2592. o. https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1520214
 21. Drolet, J. F., & Williams, M. C. (2020): 'America first: paleoconservatism and the ideological struggle for the American right', Journal of Political Ideologies, 25(1), 28-50. o. https://doi.org/10.1080/13569317.2020.1699717
 22. Eagly, A.H. (1987): 'Sex Differences in Social Behavior: A Social-role Interpretation', Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 23. Ex, C. T. G. M.,; Janssens, J. M. A. M. (1998): 'Maternal influences on daughters; gender role attitudes', Sex Roles: A Journal of Research, 38(3-4), 171–186. o. https://doi.org/10.1023/A:1018776931419
 24. Enyedi I. 'Weininger Otto előadása a bécsi egyetemen- filmes rekonstrukció: Az én XX századom', (Enyedi Ildikó, 1989, filmrészlet) https://www.youtube.com/watch?v=kDqstZ5_59k
 25. Ferenczi S. (1900): 'A nők fiziológiás gyengeelméjűségéről- recenzió: J. P. Möbius, „Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes" ', Gyógyászat, 40(31), 491-492. o.
 26. Fodor É., & Balogh A. (2010): 'Back to the kitchen? Gender role attitudes in 13 East European countries', Zeitschrift für Familienforschung, 22(3), 289-307. o. https://doi.org/10.20377/jfr-259
 27. Fordham, G., & Penh, P. (2006): 'As If They Were Watching My Body', Pornography and the Development of Attitudes Towards Sex and Sexual Behavior Among Cambodian Youth. Phnom Penh, Cambodia: World Vision.
 28. Fowers, A. F. & Fowers, B. J. (2010): 'Social dominance and sexual self-schema as moderators of sexist reactions to female subtypes', Sex Roles 62, 468-480. o. https://doi.org/10.1007/s11199-009-9607-7
 29. Fredrickson, B. L., & Roberts, T. A. (1997): 'Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks', Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173-206. o. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x
 30. Freud, S. ([1933] 1999): 'A nőiség', In: Freud: Újabb előadások a lélekelemzésről. Budapest: Filum. 126–151. o.
 31. Friston, K.J., Stephan, K.E., Montague, R. & Dolan, R.J. (2014): 'Computational psychiatry: the brain as a phantastic organ', The Lancet Psychiatry, 1(2), 148–158. o. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70275-5
 32. Gera D., & Halmosi D. (2023): 'Gender equality in Hungarian workplaces', Lexology.
 33. Glace, A. M., Dover, T. L., & Zatkin, J. G. (2021): 'Taking the black pill: An empirical analysis of the “Incel”', Psychology of Men & Masculinities, 22(2),288–297. o. https://doi.org/10.1037/men0000328
 34. Glick, P. & Fiske, S. T. (1996): 'The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism', Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491–512. o. https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491
 35. Glick, P., Fiske, S. T., Mladinic, A., Saiz, J. L., Abrams, D., Masser, B., et al. (2000): 'Beyond prejudice as simple antipathy: hostile and benevolent sexism across cultures', Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 763-775. o. https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.763
 36. Glick, P., Fiske, S. T. (2006): 'Ambivalens szövetség. Az ellenséges és a jóindulatú szexizmus mint a nemi egyenlőtlenség egymást kiegészítő igazolása', In: Hamilton, D.L., Fiske, S.T., Bargh, J.A.: A társak és a társadalom megismerése. Budapest: Osiris, 389-414. o.
 37. Gloch, K. (2006): 'Nietzsche - a nőkről - A szövegeket válogatta és kommentálta Klaus Goch', Budapest: Holnap Kiadó
 38. Grunau, K., Bieselt, H. E., Gul, P., & Kupfer, T. R. (2022): 'Unwanted celibacy is associated with misogynistic attitudes even after controlling for personality', Personality and Individual Differences, 199, 111860. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111860
 39. Halme, M. (2023): 'First Five', Series, Netflix.
 40. Hartup, W. W. (1962): 'Some correlates of parental imitation in young children', Child Development, 33(1), 85-96. https://doi.org/10.2307/1126635
 41. Hughes, C., Bolis, M., Fries, R., & Finigan, S. (2015): 'Women's economic inequality and domestic violence: exploring the links and empowering women' Gender & Development, 23(2), 279-297. o. https://doi.10.1080/13552074.2015.1053216
 42. Jaki, S., De Smedt, T., Gwóźdź, M., Panchal, R., Rossa, A., & De Pauw, G. (2019): 'Online hatred of women in the Incels.me forum', Journal Of Language Aggression And Conflict, 7(2), 240-268. o. https://doi.org/10.1075/jlac.00026.jak
 43. Johnson, C. A. (2022): The Relationship between Paid Maternity Leave and the Gender Wage Gap: A Country-Level Analysis', Washington: Georgetown University.
 44. Johnson, S. (2014): 'Perfectionism, the thin ideal, and disordered eating: Does internalized misogyny play a role?' [Doctoral dissertation], Norman, Oklahoma: University of Oklahoma. https://hdl.handle.net/11244/8107
 45. Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1994): 'The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness', British Journal of Social Psychology, 33(1), 1–27. https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1994.tb01008.x
 46. Kapusi K. (2008): "Róza mama" - Ferenczi Sándor édesanyjáról', Thalassa, 19(3), 84-90. o.
 47. Kántás É. M. (2022): 'A nők tekintélyszerepeihez való viszonyulás a szexuális orientáció és a szexista hiedelmek tükrében', Alkalmazott Pszichológia, 22(3), 35-56. o. https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2022.3.35
 48. Kántás É. M. & Kovacs M. (2022): The role of sexual orientation and the perceived threat posed by men in the acceptance of sexism. Acta Psychologica, 230. 103749, https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103749
 49. Kengyel J. G., Gál E., & Nagy K. A. (2023): 'Ha férfi vagy, légy férfi? A férfias viselkedés és nemi szerepek narratív mintázatai', Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 12(2), 22–45. o. https://doi.org/10.14232/tntef.2022.2.22-45
 50. Kozma L., & Kocsor F. (2018): 'Elvárások és azonosulás: a férfi nemi szerep többszempontú vizsgálata', Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 8(2), 39-65. o. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/33853
 51. Kulik, L. (2002): 'Like-sex versus opposite-sex effects in transmission of gender role ideology from parents to adolescents in Israel', Journal of Youth and adolescence, 31(6), 451-457. o. https://doi.org/10.1023/A:1020263120774
 52. Martínez, P., Nazif-Munoz, J. I., Rojas, G., & Magaña, I. (2022): 'Structural gender inequalities and symptoms of postpartum depression in 40 countries', Journal of Affective Disorders, 297, 381-385. o. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.10.014
 53. Maxwell, D., Robinson, S. R., Williams, J. R., & Keaton, C. (2020): ' “A short story of a lonely guy”: a qualitative thematic analysis of involuntary celibacy using reddit', Sexuality & Culture, 24(6), 1852-1874. o. https://doi.10.1007/s12119-020-09724-6
 54. Meier, H. C. (1972): 'Mother-Centeredness and College Youths’ Attitudes toward Social Equality for Women: Some Empirical Findings', Journal of Marriage and Family, 34(1), 115–121. o.
 55. Mészáros J. (2022, szerk): 'Ferenczi a pszichoanalízis felé – preanalitikus írások (1897-1908)', Budapest: Oriold Kiadó.
 56. Miller, G. (2006): 'A párválasztó agy', Budapest: Typotex.
 57. Min, J., Silverstein, M., & Lendon, J. P. (2012): 'Intergenerational transmission of values over the family life course', Advances in Life Course Research, 17(3), 112-120. o. https://doi.org/10.1016/j.alcr.2012.05.001
 58. Moen, P., Erickson, M. A., & Dempster-McClain, D. (1997): 'Their Mother’s Daughters? The Intergenerational Transmission of Gender Attitudes in a World of Changing Roles', Journal of Marriage and Family, 59(2), 281–293. o. https:doi.org/https://doi.org/10.2307/353470
 59. Moya-Garófano, A., Moya, M., Megías, J. L., & Rodríguez-Bailón, R. (2022): 'Ambivalent sexism and women’s reactions to stranger harassment: The case of piropos in Spain', Psychology of Women Quarterly, 46(4), 454-467. o. https://doi.org/10.1177/03616843221115339
 60. N. Kollár K. & Szabó É. (2004): 'A nemi identitás és a társadalmi nemi szerepek kialakulása', In N. Kollár K. & Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. 500–502. o. Budapest: Osiris Kiadó
 61. O’Neil, J.M. (1982): 'Gender-Role Conflict and Strain in Men’s Lives', In: Solomon, K., Levy, N.B. (eds) Men in Transition. Boston MA: Springer.. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-4211-3_2
 62. Perales, F., Hoffmann, H., King, T., Vidal, S., & Baxter, J. (2021): 'Mothers, fathers and the intergenerational transmission of gender ideology' Social Science Research, 99, 102597. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102597
 63. Piggot, M. (2004): 'Double jeopardy: Lesbians and the legacy of multiple stigmatized identities', Psychology Strand at Swinburne University of Technology, Australia: Unpublished thesis.
 64. Pikó B., & Keresztes N. (2007): 'Serdülők egészségmagatartása két szociális megküzdési (coping) mechanizmus tükrében', Magyar Pszichológiai Szemle, 62(2), 203-214. o.
 65. Platt, L., & Polavieja, J. (2016): 'Saying and Doing Gender: Intergenerational Transmission of Attitudes towards the Sexual Division of Labour', European Sociological Review, 32(6), 820–834. o. https://doi.org/10.1093/esr/jcw037
 66. Pongrácz T. (2005): 'Nemi szerepek társadalmi megítélése. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat tapasztalatai', In: Nagy Ildikó–Pongrácz Tiborné–Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest: TÁRKI–ICSSZEM, 73-86. o.
 67. Rippon, G. (2019): 'The Gendered Brain: The new neuroscience that shatters the myth of the female brain', London: Penguin Random House.
 68. Rippon, G. (2020): Tedx Talk: 'A Gendered World makes a Gendered Brain', Available at: https://www.youtube.com/watch?v=2s1hrHppl5E
 69. Roith, E. (1987): 'The Riddle of Freud: Jewish Influences on His Theory of Female Sexuality', London: Routledge Publishing.
 70. Rutai L. (2023): 'In Hungary, Politics Is Mainly A Man's Game', Retrieved from https://www.rferl.org/a/hungary-politics-women-man-s-game/32401814.html
 71. Scaptura, M. N., & Boyle, K. M. (2020): 'Masculinity threat, “incel” traits, and violent fantasies among heterosexual men in the United States', Feminist criminology, 15(3), 278-298. o. https://doi.org/10.1177/1557085119896415
 72. Sharrow, E. A., Rhodes, J. H., Nteta, T. M., & Greenlee, J. S. (2018): 'The first-daughter effect: The impact of fathering daughters on men's preferences for gender-equality policies', Public Opinion Quarterly, 82(3), 493–523. o. https://doi.org/10.1093/poq/nfy037
 73. Sidanius, J., & Pratto, F (1999): 'Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression', Cambridge: Cambridge University Press.
 74. Sróka T. (2022): 'Nemi ideológiák generációs átvitele', In: Kengyel, J. G. (szerk.). NEM egyenlő – Nemi alapú egyenlőtlenségek Magyarországon, 149-174. o. Budapest: Oriold és Társai.
 75. Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009): 'Sexism', In T. D. Nelson (Ed.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination, 407–430. o. New York: Psychology Press.
 76. Szabó M. (2008): 'A társadalmi nemekkel kapcsolatos dinamikus nézetrendszerek szociálpszichológiai vizsgálata: Ideológiák és sztereotípiák, nemi tipizáltság és társas identitás', Doktori (Phd) disszertáció. Budapest: ELTE Pszichológiai Doktori Iskola.
 77. Szarka V., Faragó L., & Kengyel J. G. (2022): 'A közéleti szexizmus elfogadásának háttere', In: Kengyel, J. G. (szerk.). NEM egyenlő – Nemi alapú egyenlőtlenségek Magyarországon. 265-294. o. Budapest: Oriold és Társai.
 78. Szymanski, D. M., Gupta, A., Carr, E. R., & Stewart, D. (2009): 'Internalized misogyny as a moderator of the link between sexist events and women’s psychological distress', Sex Roles, 61(1-2), 101-109. o. https://doi.org/10.1007/s11199-009-9611-y
 79. Tenenbaum, H. R., & Leaper, C. (2002): 'Are parents' gender schemas related to their children's gender-related cognitions? A meta-analysis', Developmental Psychology, 38(4), 615-630. o. https://doi.org/10.1037/0012-1649.38.4.615
 80. West, C., & Zimmerman, D. H. (1987): 'Doing gender', Gender & society, 1(2), 125-151. o. https://doi.org/10.1177/0891243287001002002
 81. Weininger, O. (1913): 'Nem és jellem', ford. Gábor Andor, Budapest: Dick Manó kiadó.
 82. Wight, V. R. (2008): 'The intergenerational transmission of gender-role attitudes and behavior: how do parents matter?' Doktori disszertáció, Washington: University of Maryland, College Park.
 83. Winnicott, D. W. (1953): 'Transitional objects and transitional phenomena'. International Journal of Psychoanalysis, 34, 89–97. o.
 84. Wirth J., & Winkler Zs. (2015): 'NŐK ELLENI ERŐSZAK az adatok tükrében. FRA-népesség-bűnügyi statisztikák', NANE.
 85. World Health Organisation (31 January, 2023): 'Female genital mutilation' [Női genitális csonkítás]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
 86. Wraga, M., Helt, M., Jacobs, E. & Sullivan, K. (2007): 'Neural basis of stereotype-induced shifts in women's mental rotation performance', Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2(1), 12–19. o. https://doi.org/10.1093/scan/nsl041
 87. Žižek, S. (1989): The Sublime Object of Ideology. London, New York: Verso.
 88. Žižek, S. (1994): The Metastases of Enjoyment: six essays on women and causality. New York: Verso .
 89. Žižek, S. (1997): The Plague of Fantasies. London, New York: Verso