Évf. 14 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások a bölcsészet-, társadalomtudomány és az oktatás területén

Rajki Zoltán
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Szociológiai Intézet

Megjelent 2023-12-25

Kulcsszavak

 • mesterséges intelligencia,
 • oktatás,
 • bölcsészettudomány,
 • kulturális örökség,
 • társadalomtudomány,
 • pedagógia,
 • etikai és társadalmi kihívások

Absztrakt

A tanulmány bemutatja a 21. századi technológiai forradalom és mesterséges intelligencia terjedésének hatásait. A publikáció rávilágít arra, hogy a mesterséges intelligencia már nem csupán a tudományos és üzleti szektorokra szorítkozik, hanem mindennapi életünk számos területén is elterjedt. Az olyan alkalmazások, mint például a ChatGPT, a Windows Bing kereső, a Google Bard, valamint a kép- és videószerkesztő eszközök sokféle területen hasznosíthatók, beleértve az oktatást, a munkaerőpiacot, a kulturális örökség megőrzését, a társadalomtudományi kutatásokat és a pedagógiát. A tanulmány szerint az így nyert információk felhasználhatók szövegfeldolgozásra, elemzésre, fordításra, a tanulás segítésére és egyéb célokra is. Az alkalmazások gyors és pontos információhoz való hozzáférést biztosítanak, valamint segíthetnek az új ismeretek generálásában és az oktatás terén is. A téma szélesebb összefüggéseit tekintve a technológiai fejlődést, az oktatást, a társadalomtudományt és az emberi munka jövőjét is szemügyre veszi. A cikk nemcsak a mesterséges intelligencia sokoldalú alkalmazásait és hatásait tárgyalja, hanem rávilágít az etikai és társadalmi kihívásokra is, amelyekkel a mesterséges intelligencia térnyerése jár együtt. Ezek közé tartozik például a hamis információk terjedése, a magánélet védelme és a munkahelyi változások. Összességében tehát a tanulmány kiemeli a mesterséges intelligencia által nyújtott számos előnyt és a területtel járó kihívásokat a mindennapi életünkben, ezzel egyidejűleg arra összpontosítva, hogy hogyan kell szembenéznünk ezekkel a kihívásokkal.

Hivatkozások

 1. Bódog András (2020): A mesterséges intelligencia könyvtári alkalmazásáról szóló webinárium ismertetése, Könyvtártudományi Szakkönyvtár. https://ki.oszk.hu/hir/konyvtartudomanyi-szakkonyvtar/mesterseges-intelligencia-konyvtari-alkalmazasarol-szolo. Letöltve: 2023.08.31.
 2. Boncz Bettina – Szabó Zsolt Roland (2022): A mesterséges intelligencia munkaerő-piaci hatásai. Hogyan készüljünk fel? Vezetéstudomány, 53 (2), 68-80. o, DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.02.06 Letöltve: 2023.08.31.
 3. Coley, Michael (2023): Guidance on AI Detection and Why We’re Disabling Turnitin’s AI Detector. Vanderbilt University, https://www.vanderbilt.edu/brightspace/2023/08/16/guidance-on-ai-detection-and-why-were-disabling-turnitins-ai-detector/Letöltve: 2023.08.31.
 4. Demers, Tom (2023): 16 of the Best AI and ChatGPT Content detectors compared. Search Engine Land, https://searchengineland.com/ai-chatgpt-content-detectors-395957. Letöltve: 2023.08.31.
 5. DigitalHungary (2023): Mesterséges intelligencia a múzeumokban, https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Mesterseges-intelligencia-a-muzeumokban/19900/ Letöltve: 2023.08.31.
 6. Dietz Ferenc (2020): A mesterséges intelligencia az oktatásban: kihívások és lehetőségek, Scientia et Securitas. 1 (1), 54-63. o.; DOI: https://doi.org/10.1556/112.2020.00009. Letöltve: 2023.08.31.
 7. Európai Bizottság (2021): Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok (a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály) megállapításáról és egyes uniós jogalkotási aktusok módosításáról, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206. Letöltve: 2023.08.31.
 8. Fadel, Charles – Holmes, Wayne – Bialik, Maya (2019): Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign.
 9. Fowler, Geoffrey A. (2023): We tested a new ChatGPT-detector for teachers. It flagged an innocent student, Washingon Post. https://www.washingtonpost.com/technology/2023/04/01/chatgpt-cheating-detection-turnitin/. Letöltve: 2023.08.31.
 10. Freeman, Cassie – Kittredge, Audrey – Wilson, Hope – Pajak, Bozena (2023): The Duolingo Method for App-based Teaching and Learning, https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/duolingo-method-whitepaper.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 11. Future of Life (2023): Pause Giant AI Experiments: An Open Letter. Future of Life Institute, március 22. https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/. Letöltve: 2023.08.31.
 12. Gillham, Jonathan (2023): AI Content Detector False Positives – Accused of Using Chat GPT or Other AI? Originality.ai, https://originality.ai/blog/ai-content-detector-false-positives. Letöltve: 2023.08.31.
 13. Gutherz, Gai – Gordin Shai – Sáenz, Luis – Levy, Omer – Berant, Jonathan (2023): Translating Akkadian to English with neural machine translation, PNAS Nexus, 2 (5). pgad096, Doi: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad096. Letöltve: 2023.08.31.
 14. Hegedűs István (2021): Hogyan segít újragondolni a levéltárak szerepét a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás? Levéltári Közlemények, 90 (1-2), 89-98. o. https://www.academia.edu/49108320/Hogyan_seg%C3%ADt_%C3%BAjragondolni_a_lev%C3%A9lt%C3%A1rak_szerep%C3%A9t_a_mesters%C3%A9ges_intelligencia_%C3%A9s_a_g%C3%A9pi_tanul%C3%A1s. Letöltve: 2023.08.31.
 15. Hines, Kristi (2023): Should You Trust An AI Detector? Search Engine Journal, https://www.searchenginejournal.com/should-you-trust-an-ai-detector/491949/#close. Letöltve: 2023.08.31.
 16. HVG (2023): Olyan veszélyesnek tartja a hatóság a Google mesterséges intelligenciáját, hogy egyelőre nem indulhat el az Európai Unióban. HVG, https://hvg.hu/tudomany/20230615_google_bard_chatbot_mesterseges_intelligencia_europai_unio_adatvedelem. Letöltve: 2023.08.31.
 17. Jiang, Xiangying – Rollinson, Joseph – Plonsky, Luke – Pajak, Bozena (2020): Finishing A2 on Duolingo comparable to four university semesters in reading and listening, https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/Duolingo_whitepaper_language_read_listen_2020.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 18. Jiang, Xiangying – Rollinson, Joseph – Chen, Haoyu – Reuveni, Ben – Gustafson, Erin – Plonsky, Luke – Payak, Bozena (2021): How well does Duolingo teach speaking skills? https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/duolingo-speaking-whitepaper.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 19. Jiang, Xiangying – Portnoff, Lucy – Plonsky, Luke – Pajak, Bozena (2022): Developing reading and listening proficiency with Duolingo: AA cross-sectional analysis, https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/duolingo-efficacy-cross-section-whitepaper.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 20. Jiang, Xiangying – Peters, Ryan – Pajak, Bozena (2023a): Reading and listening Outcomes of Learners in the Duolingo English Course for Portuguese Speakers, https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/duolingo-efficacy-english-reading-listening-whitepaper.pdf Letöltve: 2023.08.31.
 21. Jiang, Xiangying – Hopman, Elise – Peters, Ryan (2023b): Reading and Listening Outcomes of Learners in the Duolingo English Course for Japanese Speakers, https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/Duolingo_whitepaper_language_read_listen_2023.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 22. Jurafsky, Daniel – Martin, James H. (2023): Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. Third Edition draft. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3book_jan72023.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 23. Kohn, Benedikt – Pieper, Fritz-Ulli (2023): AI regulation around the world. Taylor Wessing, https://www.taylorwessing.com/en/interface/2023/ai---are-we-getting-the-balance-between-regulation-and-innovation-right/ai-regulation-around-the-world. Letöltve: 2023.08.31.
 24. Kozics Júlia (2023): Döbbenten látják viszont saját soraikat az írók, veszélyben a megélhetésük? Index.hu, https://index.hu/kultur/2023/07/13/chatgpt-mesterseges-intelligencia-szerzoi-jogok-konyv-szerzok-per/. Letöltve: 2023.08.31.
 25. Králl Bernarda (2023): A nők a mesterséges intelligencia elsődleges áldozatai. Index.hu, https://index.hu/tudomany/2023/07/26/mesterseges-intelligencia-nok-deepfake-kozossegi-media-fotok-zsarolas/. Letöltve: 2023.08.31.
 26. Liu, Bing (2015): Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiment, and Emotions, Cambridge University Press. DOI:
 27. https://doi.org/10.1017/CBO9781139084789. Letöltve: 2023.08.31.
 28. Madiega, Tambiama (2023): Artificial intelligence act, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_EN.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 29. Mező Katalin – Szabóné Burik Erika (2021): A robotokkal történő oktatás az élménypedagógia aspektusából. Mesterséges Intelligencia, 3 (2), 19-32. o. DOI: http://doi.org/10.35406/MI.2021.2.19 . Letöltve: 2023.08.31.
 30. MLA Style Center (én): How do I cite generative AI in MLA style? MLA Style Center, https://style.mla.org/citing-generative-ai/. Letöltve: 2023.08.31.
 31. Mohsen, Ahmed M. – El-Makky, Nagwa M. – Ghanem, Nagia (2016): Author Identification Using Deep Learning. In: O’Conner, Lisa (szerk.) 15th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Anaheim, CA, USA: IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 898-903. o., DOI: http://doi.org/10.1109/ICMLA.2016.0161. Letöltve: 2023.08.31.
 32. Nemes Tamás (2023): Ijedelmet kelt a robot: Olaszország után mások is betiltanák a ChatGPT-t. Világgazdaság, https://www.vg.hu/kozelet/2023/04/ijedelmet-arat-a-robot-olaszorszag-utan-masok-is-betiltanak-a-chatgpt-t. Letöltve: 2023.08.31.
 33. OECD (2023): OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market, Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/08785bba-en. Letöltve: 2023.08.31.
 34. Palkó Gábor (2022): Mesterséges intelligencia, digitális bölcsészet, kulturális örökség: trendek és eredmények. In: Tick József, Kokas Károly, Holl András (szerk.) Valós térben - Az online térért: Networkshop 31: országos konferencia. 2022. április 20–22. Debreceni Egyetem. Budapest: HUNGARNET Egyesület az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével, 235-240. o. DOI: https://doi.org/10.31915/NWS.2022.30. Letöltve: 2023.08.31.
 35. Papdi-Pécskői Viktor (2023): A mesterséges intelligencia művének véli a Bibliát egy ellenőrző program. Index, https://index.hu/techtud/2023/07/22/mesterseges-intelligencia-nyelvi-modell-gpt-szoveggenerator-dolgozat-oktatas-ellenorzo-programok-kudarca-emberi-biblia/. Letöltve: 2023.08.31.
 36. Plonski, Luke – Sudina, Ekaterina (2023): The effects of frequency, duration and intensity on L2 learning through Duolingo: A ’natural’ experiment, https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/Plonsky_etal_whitepaper_language_learning_grit_motivation_2023.pdf. Letöltve: 2023.08.31.
 37. redaktor (2022a): HuSpaCy a szabadon hozzáférhető magyar nyelvi elemzőrendszer – Mesterséges Intelligencia (MI), eGov hírlevél, https://hirlevel.egov.hu/2022/05/02/huspacy-a-szabadon-hozzaferheto-magyar-nyelvi-elemzorendszert-mesterseges-intelligencia-mi/.Letöltve: 2023.08.31.
 38. redaktor (2022b): Gépi kézírásfelismerés segítségével készült el a Magyar Nemzeti Levéltár új adatbázisa, eGov hírlevél, https://hirlevel.egov.hu/2022/10/02/gepi-kezirasfelismeres-segitsegevel-keszult-el-a-magyar-nemzeti-leveltar-uj-adatbazisa/. Letöltve: 2023.08.31.
 39. RenaissanceRachel (2023): 10 Best AI Novel Writing Software Tools of 2023, https://renaissancerachel.com/best-ai-novel-writing-software. Letöltve: 2023.08.31.
 40. Schifano, Izzy (2023): These are the Russel Group unis that have banned from using ChatGPT. The Tab, https://thetab.com/uk/2023/03/03/these-are-the-russell-group-unis-that-have-banned-students-from-using-chatgpt-297148. Letöltve: 2023.08.31.
 41. Teacher Academy (2023): The 4 Cs (Education) > The Keys for 21st-Century Schools, https://www.teacheracademy.eu/blog/4-cs-education/. Letöltve: 2023.08.31.
 42. Wall Street Prep (én): Bloomberg vs. Capital IQ vs. Factset vs. Refinitiv: Comparison of the Costs and Features of the Four Leading Financial Data Providers. Wall Street Prep, https://www.wallstreetprep.com/knowledge/bloomberg-vs-capital-iq-vs-factset-vs-thomson-reuters-eikon/. Letöltve: 2023.08.31.