Új folyam I. 1. szám (2023)
Párbeszéd

Elmélet és gyakorlat összhangja az óvodapedagógus-képzésben

Miklós Ágnes Kata
PPKE BTK VJTK Óvó- és Tanítóképző Tanszék, főiskolai tanár

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

  • óvodapedagógus-képzés,
  • pedagógiai gyakorlat,
  • módszertani sokszínűség

Absztrakt

A pedagógusképzés legfontosabb célja: olyan gyakorlati és elméleti tudást adni át a hallgatóknak, mely önmagában, további tanulmányok nélkül is alkalmassá teszi őket szakmájuk művelésére. Az óvodapedagógus-képzés esetében nehezítő tényező, hogy ezt mindösszesen hat félév alatt kell megoldani.

A képzés sikerességének kulcsa abban áll, hogyan tudjuk kihasználni a rendelkezésre álló lehetőségeket a minél gyakorlatiasabb tudásanyag elsajátítására. Ebben a módszertani tárgyakon kívül az alábbiak kapnak rendkívüli jelentőséget: a csoportos tevékenységkísérések, az egyhetes egyéni gyakorlatok, az összefüggő komplex külső egyéni gyakorlat, valamint az államvizsga-felkészüléshez összeállított tételsorok. A tanulmány a fentiek megszervezésének és folyamatos megújításának kérdéseivel foglalkozik.

Hivatkozások

  1. /2021. (XII. 29.) ITM rendelet a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100063.itm
  2. A PPKE BTK VJTK Óvodapedagógus BA szak aktuális tantervi hálója. http://btk.ppke.hu/uploads/articles/3113257/file/BALP-VOP-2023_H(1).xlsx
  3. A szakmai gyakorlatok útmutatói. http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/vitez-janos-tanarkepzo-kozpont/ovo-es-tanitokepzo-tanszek/szakmai-gyakorlat
  4. Gombocz O. (2021). A pedagógus mint támogató, segítő. In Fodor R., Karainé G. O. & Miklós Á. K. (szerk.) Pedagógiai változások – a változás pedagógiája III. PPKE. 319–327.
  5. Jaskóné Gácsi M., & Stóka G. (2014). Mit várnak el a szülők az óvodától? Módszertani Közlemények 54(2), 1–14. https://www.iskolakultura.hu/index.php/modszertani-kozlemenyek/article/view/35535