Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

A Világbank Strukturális Alkalmazkodási Programjainak szerepe és hatása a fejlődő országokban: A SAP-ok hatékonyságának elemzése a Közel-Keleten: Jordánia esete

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • Strukturális Alkalmazkodási Programok (SAP),
 • fejlődő országok,
 • Világbank,
 • Közel-Kelet,
 • Jordánia,
 • gazdasági reformok,
 • társadalmi következmények,
 • neoliberális politika

Absztrakt

A tanulmányban a Világbank Strukturális Alkalmazkodási Programjai (SAP) és azok Jordánia fejlődésére gyakorolt ​​hatásai kerülnek elemzésre. Jordániát reprezentatív esettanulmányként tartják számon a Közel-Keleten. A fő cél az SAP-ok kettős természetének bemutatása – tekintettel arra, hogy a fejlődés lehetséges katalizátorai vagy éppen akadályai is lehetnek – alaposan megvizsgálva gazdasági, társadalmi és politikai hatásaikat. A tanulmány kvalitatív módszerek kombinációját alkalmazza az SAP-hoz kapcsolódó változások gazdasági mutatókra gyakorolt hatásának felmérésére, valamint a jordániai társadalomra gyakorolt társadalmi következmények elemzésére.

A tanulmány több tudományágat magában foglaló elméleti kereten alapul. Olyan gazdasági elméleteket tár fel, amelyek a piaci egyenlőtlenségekkel, a rossz kormányzás következményeivel és a neoliberalizmus vitatott összetevőivel foglalkoznak. A tanulmány a piaci liberalizációra, a privatizációra és a Strukturális Alkalmazkodási Programok (SAP) pénzügyi szigorára összpontosít, kritikusan megvizsgálva a washingtoni konszenzus elveit és neoliberális eredetét. Az eredmények azt mutatják, hogy bár az SAP-ok célja a termelékenység növelése és Jordánia integrálása a globális gazdaságba volt, az eredményei ellentmondásosak voltak. Az elemzésből kiderül, hogy az SAP-ok által bevezetett intézkedések csupán átmeneti gazdasági javulást eredményeztek, valamint mélyebb társadalmi egyenlőtlenségeket okoztak, gyengítették a helyi iparágakat, és széles körű elégedetlenséget szültek a lakosság körében. A publikáció azzal zárul, hogy számos szakpolitikai ajánlást kínál az SAP-ok előnyeinek maximalizálására, ezzel együtt pedig a negatív következményeik minimalizálására. A tanulmány hangsúlyozza a szakpolitikai reformok fontosságát, amelyek figyelembe veszik Jordánia sajátos körülményeit. Kiemeli az SAP-stratégiák újragondolásának szükségességét, hogy jobban megfeleljenek a fejlődő országok társadalmi-gazdasági feltételeinek.

Hivatkozások

 1. Abugattas-M ajluf, L. (2012, April 27). Jordan: Model Reformer Without Upgrading? Studies in Comparative International Development, 47(2), 231–253. https://doi.org/10.1007/s12116-012-9112-9
 2. Andoni, L., & Schwedler, J. (1996, October). Bread Riots in Jordan. Middle East Report, 201, 40. https://doi.org/10.2307/3012771
 3. Awad, A. (2017). The International Monetary Fund and World Bank Intervention in Jordan. Arab NGO Network for Development, September. https://annd.org/uploads/publications/Jordan_report2.pdf
 4. Bradshaw, Y. W., & Huang, J. (1991, September 1). Intensifying Global Dependency: Foreign Debt, Structural Adjustment, and Third World Underdevelopment. The Sociological Quarterly, 32(3), 321–342. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1991.tb00162.x
 5. Chang, H. J. (2002, July 1). Kicking Away the Ladder. Anthem Press. http://books.google.ie/books?id=X5N7JMS1wNYC&printsec=frontcover&dq=%E2%80%9CKICKING+AWAY+THE+LADDER%E2%80%9D:+DEVELOPMENT+STRATEGY+IN+HISTORICAL+PERSPECTIVE&hl=&cd=1&source=gbs_api
 6. Easterly, W. (2001). The Effect of IMF and World Bank Programs on Poverty. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.256883
 7. Easterly, W. (2001). The effect of International Monetary Fund and World Bank programs on poverty Policy Research Working Paper Series 2517, The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2517
 8. Ebrahimi, F. (1996). Structural adjustment in Jordan. Operations Evaluation Department, OED Precis, World Bank, Washington, DC. https://documents.worldbank.org/curated/en/952561468752148068/pdf/28684.pdf
 9. El-Said, H., & Harrigan, J. (2014, January 15). Economic Reform, Social Welfare, and Instability: Jordan, Egypt, Morocco, and Tunisia, 1983–2004. The Middle East Journal, 68(1), 99–121. https://doi.org/10.3751/68.1.15
 10. Evaluation of Structural Adjustment Programmes in Jordan - ProQuest. (n.d.). thttps://www.proquest.com/openview/10022f2955c58269f228b2b7ec60f7a6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&diss=yhttps://www.proquest.com/openview/10022f2955c58269f228b2b7ec60f7a6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&diss=y
 11. Harrigan, J. R., & El-Said, H. (2010, January 7). The Economic Impact of IMF and World Bank Programs in the Middle East and North Africa: A Case Study of Jordan, Egypt, Morocco and Tunisia, 1983 - 2004. Review of Middle East Economics and Finance, 6(2), 1–25. https://doi.org/10.2202/1475-3693.1261
 12. Harrigan, J., & Mosley, P. (1991, April). Evaluating the impact of world bank structural adjustment lending: 1980–87. Journal of Development Studies, 27(3), 63–94. https://doi.org/10.1080/00220389108422204
 13. Harrigan, J., El-Said, H., & Wang, C. (2006, August 12). The IMF and the World Bank in Jordan: A case of over optimism and elusive growth. The Review of International Organizations, 1(3), 263–292. https://doi.org/10.1007/s11558-006-9490-8
 14. Harrigan, J., Wang, C., & El-Said, H. (2006, February). The economic and political determinants of IMF and world bank lending in the Middle East and North Africa. World Development, 34(2), pp. 247-270, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.07.016
 15. Husein, J. G. (2019, April 8). Foreign aid, workers’ remittances and economic growth in Jordan. International Journal of Social Economics, 46(4), 532–548. https://doi.org/10.1108/ijse-06-2018-0293
 16. Issawi, C. (1971). Growth and Structural Change in the Middle East. Middle East Journal, 25(3), 309–324. http://www.jstor.org/stable/4324776
 17. Jaber, T. A. (1995, May 10). Key Long-Term Development Issues in Jordan. Working Papers 9522, Economic Research Forum, ideas.repec.org. https://ideas.repec.org/p/erg/wpaper/9522.html
 18. Jawiaraiah, C., & Yue, S. (1996). Jordan: Industrial and trade policy adjustment loan - Structural adjustment in Jordan (Report No. 14772). World Bank. Retrieved from https://documents1.worldbank.org/curated/en/952561468752148068/pdf/28684.pdf
 19. Kanaan, T. H., & Kardoosh, M. A. (2002). The story of economic growth in Jordan: 1950–2000. Global Development Network, October 2002, 1-21 Amman, October.
 20. Karshenas, M. (1994). Structural adjustment and employment in the Middle East and North Africa. In Working paper series/Economic Research Forum; 9420. Economic Research Forum, Cairo, EG. Retrieved January 28, 2024, from https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/04a19457-b93a-424d-9c3b-6581c900d868/content
 21. Kim, Y. H. (2003/2004). Review. The Arab Studies Journal, 11/12(2/1), 130-136. Arab Studies Institute. http://www.jstor.org/stable/27933875
 22. Klein, N. (2014, October 2). The Shock Doctrine. Penguin UK. http://books.google.ie/books?id=cpmRBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+Shock+Doctrine&hl=&cd=1&source=gbs_api
 23. Knowles, W. M. (2011, January 1). Contesting Structural Adjustment: The Donor Community, Rentier Elite and Economic Liberalisation in Jordan. Palgrave Macmillan UK eBooks. https://doi.org/10.1057/9780230307001_5
 24. Michalopoulos, C. (1987). World Bank Programs for Adjustment and Growth. In Growth-Oriented Adjustment Programs. USA: International Monetary Fund. Retrieved Jun 24, 2024, from https://doi.org/10.5089/9781451970005.071.ch001
 25. Muhumed, M. M., & Gaas, S. A. (2016). The World Bank and IMF in Developing Countries: Helping or Hindering? International Journal of African and Asian Studies, 28(4), 237-249.
 26. Noorbakhsh, F., & Paloni, A. (1997). Assessing the effect of structural adjustment programmes on export performance in developing countries. Working Papers 9714, Business School - Economics, University of Glasgow. https://ideas.repec.org/p/gla/glaewp/9714.html
 27. Perraton, J. (2004, August). Joseph Stiglitz’s, Globalization and its Discontents. Journal of International Development, 16(6), 897–905. https://doi.org/10.1002/jid.1134
 28. Pfeifer, K. (1999). How Tunisia, Morocco, Jordan and even Egypt became IMF “Success Stories” in the 1990s. Middle East Report, 210, 23. https://doi.org/10.2307/3012499
 29. Reinsberg, B., Kentikelenis, A., Stubbs, T., & King, L. (2019, January). The World System and the Hollowing Out of State Capacity: How Structural Adjustment Programs Affect Bureaucratic Quality in Developing Countries. American Journal of Sociology, 124(4), 1222–1257. https://doi.org/10.1086/701703
 30. Roe, A., Roy, J., & Sengupta, J. (1989). Economic Adjustment in Algeria, Egypt, Jordan, Morocco, Pakistan, Tunisia, and Turkey (No. 15). Washington, DC: World Bank.
 31. Salameh, M. B., Ananzeh, A., & Daradkah, M. (2018). The Impact of Economic Reform on Political Reform: Jordan as a Model. American Journal of Industrial and Business Management, 08(06), 1556–1586. https://doi.org/10.4236/ajibm.2018.86105
 32. Selwaness, I., & Schaefer, M. (2023). Social protection and the middle class: Evidence from Egypt, Jordan and Tunisia (E/ESCWA/CL4.SIT/2023/WP.5). United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. www.unescwa.org
 33. Summers, L. H., & Pritchett, L. H. (1993). The Structural-Adjustment Debate. The American Economic Review, 83(2), 383–389. http://www.jstor.org/stable/2117695
 34. Weiss, Dieter. (1992). Structural Adjustment Programs in the Middle East. The Impact of Value Patterns and Social Norms, 21. Berlin: Freie Universitat. https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/111987/1/DKP021_Weiss_Structural_Adjustment_Programs.pdf
 35. Zaki, M. Y. (2001, November). IMF-Supported Stabilization Programs and their Critics: Evidence from the Recent Experience of Egypt. World Development, 29(11), 1867–1883. https://doi.org/10.1016/s0305-750x(01)00074-2