Évf. 14 szám 1 (2023)
Tanulmányok

Pénzügyi ismeretek oktatása és az IKT eszközök alkalmazásának összefüggései 1.

Szőke Brigitta
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Befektetési, Pénzügyi és Számviteli Tanszék
Tóth Eszter Ilona
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Befektetési, Pénzügyi és Számviteli Tanszék

Megjelent 2023-06-30

Kulcsszavak

 • pénzügyi kultúra,
 • pénzügyi műveltség,
 • információs kommunikációs eszközök,
 • digitális kompetencia,
 • digitális transzformáció

Absztrakt

Jelen kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk a pénzügyi kultúra formálásának lehetőségeit az információs és kommunikációs technológiákkal (továbbiakban: IKT eszközökkel) az oktatásban. Már a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság és az azzal járó negatív következmények ráirányították az emberek figyelmét a pénzügyi, gazdasági ismeretek relevanciájára. Ahhoz, hogy a jövőben elkerüljünk egy ilyen szintű világválságot, elengedhetetlen, hogy a jövő generációit tudatosabb pénzügyi gondolkodásra és döntéshozatalra neveljük. Ezt az álláspontot tovább erősítette a 2020-ban kezdődő Covid-19 koronavírus-járvány (továbbiakban: Covid19), amely a negatív hatásokon kívül számos új lehetőséget hordozott magában, többek között a digitális transzformációt. A technológia fejlődése új kapukat nyitott meg az oktatásban is, hiszen a munkaerőpiac egészen új kompetenciakészletet, új „skill”-eket kíván meg a humán tőkétől is, amelyet időbe telik akár a magyar, akár a versenytárs gazdaságoknak magukra szedni. Az IKT eszközök alkalmazásának összefüggéseit a pénzügyi ismeretek oktatásában két cikk keretében kívánjuk bemutatni.

Hivatkozások

 1. BARANYI, A. – CSERNÁK, J. (2021): Pénzügyi ismeretek oktatására ható tényezők vizsgálatának tapasztalatai, Új kihívások a gyakorlatorientált oktatás módszereiben online oktatás és készségfejlesztés, Projektoktatás a XXI. században, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (2021) 239 p. pp. 84-94., 11 p.
 2. BENEDEK A. (2013): Digitális pedagógia 2.0, Tanulás IKT környezetben, Typotex Kiadó Budapest, 264 p.
 3. BONCZ I. (2015): Kutatásmódszertani alapismeretek. A kézikönyv a TÁMOP-4.1.2. E-13/1/KONV-2013-0012. című projekt keretében készült, https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/sport/Kutatasmodszertan_e.pdf Letöltés dátuma: 2021. október 16.
 4. CZAKÓ Á. – HUSZ I. – SZÁNTÓ Z. (Szerk.) (2011): Meddig nyújtózkodjunk? A Budapesti Corvinus Egyetem kutatási jelentése. Budapest: BCE Innovációs Központ, 178 p.
 5. DETSCHEW, S. (2007): Impact of ICT in the Developing Countries on the Economic Growth. – Auflage, 2007. p.28.
 6. EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (2006): Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2006/962/EK(L 394), 10-18.
 7. FALUS I. – TÓTH I. K. M. – BÁBOSIK I. – RÉTHY E. – SZABOLCS É. – NAHALKA I. – CSAPÓ B. – MAYER M. N. M. (2011): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 sz. projekt. 442 p.,
 8. HASTINGS, J. – MADRIAN, B. – SKIMMYHORN, W. (2012): Financial Literacy, Financial Education and Economic Outcomes. 2012. szeptemberi kutatási jelentés. Cambridge, USA: National Bureau of Economic Research, 42 p. In: NBER Working Paper Series, No. w18412. https://doi.org/10.3386/w18412
 9. JAKOVÁC K. – NÉMETH E. (2017): A pénzügyi kultúra fejlesztésének nemzeti stratégiái: tapasztalatok és tanulságok, PRO PU BLICO BONO – Magyar Közigazgatás, 2017/1, 196 –211.
 10. KÁLMÁN B. (2021): Befektetési ismeretek alakulása magyar egyetemi hallgatók között környezeti válsághelyzet hatására. In: Controller Info, 9 (4) p. 35–39.
 11. LENGYELNÉ, M. T. – KIS-TÓTH, L. – ANTAL, P – RACSKO R. (2015): IKT Innováció, Kezek – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeik együttműködés, TÁMOP-4.1.1.C-12/KONYV-2012-0001. 145 p.
 12. LUSARDI, A. – MITCHELL, O. S. – CURTO, V. (2010): Financial Literacy among the Young. In: Journal of Consumer Affairs, 44 (2) p. 358–380. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x
 13. MOLNÁR GY. (2008): Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, Szakképzési Szemle, 0237-2347 24 (3) pp. 257-278 2008
 14. MOLNÁR GY. (2009): IKT, hálózati és mobil kommunikációs megoldások az atipikus tanulási formák tükrében In.: 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Sopron, 2009. http://www.mellearn.hu/events/5konf/prezentaciok/molnar_gyorgy.pdf pp.3-4
 15. NÉMETH, E. (2014): Az Állami Számvevőszék szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében, Projektfüzet. http://docplayer.hu/2213866-Az-allami-szamvevoszek-szerepe-a-penzugyi-kultura-fejleszteseben.html Letöltés ideje: 2022.07.20.
 16. NÉMETH, E. (2020): Pénzügyi kultúra képzések 2016-2020: Háromszorosára nőtt a részt-vevők száma https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/penzugyi-kultura-kepzesek-2016-2020-haromszorosara-nott-a-resztvevok-szama Letöltés ideje: 2022.07.28.
 17. PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2017-2023. (2016): Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája.pdf Letöltés dátuma: 2022.05.22.
 18. POLÁK, J. – KOZUBÍKOVÁ, Z. – KOZUBÍK, A. (2020): Financial Literacy of University Students Measured by P-Fin Index. In: THE 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE – ERAZ 2020 – KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT (6.) (2020) (online). ERAZ 2020 Selected Papers. Belgrád, Szerbia: Association of Economists and Managers of the Balkans. p. 61–69.
 19. SAJTOS, L. – MITEV, A. (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 402 p,
 20. SUSANTI – HARDINI, H. T. – BAHTIAR, M. D. (2020): The Effect of Financial Literacy, Financial Technology, and Digital Promotion on Online Purchasing Decisions in the Covid-19 Pandemic Era. In: INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON ARTS AND HUMANITIES (IJCAH) (2020) (Surabaya, Indonesia). Conference Proceedings. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Zhengzhou, Kína: Atlantis Press. p. 1382–1389. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201201.234
 21. TÓTHNÉ L. K. (2009): Összefüggés vizsgálatok, Gödöllői Innovációs Központ Kft, Gödöllő, 202 p,