Új folyam I. 1. szám (2023)
Látóhatár

A digitális énhatékonyság

Szőke-Milinte Enikő
PPKE BTK VJTK intézetvezető egyetemi docens

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

 • énhatékonyság,
 • szociális-kognitív tanuláselmélet,
 • digitális énhatékonyság

Absztrakt

A DigKomp 2.2. a folyamatosan átalakuló digitális technológia kihívásaira reagálva komplex módon mutatja be a digitális kompetenciákat, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kompetenciákkal is számol.

A digitális rendszerek lehetővé teszik az egyének számára, hogy egyre összetettebb feladatokat hajtsanak végre, ezért az egyéneknek egyre komplexebb digitális kompetenciával kell rendelkezniük, egyre nagyobb kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembesülniük (Larson & DeChurch, 2020). A digitális tevékenységeik során nap mint nap meg kell küzdeniük új kihívásokkal, melyekhez Bandura szociális-kognitív tanuláselmélete szerint nem elegendő a digitális kompetenciáik megléte; szükségük van arra a hitre, meggyőződésre is, hogy alkalmasak és képesek megküzdeni az új digitális kihívásokkal. Ez a meggyőződés a digitális énhatékonyság fogalmával azonosítható. A tanulmány az énhatékonyság hagyományos fogalmi keretét áttekintve kidolgozza a digitális énhatékonyság fogalmát.

Hivatkozások

 1. melléklet a 8/2013. I.30. EMMI rendelethez, A tanárképzés általános képzési és kimeneti követelményei https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300008.emm
 2. A DigKomp 2.1 EU-ajánlás alapján kidolgozott javaslat a tanulók digitáliskompetencia-szintjeinek meghatározásához és fejlesztéséhez. Digitális Pedagógiai Fejlesztések Munkacsoport, Oktatási Hivatal, 2021. március 29. Tanuloi_digitalis_komp_keretrendszer.pdf (oktatas.hu)
 3. Anna-Sophie Ulfert-Blank & Isabelle Schmidt (2022). Assessing digital self-efficacy: Review and scale development In. Computers & Education, Volume 191. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104626
 4. Anusca Ferrari (2013). DIGKOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Joint Research Center. https://bit.ly/23osQI7
 5. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006) Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
 6. Bandura, A.; Adams, N. E. (1977). Analysis of Self-Efficacy Theory of Behavioral Change. Cognitive Therapy and Research, vol. 1, No. 4., 287–310. https://doi.org/10.1007/BF01663995
 7. Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84 (2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
 8. Bandura, A. (1977b). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 9. Bandura, A. (1997c) Self-Efficacy. The Exercise of Control W. H. Freeman and Company NY.
 10. Bandura, A. (1978) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change In. Advances in Behaviour Research and Therapy. Volume 1, Issue 4, 1978, 139–161. https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4
 11. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 12. Bandura, A. (1993). Perceived Self-efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist, 28 (2), 117–148. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2802_3
 13. Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In Ramachaudran, V. S. (Ed.): Encyclopedia of human behavior, Vol. 4., 7181. Academic Press, New York.
 14. Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In Bandura, A. (ed.). Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press, New York, 1–45. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692.003
 15. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman
 16. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1–26. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1
 17. Bandura, A. (2009). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In Locke, E. A. (Ed).: Handbook of principles of organization behavior (Vol. 2, pp. 179–200). Chichester: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781119206422.ch10
 18. Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really? Educational Psychology Review, 15(1), 1–40. https://doi.org/10.1023/A:1021302408382
 19. Carretero Gomez, Stephanie Vuorikari, Riina & Punie, Yves, DigKomp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-68006-9 (pdf),978-92-79-68005-2 (print), 978-92-79-74173-9 (ePub), doi:10.2760/38842 (online),10.2760/836968 (print),10.2760/00963 (ePub), JRC106281.
 20. Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. MIS Quarterly, 19(2), 189. https://doi.org/10.2307/249688
 21. Correia, A. M. R. (2002). Information Literacy for an active and effective citizenship. (Paper prepared by UNESCO for Information Literacy Meeting of Experts, Prague, Czech Republic). Retrieved from http://www.nclis.gov/libinter/intolitconf86mett/papers/brucefullpaper/pdf.
 22. Dale Schunk & Maria Dibenedetto (2020). Self-efficacy and human motivation. Advances in Motivation Science. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/bs.adms.2020.10.001
 23. Eastin, M. S., & LaRose, R. (2000). Internet self-efficacy and the psychology of the digital divide. Journal of Computer-Mediated Communication, 6(1), JCMC611. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2000.tb00110.x
 24. Európai Uniós digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027) https://education.ec.europa.eu/hu/focus-topics/digital-education/action-plan
 25. Hughes, A., Galbraith, D., & White, D. (2011). Perceived competence: A common core for self-efficacy and self-concept? Journal of Personality Assessment, 93(3), 278–289. https://doi.org/10.1080/00223891.2011.559390
 26. Koch, M. (2001). Information Literacy: where do we go from here? Technos,10(1), 1–8.
 27. Kuranogu,S.S., Kukoyunlu, B. & Umay, A. (2006). Developing the information literacy self efficacy scale. Journal of Documentation, 62(6), 730–743. https://doi.org/10.1108/00220410610714949
 28. Larson, L., & DeChurch, L. (2020). Leading teams in the digital age: Four perspectives on technology and what they mean for leading teams. The Leadership Quarterly, Article 101377. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101377
 29. Marsh, H. W., Martin, A. J., Yeung, A., & Craven, R. (2017). Competence self-perceptions. In. A. J. Elliot, C. S. Dweck, & D. S. Yeager (Eds.), Handbook of competence and motivation: Theory and application (2nd ed., pp. 85–115). Issue February: The Guilford Press.
 30. Milena Koring, Jana Richert, Sonia Lippke, Linda Parschau, Tabea Reuter & Ralf Schwarzer (2011). Synergistic Effects of Planning and Self-Efficacy on Physical Activity In. Health Education & Behavior Vol. 39. https://doi.org/10.1177/1090198111417621
 31. Nina, S. (2008). A study on student’s use of library resources and self. efficacy. (Master’s thesis, Central Department of Library and Information Science, Library and Information Science. Tribhuvan.
 32. Ormrod, J. E. (2006). Educational Psychology: Developing Learners. New Jersey, Merrill: Upper saddle River.
 33. Oyighan Diseiye (2018) Self-Efficacy and Attitude towards Information Literacy Skills: A Study on Library and Information Science Students In. Amity Journal of Training and Development 3 (1), (1–11) ADMAA.
 34. Owusu-Ansah, E.K. (2003). Information literacy and the academic library: a critical look at a concept and the controversy surrounding it. Journal of Academic Librarianship, 29(4), 219–230. https://doi.org/10.1016/S0099-1333(03)00040-5
 35. Pajares, F. (1997). Current Directions in Self-efficacy research. In M Maehr & P. R. Pintrich (eds), Advances in motivation and achievement (pp 1–49). Greenwich, CT: SAI Press.
 36. Pajares, F., & Schunk, D. H. (2002). Self and self-belief in psychology and education: A historical perspective. In. J. Aronson (Ed.), Improving academic achievement (pp. 3–21). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012064455-1/50004-X
 37. Peiffer, H., Schmidt, I., Ellwart Thomas, Ulfert, A. (2020). Digital competences in the workplace: Theory, terminology, and training. In. E. Wuttke (Ed.), VET and professional development in the age of digitalization. https://doi.org/10.2307/j.ctv18dvv1c.11
 38. Riina Vuorikari, Yves Punie, Stephanie Carretero & Lieve Van den Brande. (2016). DigKomp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens European Union, 2016.
 39. Ulfert, A.-S., Antoni, C. H., & Ellwart, T. (2022). The role of agent autonomy in using decision support systems at work. Computers in Human Behavior, 126, Article 106987. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106987
 40. Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision Sciences, 39(2), 273–315. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x
 41. Vrontis, D., Christofi, M., Pereira, V., Tarba, S., Makrides, A., & Trichina, E. (2022). Artificial intelligence, robotics, advanced technologies and human resource management: A systematic review. The International Journal of Human Resource Management, 33(6), 1237–1266. https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1871398
 42. Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y. (2022). DigKomp 2.2, The Digital Competence framework for citizens: with new examples of knowledge, skills and attitudes, Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2760/115376