Publisher's Imprint

Publisher:
Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities and Social Sciences
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (Hungary)

Person responsible for the publication:
the Dean of the Faculty

Editor-in-chief:
Kinga Földváry

ISSN 3004-1279


Kiadó:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Felelős kiadó:
a Kar mindenkori Dékánja

Főszerkesztő:
Földváry Kinga

ISSN 3004-1279