Évf. 14 szám 1 (2023)
Tanulmányok

A német egység és a regionális felzárkóztatás társadalmi gazdasági jellegzetességei: Regionalizmus, szolidaritás és párbeszéd

Knoll-Csete Edit
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Életrajz

Megjelent 2023-06-30

Kulcsszavak

 • regionális politika,
 • német egység,
 • szolidaritás,
 • társadalmi-gazdasági kohézió,
 • tartományok közötti együttműködés

Absztrakt

Németország lassan 33 éve újra egységes, a 2022-es ünnepségek mottója az együttesen növekedni, „Zusammenwachsen” volt. Aktuálisan a német egység politika abból indul ki, hogy a két országrész felzárkózása, összenövése sikeresen befejeződött, így jelenleg a covidregeneráció, az energiaválság, az élelmiszerválság, a klímaválság, a munkaerőhiány, a migráció kezelése, az ukrajnai háború, a beszállítórendszerek újragondolása, az energiaszektor strukturális átalakítása állnak a középpontban az „Új remény - Neue Hoffnung” jegyében. Ugyanakkor a német egység napja alkalmából készített INSA-felmérés szerint a németek többsége nem tartja sikeresnek az egységesülési folyamatot. A megkérdetett nyugatnémetek 47 százaléka, illetve a keletnémetek 56 százaléka elégedetlen. Csupán 44 százaléknyi nyugatnémet és 33 százaléknyi keletnémet beszél sikeres egységről. Jelen cikkemben ezt a több mint harminc éves kohéziós folyamatot vizsgálom meg, illetve elemzem, különös hangsúlyt helyezve a regionális politika eszközrendszerére, valamint a két Németországban párhuzamosan lezajlott támogatási programokra, továbbá a regionalitást, a tartományok közötti párbeszédet garantáló intézményekre.

Hivatkozások

 1. Alecke, B.–Mitze, T.–Untiedt, G. [2010]: Regional Growth Effects of Private Sector Investment Grants in Germany? A Spatial Econometric Analysis for German Labour Markets. Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen (GEFRA), Working Paper 5.
 2. Alm, B. [2013]: Erfolgskontrolle der regionalen Wirtschaftsförderung. Möglichkeiten und Grenzen der ökonometrischen Wirkungsforschung. Volkswirtschaftliche Schriften 565 (zugl. Dissertation), Berlin: Duncker und Humblot.
 3. Asmacher, C. [1989]: Regionale Strukturpolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Wirkungsweise und zielkonforme Gestaltung. Beiträge zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, 129 (zugl. Dissertation), Münster.
 4. Asmacher, C.–Schalk, H. J.–Thoss, R. [1987]: Analyse der Wirkungen regionalpolitischer Instrumente. Beiträge zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, 120, Münster.
 5. Bade, F.-J.–Alm, B. [2010]: Endbericht zum Gutachten Evaluation der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” (GRW) durch einzelbetriebliche Erfolgskontrolle für den Förderzeitraum 1999– 2008 und Schaffung eines Systems für ein gleitendes Monitoring. http://hdl.handle.net/10419/93487
 6. Becsey Zsolt [2017]: Makrogazdasági adatok az Európai Bizottság jelentéseinek függvényében. Polgári Szemle, 13. évf. 1–3. sz. 41–50. o. https://doi.org/10.24307/psz.2017.0905.
 7. Az Európai Unió keleti bővítésének előnyei az Európai Unió számára. Doktori (PhD) értekezés, http://phd.lib.uni-corvinus.hu/103/1/becsey_zsolt.pdf (2001) 302.
 8. Berke–Boytha–Dienes-Oehm–Király–Martonyi [2006]: Az Európai Közösség kereskedelmi joga. Budapest: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Állami támogatások, 296–297. o. ISBN 963-224-743-4
 9. Berke Barna [2003]: 6. A tagállamokra vonatkozó EK-versenyjog és 7. A versenyjog és a versenyhatóság az EK külgazdasági kapcsolataiban. Megjelent: Berke–Boytha–Dienes-Oehm–Király–Martonyi–Mádl: Az Európai Közösség kereskedelmi joga. Budapest: KJK-KERSZÖV. 286–318. és 319–329. o.
 10. Beznoska, M.–Hentze, T. [2020]: Auswirkungen der Reform des Solidaritätszuschlags auf die Steuerzahler. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH., Berlin. www.insm.de/fileadmin/insm-dms/text/kampagne/steuern-senken-jetzt/Soli/20200127_Gutachten_Soli-Reform_IW.pdf
 11. Blien, U.–Maierhofer, E.–Vollkommer, D.–Wolf, K.–Blume, L.–Eikelpasch, A.–Geppert, K. [2003]: Determinanten der Regionalentwicklung in Ostdeutschland. Megjelent: Blien, U. (Hrsg.): Die Entwicklung der ostdeutschen Regionen. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 267, Nürnberg, 1–66. o.
 12. Blundell, R.–Costa Dias, M. [2000]: Evaluation Methods for Non–Experimental Data. Fiscal Studies, Vol. 21. No. 4. 427–468. o. https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2000.tb00031.x
 13. Bölting, H. M. [1976]: Wirkungsanalyse der Instrumente der regionalen Wirtschaftspolitik, Beiträge zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, 35, Münster.
 14. Brandt-Hermann–Sabathil: Förderhilfen für die neuen Bundesländer 3. Auflage Economics Verlag ISBN 3-87081-301-6
 15. BMF [2020]: 27. Subventionsbericht des Bundes. 2017–2020. Bundesministerium der Finanzen, Berlin. www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/ Broschueren_Bestellservice/2020-03-01-Subventionsbericht.pdf? __blob=publicationFile&v=16
 16. BMWi [2020]: Jahresbericht der Bundesregierung zu Stand der Deutschen Einheit 2000. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/jahresbericht-der-bundesregierung-zum-stand-der-deutschen-einheit-2020-1788700
 17. Bundesregierung [2020]: Das gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen. www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesamtdeutsches-foerdersystem.pdf?__blob=publicationFile&v=16
 18. Deitmer, I. [1993]: Effekte der regionalen Strukturpolitik auf Investitionen, Beschäftigung und Wachstum, Beiträge zum Siedlungs– und Wohnungswesen und zur Raumplanung, 153, (zugl. Dissertation), Münster.
 19. Dienes-Oehm Egon–Erdős István–Király Miklós–Martonyi János–Somssich Réka–Szabados Tamás [2014]: Az Európai Unió gazdasági joga I.: A belső piac és a közös kereskedelempolitika. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_527_eu_gazdasagi_jog/ch01.html. Az államnak, illetve állami hatóságoknak biztosított speciális jogok – az aranyrészvényügyek 6. fejezet
 20. Eckey, H.-F.–Kosfeld, R. [2005]: Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung. Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 2, 149–173. o.
 21. Einfluss der europäischen Gemeinschaften auf die Wirtschaftsförderung 9. Wesel-Jade-Seminar 1987 Bremen Economica Verlag
 22. Erfeld, W. [1989]: Determinanten der regionalen Investitionstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, Beiträge zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, 59, Münster.
 23. Európai Parlament [2020]: Regionális állami támogatások https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_3.1.8.pdf
 24. Franz, W.–Schalk, H. J. [1989]: Wie effizient ist die regionale Strukturpolitik? Megjelent: Währungsreform und Soziale Marktwirtschaft, Schriften des Vereins für Socialpolitik, N. F., 190, Berlin, 149–162.
 25. Horváth, Gyula [2011]: Regionális támogatások az Európai Unióban. Budapest: Osiris.
 26. Horváth Gyula (szerk.) [2000]: A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja.
 27. Imbens, G. W.–Wooldridge, J. M. [2009]: Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation. Journal of Economic Literature, Vol. 47. No. 1. 5–86. o. https://doi.org/10.1257/jel.47.1.5
 28. Iván Gábor–Katona János [2001]: Regionális politika. Megjelent: Kende Tamás–Szűcs Tamás (szerk.): Az Európai Unió politikái. Budapest: Osiris.
 29. Kengyel Ákos [2002]: Az Európai Unió regionális politikája. Budapest: Aula.
 30. Kiss J. László [2015]: Németország. Megjelent: Marján Attila (szerk.): Európa-politológia: tagállamok Európái. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 45–117. o.
 31. Knoll-Csete, Edit [2022]: The Background of the Future Oriented German Regional Policy www.cambridge.org/engage/coe/article-details/62ca720b244ce0ae3742f117
 32. Kőrösi István [2009]: Németország – a nemzetközi pénzügyi válság és a belső problémák kezelése. Megjelent: Somai Miklós (szerk.): Nagy EU-tagállamok és a gazdasági válság. Budapest: MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 45–56. o.
 33. Nyikos Györgyi (szerk.) [2017]: Kohéziós politika 2014–2020. Budapest: Dialóg Campus Kiadó.
 34. Nyikos Györgyi (szerk.) [2018]: Állami támogatások. Budapest: Nordex Nonprofit Kft.–Dialóg Campus Kiadó.
 35. Partnerségi Megállapodás [2014]: Partnerségi Megállapodás Németország és az Európai Bizottság között az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtásáról a 2014-2020-as támogatási időszakban. CCI Nr. 2014DE16M8PA001. 2014. szeptember 15. www.ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreement-germany_hu
 36. Recker, E. [1977]: Erfolgskontrolle Regionaler Aktionsprogramme durch Indikatoren – Schriftenreihe der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, 6, Bonn.
 37. Sachverständigenrat [2003]: Staatsfinanzen konsolidieren – Steuersystem reformieren, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2003/2004, Wiesbaden.
 38. Schalk, H. J. [1992a]: Kapitalnutzungskosten, Investitionen und Beschäftigung in den regionalen Fördergebieten der Bundesrepublik Deutschland. Megjelent: Birg, H.– Schalk, H. J. (Hrsg): Regionale und sektorale Strukturpolitik, Rainer Thoss zum 60. Geburtstag, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung. Zentralinstitut für Raumplanung. Münster, 163–185. o.
 39. Schalk, H. J. [1992b]: Effects of Regional Policy on Investment and Employment in the Federal Republic of Germany. Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge der Universität Münster, 155, Münster.
 40. Schalk, H. J.–Untiedt, G. [1995]: Kapitalnutzungskosten in den Kreisen der wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland. Informationen zur Raumentwicklung, Heft 4/5, 283–293. o.
 41. Scharpf, F. W. [2009]: Föderalismusreform: Kein Ausweg aus der Politikverflechtungsfalle? Frankfurt–New York: Campus Verlag.
 42. Senat Berlin [2020]: 30 Jahre Gemeinschaftsaufgabe. Teil 1. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin.
 43. www.germany.representation.ec.europa.eu/news/saarland-thuringen-und-bremen-erhalten-eu-aufbauhilfe-hohe-von-329-millionen-euro-2022-04-19_de
 44. www.cambridge.org/engage/coe/article-details/62ca720b244ce0ae3742f117
 45. www.moz.de/nachrichten/brandenburg/oel-embargo-pck-schwedt-ausschuss-in-brandenburg-beraet-ueber-raffinerie-und-kriegsfolgen-64360803.html
 46. www.wallstreet-online.de/nachricht/15437805-brandenburg-pocht-erhalt-oel-raffinerie-schwedt
 47. www.nordkurier.de/brandenburg/oel-embargo-bedroht-pck-in-schwedt-das-sagen-die-menschen-dort-1348183705.html
 48. www.tagesschau.de/wirtschaft/raffinerie-schwedt-habeck-101.html
 49. www.ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
 50. www.op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1
 51. https://zukunftszentrum-halle.de/