Évf. 14 szám 1 (2023)
Tanulmányok

A kulturális értékek nemzetközi védelme az illegális emberi tevékenységgel szemben

Környei Ágnes
, PPKE BTK, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Megjelent 2023-06-30

Kulcsszavak

 • emberiség kulturális öröksége,
 • kulturális javak illegális kereskedelme,
 • kulturális javak kettős természete,
 • kulturális tulajdon védelme fegyveres konfliktusokban

Absztrakt

Az emberiség kulturális örökségének, a kulturális sokszínűségnek a védelme széles körben elfogadott a nemzetközi politika vagy a nemzetközi jog területén, de érinti a gazdaságot (pl. a kultúrára is építő turizmus fontos bevételi forrás) vagy a biztonságpolitikát is (segíti a megbékélést és a tartós béke kiépítését).
A kulturális javakat, amelyek meg nem újuló erőforrások, nemcsak a természeti katasztrófáktól, de a káros emberi tevékenységtől (pl. kulturális javak illegális kereskedelme, katonai konfliktusok, „kulturális tisztogatás”, terrorizmus) is védeni kell. Az egész emberiség számára fontos kulturális értékek védelme érdekében komoly nemzetközi jogi korpusz jött létre, számos kormányközi intézmény, civil szervezet aktív a területen. A kulturális javak megóvásának jelentőségét nem csak univerzális szinten ismerték fel, számos regionális szervezet vagy csoportosulás is állást foglalt annak támogatása mellett.

Hivatkozások

 1. Brosché, Johan – Legnér, Mattias – Kreutz, Joakim – Ijla, Akram (2017): Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict, International Journal of Heritage Studies, 23(3), 248-260. o. https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1261918
 2. Civetta, Roberto (2022): Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e Museo dell’Arte Salvata. https://www.artapartofculture.net/2022/11/26/comando-dei-carabinieri-per-la-tutela-del-patrimonio-culturale-e-museo-dellarte-salvata/ Letöltés ideje: 2023. június 9.
 3. Csonka-Takács, Eszter (szerk.) (2010): UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről Budapest: Szabadtéri Néprajzi Múzeum http://szellemikulturalisorokseg.hu/doks/egyezmeny.pdf Letöltés ideje: 2023. június 9.
 4. Lieber, Francis (1863): The Lieber Code of 1863. General Order No. 100, promulgated Apr. 24, 1863 http://www.civilwarhome.com/liebercode.html Letöltés ideje: 2023. június 9.
 5. Puskás, Anna (2018): A kulturális javak fegyveres konfliktusokban való védelmének eszközei nemzetközi szinten. Hadtudományi Szemle 11(1) 427-439. o.
 6. Puskás, Anna (2022): Kulturális javak védelme konfliktusövezetekben PhD értekezés tervezet
 7. Puskás, Anna: A humánbiztonság helye a NATO válságmegelőzési és -kezelési tevékenységében Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok 2022/42
 8. Szulmanné Binet, Mariann (2005): A hagyományos tudás és oltalma - hadüzenet a biokalózkodásnak Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 110(5). 3-17. o.
 9. Szulmanné Binet, Mariann (2008): Versenyfutás az idővel: lajstromok és adatbázisok szerepe a hagyományos tudás megőrzésében és oltalmában. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 113(6). 5-25. o.
 10. Rosén, Frederik (2017): NATO and Cultural Property. Embracing New Challenges in the Era of Identity Wars. Report of the NATO Science for Peace and Security, Best Practices for Cultural Property in NATO-led Military Operations. https://theblueshield.org/wp-content/uploads/2018/10/NATO-SPS-CPP-OutcomeReport.pdf Letöltés ideje: 2023. június 9.
 11. ENSZ: United Nations Plan of Action to Safeguard Religious Sites: In Unity and Solidarity for Safe and Peaceful Worship (201): https://www.unaoc.org/resource/united-nations-plan-of-action-to-safeguard-religious-sites/ Letöltés ideje: 2023. június 9.
 12. Memorandum of Understanding between UNESCO and the Government of the Italian Republic on the Italian National "Task Force in the framework of UNESCO's Global Coalition Unite4Heritage" (2016): https://atom.archives.unesco.org/memorandum-of-understanding-between-unesco-and-government-of-italian-republic-on-italian-national-task-force-in-framework-of-unescos-global-coalition-unite4heritage Letöltés ideje: 2023. június 9.
 13. Launch of global Unite for Heritage Coalition in Bonn (2015): https://whc.unesco.org/en/news/1303/ Letöltés ideje: 2023. június 9.
 14. Reinforcement of UNESCO's action for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict. (2015): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235186 Letöltés ideje: 2023. június 9.
 15. The struggle against cultural cleansing is a security imperative (2015): https://en.unesco.org/news/struggle-against-cultural-cleansing-security-imperative Letöltés ideje: 2023. június 9.
 16. UNESCO deplores ‘cultural cleansing’ of Iraq as armed extremists ransack Mosul libraries. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49982#.Vcmp63Htmkp Letöltés ideje: 2023. június 9.
 17. NATO: Science for Peace and Security Programme (2023): https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm Letöltés ideje: 2023. június 9.
 18. World Bank: Guidance Notes (ESS8: Cultural heritage) https://documents1.worldbank.org/curated/en/743151530217186766/ESF-Guidance-Note-8-Cultural-Heritage-English.pdf
 19. ICOM: International Council of Museums: Red List Database. https://icom.museum/en/resources/red-lists/ Letöltés ideje: 2023. június 9.
 20. Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale https://www.beniculturali.it/carabinieritpc Letöltés ideje: 2023. június 9.
 21. The Cairo Declaration (2015. május 14.) https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/CairoDeclaration.pdf
 22. Terezini Nyilatkozat (2009. június 30.)
 23. A terezini nyilatkozat (2009) by restitucio .org - Issuu
 24. Washingtoni Nyilatkozat a nácik által zsákmányolt műkincsek visszaszolgáltatásáról (1998) https://www.lootedartcommission.com/Washington-principles
 25. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában született egyezmény és jegyzőkönyvei (1954, 1999)
 26. A Kulturális Vagyon Illegális Importjának, Exportjának és Tulajdonjog-átruházásnak Tilalmáról és Megelőzéséről Szóló Egyezmény (1970)
 27. A Világ Kulturális és Természeti Örökségének Védelméről szóló Egyezmény (1972)
 28. A víz alatti örökség védelméről szóló keretegyezmény (2001)
 29. A szellemi kulturális örökség védelem (2003)
 30. A Kulturális Kifejezésmódok Sokszínűségének Védelméről és Előmozdításáról szóló Egyezmény (2005)
 31. A lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló egyezmény (1995)
 32. Egyezmény az Európai Építészeti Örökség Védelméről (1985)
 33. Európai Egyezmény a Régészeti Örökség Védelméről (1992)
 34. Egyezmény a társadalom számára fontos kulturális örökség értékeiről (2005)
 35. Egyezmény a kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről (2017)
 36. Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) statútuma
 37. A volt Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős személyek megbüntetésére létrejött Nemzetközi Törvényszék (ICTY) statútuma
 38. Nemzetközi Karta a műemlékek és műemléki együttesek konzerválására és restaurálására (1964)