Évf. 14 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A Bánság német ajkú népessége a 19. és 20. század fordulóján

Eperjesi Zoltán
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Megjelent 2023-12-25

Kulcsszavak

 • Bánság,
 • betelepítések,
 • multietnicitás,
 • multikulturalizmus,
 • iparosítás

Absztrakt

Jelen tanulmányomban az első világháborút követően három részre szakított multietnikus és multikulturális Bánság régió 19. századi fejlődéstörténetét, lakosság-összetételét vizsgálom.  Az összesen 28 464 km2 területen fekvő földrajzi és történelmi Bánság régió természetes földrajzi határai délen a Duna, nyugaton a Tisza, északon a Maros,  keleten pedig a Ruszka-havasok, valamint a Temes és a Cserna folyók völgye. A 18. század első felében sikerült kiszorítani az oszmán hódítókat az addigra a sok évtizedes folyamatos harcok miatt jóformán teljesen elnéptelenedett délvidéki területekről. A Habsburgok és az Oszmán Birodalom által megkötött 1718. évi pozsareváci béke eredményeképpen a történelmi Magyar Királyság területén megszűnt a török uralom. Ezt követően a Habsburgok magukhoz ragadták az irányítást a Bánság területén, és megkezdték a főként német ajkú telepesek betelepítését az alföldi mezőgazdasági területekre, valamint az ásványkincsekben gazdag dél-bánsági hegyvidéki régióba. Az újonnan érkezett német telepesek a rendkívül nehéz kezdeti körülményeket, járványokat és erőfeszítéseket, – mint például mocsárlecsapolásokat, folyószabályozásokat, és mesterséges ipari csatornák létrehozását, – követően gazdaságilag virágzó mezőgazdasági és ipari régióvá alakították a térséget. A tanulmányban rámutatok, hogy a 19. évszázad során a folyamatosan betelepülő egymás mellett élő négy nagy, – német, magyar, román, szerb, – valamint több kisebb népcsoport, – mint a csehek, szlovákok, bolgárok, horvátok, – milyen kimagasló gazdasági vívmányokat értek el. Gondoljunk csak az ércbányák feltárására, a korszerű vas- és acélipari termelés meghonosítására, a korszerű mezőgazdasági és ipari termelés megteremtésére. Az első világháborút lezáró békeszerződés három részre osztotta fel a Bánságot: a nagyobbik, keleti rész Romániához, a kisebbik, nyugati rész a Szerb Királysághoz került, míg csupán a legkisebb rész, Marosszög maradt Magyarországon. Az egykor multietnikus és multikulturális régió életét visszafordíthatatlannak tűnő módon változtatták meg a második világháború viszontagságos sorsfordító eseményei, a németek szerb partizánok általi kifosztása és elűzése a Szerbiához tartozó Bánságból, valamint a romániai németek Szovjetunióba történő deportálása kényszermunkára. A nemzetiségek tömeges és tendenciózus kivándorlása miatt ma már csak erőteljesen halványuló multietnicitásról beszélhetünk. 

Hivatkozások

 1. Barat, A. (1902): Die königliche Freistadt Temeswar: einen monographische Skizze, Temeswar: Eigenverlag, S. 139.
 2. Dama, H. (2016): Gewaltiger Fortschrittschub im banater Bergland https://www.banater-schwaben.org/nachrichten/dokumentation/dokumentation-detail/1602-gewaltiger-fortschrittsschub-im-banater-bergland/
 3. Eisenberger, E. – Kroner, M. (1976): Sächsisch-Schwäbische Chronik. Beiträge zur Geschichte der Heimat. Bukarest: Kriterion Verlag, 132. o.
 4. Erdélystat Statisztikák: http://statisztikak.erdelystat.ro/adatlapok/temesvar/2674 Iskola Alapítvány Kolozsvár, letöltés dátuma: 2023.08.10.
 5. Greffner, O. (1996): Das Banat und die Banater Schwaben (Kurzgefaßte Geschichte einer deutschen Volksgruppe), Weil am Rhein Verlag, 1-165. o.
 6. Gulyás L. (2018): Küzdelem egy multietnikus régióért, avagy a Bánság felosztásának (1918-1920) problematikája multidiszciplináris megközelítésben, Múltunk 63(3). 150-205. o. https://epa.oszk.hu/00900/00995/00056/pdf/EPA00995_multunk_2018_03_150-205.pdf letöltés dátuma: 2023.08.08. 15.00h
 7. Henkel, J. (2022): Die Banater Schwaben – Geschichte, Schulwesen, Kultur, in Christentum und kirchliches Leben im Banat in Geschichte und Gegenwart, Sibiu/Hermannstadt: Schiller Verlag, 83-96. o.
 8. Hét Nap (2023): https://hetnap.rs/cikk/A-verseci-magyarok-ereje-2281.html letöltés dátuma: 2023.08.14.
 9. Jancsó Á. (2022): Bánát első vasútja: az Oravica-Báziás-vasútvonal története, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, ISBN 9786067392043
 10. König, W. – Lupsiasca, K.L. – Tigla, E.J. (2018): Die Banater Berglandsdeutschen: ein Handbuch. Reschitza: Verlag „Banatul Montan" 1-429. o. ISBN -10: 9731929924
 11. Staubinger, J. (1923): Die Schwaben im Banat, Hamburg: St. Raphaelsverein, 13. o.
 12. Kókai S. (2009): A Bánság, mint sajátos kultúrföldrajzi régió (1718-1918), Közép-Európai Közlemények, 2(4-5), 92-101. o. ISSN 2676-878X,
 13. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/11894, letöltés dátuma 2023.08.10.
 14. Kókai S. (2016): Etnicitás és kulturalizmus a Bánságban (1910), Közép-Európai Közlemények, 6(1-2), 183 .o. ISSN 2676-878X,
 15. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12157/12016 (letöltés dátuma: 2023.08.08. 14.30)
 16. Kókai S. (2010): A Bánság történeti földrajza, Nyíregyháza: Kapitális Kiadó. 421.o.
 17. Ordeni-Homennau, V. (1928): Gestern und Heute, Eine kleine Statistik von Viktor Ordeni-Homennau, Temeswar: Selbstverlag Der Verfassers. 6. o.
 18. Lavrits, P. –Olaru-Posiar, S. (2013): Die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen bei den Banater Schwaben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Germanistische Beiträge, vol. 32, 178-192. o. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1454-5144, http://uniblaga.eu/wp-content/uploads/2016/03/32.2.2.pdf
 19. Schöffer, J. (1925): Banat. Deutsche Arbeit und ihr Erfolg. II. Teil, Hermannstadt: Ostdeutsche Druckerei, 38-39. o.
 20. Temeschwarer Zeitung (1899): Jahrgang 48. Nr. 20
 21. Temeswarer Zeitung (1904): Jahrgang 53, Nr. 111. 3 p.