Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

Kitekintés a jövőre: mentális egészség, reziliencia és proziliencia

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • reziliencia,
 • proziliencia,
 • reziliencia-modellek,
 • „RAAT”,
 • alkalmazkodás

Absztrakt

Jelen tanulmány a mentális egészséggel való törődést, ezen belül az erős reziliencia fejlesztését és a rezilienciával rokon fogalom, a proziliencia meghatározását helyezi fókuszba. Bemutatásra kerülnek a gyorsan változó világmodellek, amelyek a bizonytalanságérzet viselésére késztetnek csak úgy, mint a különböző reziliencia modellek, amelyek mindegyike a mentális egészség megtartása céljából jelentős védőfaktorokat hangsúlyozza. A reziliencia modellek közül a keretmodell a kedvezőtlen életkörülményekkel való megküzdés cselekvési és tájékozódási folyamatát magyarázza, és a Sebastian Mauritz által kidolgozott interakciós védőfaktorokat és kockázati tényezőket tartalmazó reziliencia modell ezt a keretmodellt egészíti ki. A tanulmány további részét képezi a „proziliencia” meghatározása. A reziliencia fogalmára épülő proziliencia azt a proaktív rezilienciát írja le, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy erőteljesen és rugalmasan reagáljon egy válságra, még mielőtt az bekövetkezne. Ebben az értelemben a proziliencia a jövőbeni ellenálló képesség fejlesztését jelenti. A proziliencia, mint a proaktív rugalmasságnak egy formája, a jövőbeli válságokból való tanulást és felkészülést jelenti, amely az önismeret, az önreflexió, valamint a rezonanciaképesség megtapasztalása révén lehetővé teszi az élet értelmének és kiteljesedésének az érzését.

Hivatkozások

 1. Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese: zur Entmystifizierung der Gesundheit Forum für Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, Band 36. Tübingen: Dgvt-Verlag.
 2. Amann, Ella Gabriele (2018): Resilienzdiagnostik und neue Coaching-Ansätze für die VUCA-Welt. In: Jutta Heller (szerk): Resilienz für die VUCA-Welt. New York: Springer. 115-132. o.
 3. C. Molnár Emma – Hidas Judit (2015): Anyátlan nemzedék. Budapest: L’ Harmattan.
 4. Fehér Pálma Virág – Lantos Zoltán – Somogyi Ferenc (2023): Krízis és katarzis: A társadalom beteg teste. In: Fehér Pálma Virág – Kövesdi Andrea – Szemerey Márton (szerk.) Testképek a társadalomban, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó. 323-340. o.
 5. Fehér Pálma Virág (2009): Selfness. Budapest: Retromédia,
 6. Fehér Pálma Virág (2017): Who helps the Helper. The opportunities of an art therapy Balint Group In: Balint Theory and Practice: Exploring Diversity. 20th Int. Balint Fed. Congress.
 7. Innolab (2022): Health Trend Map 2022. https://www.innolab.at/trends/health-trend-map-2022/
 8. Kádár Annamária (2017): Az én mesém. A reziliencia, a rugalmas alkalmazkodóképesség kialakítása gyermekkorban. Előadás, XXI. Pszinapszis Pszichológia Konferencia, Budapest
 9. Kalisch, Raffael (2020): Der resiliente Mensch: wie wir Krisen erleben und bewältigen, München: Piper Verlag.
 10. Kleim Birgit – Kalisch, Raffael (2018): Wer bleibt gesund? Zum Problem der Vorhersage von Resilienz. Nervenarzt, 89(7), 754–758. o. DOI: https://doi.org/10.1007/s00115-018-0551-z
 11. Kumpfer, K. L. (1999): Factors and processes contributing to resilience: The resilience framework. In: M. D. Glantz & J. L. Johnson (szerk.), Resilience and development: Positive life adaptations, Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 179–224. o.
 12. Langwara, Ruben – Eilert, Dirk W. (2022): Die Kraft unserer Emotionen. Resilient und stressfrei mit Mesource. Paderborn: Junfermann Verlag.
 13. Masten, Ann S. (2001): Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238. o. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227
 14. Mangelsdorf, Judith (2020): Postraumatisches Wachstum. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 19, 21-33. o. DOI: https://doi.org/10.1007/s11620-020-00525-5
 15. Mauritz, Sebastian (2019): Immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Offenbach am Main: Gabal Verlag.
 16. Mauritz, Sebastian (é.n.): Resilienz Akademie. https://www.resilienz-akademie.com/resilienz/
 17. Megatrend Gesundheit (é.n.): https://www.zukunftsinstitut.de/blog-megatrend-gesundheit
 18. Moser, Gerhard (2024): Körperliche Resilienz. Képzési szeminárium, Resilienz Akadamie, Göttingen.
 19. Rutter, Michael (1999). Resilience Concepts and Findings Implications for Family Therapy. Journal of Family Therapy, 21(2), 119-144. o. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-6427.00108
 20. Szijjártó László (2023): Reflexió Fehér Pálma Virág, Kövesdi Andrea és Szemerey Márton: A korona-időszámítás aktuális kérdései című írására. In: Fehér Pálma Virág – Kövesdi Andrea – Szemerey Márton (szerk.) Testképek a társadalomban, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó. 321-322. o.
 21. Vogel, Ralf T. (2020): Existenzielle Themen in der Psychotherapie. Lindauer Beiträge zur Psychotherapie und Psychosomatik. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
 22. Welter-Enderlin Rosmarie – Hildebrand Bruno (2015): Resilienz. Gedeihen trotz widriger Umstände, Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
 23. Wick, Kelaja (2023): VUCA ist tot – lang lebe BANI. https://www.batterman.ch/vuca-ist-tot-lang-lebe-bani/
 24. Winnicott, Donald W. (1999.): Játszás és valóság. Budapest: Animula.
 25. Wustman, Corina (2004): Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
 26. Zukunftsinstitut (2023): Entdecken Sie die wichtigsten Gesundheitstrends 2024. https://www.zukunftsinstitut.de/zukunftsthemen/gesundheitstrends-health-trend-map