Évf. 3 szám 2 (2014): Dániel könyve
Tanulmányok

Dániel könyve az Újszövetségben

Kocsis Imre
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (Budapest)
AXIS III/2. (2014) Dániel könyve

Megjelent 2014

Hogyan kell idézni

Kocsis, I. (2014). Dániel könyve az Újszövetségben. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 3(2), 59–69. Elérés forrás https://ojs.ppke.hu/index.php/axis/article/view/222

Absztrakt

Dániel könyvének a korai kereszténységben való ismertségét és jelentőségét jól mutatja az a tény, hogy körülbelül 110 verséhez található kapcsolódási pont az Újszövetségben. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezek többsége utalásokból és nyelvi hasonlóságokból áll. Kifejezett idézet ritka. Ám ebből nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni, hiszen Jeremiás és Ezékiel könyve újszövetségi használatával kapcsolatban hasonlót állapíthatunk meg: idézetek csak ritkán fordulnak elő, annál gyakoribbak a reminiszcenciák és nyelvi párhuzamok.