Új folyam I. 1. szám (2023)
Visszajelzések

„Dieses Buch habe ich von meinen Schülern gelernt”

Bali János
PPKE BTK, egyetemi docens

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

  • zenei felfogás,
  • zenei jelentés,
  • művészi karrier versus tanítás,
  • Schönberg pedagógiája,
  • a tanuló tekintélye

Absztrakt

„Ezt a könyvet a tanítványaimtól tanultam” – az esszé Arnold Schöberg híres összhangzattankönyvéből (Harmonielehre, 1911) kapta a címét, és első részében a schönbergi pedagógia nyitottságát méltatja: mennyire a növendék volt számára a legfontosabb, és hogyan összpontosított a kutatói attitűdre. Az esszé második része három olyan eseményt hoz fel a szerző korábbi pedagógiai tapasztalataiból, amikor a fiatal tanulókkal folytatott párbeszéd a zenei észlelés és megismerés működésének jobb megértéséhez vezette.

Hivatkozások

  1. Kandinsky, W. & Marc, F. (Hrsg.). (1912). Der Blaue Reiter. R. Piper & Co. Verlag.
  2. Schönberg A. (1911). Harmonielehre. Universal Edition.
  3. Surányi László (2008). Avantgárd formabontás és zsidó bálványrombolás Schönberg Mózes és Áron című operájában. In Surányi László (2008). Megszólít vagy elvarázsol? A zene szelleméről. Typotex. 287–292.