Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és nem áll jelenleg másik folyóiratnál lektorálás alatt.
  • A beküldési állománya Microsoft Word (.doc) és PDF fájlformátumban van.
  • A DOI-val rendelkező hivatkozásoknál fel van tüntetve a DOI az irodalomjegyzékben.
  • A cikk nyelvétől függetlenül minden esetben szükség van a cikk címének angol nyelvű fordítására és angol nyelvű absztraktra.
  • A szöveg megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.

Szerzői útmutató

A kéziratot .doc (Microsoft Word) és pdf formátumban emailben kérjük az alábbi címre eljuttatni: frohlich.ida@btk.ppke.hu.

Minden esetben adják meg a cikk címének angol nyelvű fordítását és írjanak rövid, angol nyelvű összefoglalót.

A főszövegben hivatkozott művek címéhez és a szövegközi kiemelésekhez dőlt (italic) betűt használjanak.

A cikkhez kérünk irodalomjegyzéket csatolni.
Internetes hivatkozás esetében kérjük feltüntetni a letöltés dátumát!
Azonos szerző ugyanabban az évben írt tanulmányát a, b, c betűkkel (1940a) különítsék el.
A DOI-val rendelkező hivatkozásoknál tüntessék fel a DOI azonosítót az irodalomjegyzékben. DOI azonosítók keresése: https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery. A DOI azonosító megjelenítésének szabályai: https://www.crossref.org/display-guidelines.

Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzék (felhasznált irodalom) formátuma a következő legyen:

Önálló kötet esetében:
Vezetéknév Keresztnév (kérjük minden esetben kiírni)
     Évszám Kötetcím. Kiadási hely: Kiadó
Pl. Durkheim, Émile
           2003   A vallási élet elemi formái. Budapest: L’Harmattan

Tanulmánygyűjtemény esetében:
Vezetéknév Keresztnév (kérjük minden esetben kiírni)
     Évszám Cím. In Szerkesztő: Kötetcím. Oldalszám. Kiadási hely: Kiadó, oldalszám
Pl. Tomka Miklós – Révay Edit
           1998   Papok, férfi szerzetesek, apácák. In Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk) Társadalmi riport. Budapest: TÁRKI, 216-234.

Folyóirat esetében:
Vezetéknév Keresztnév (kérjük minden esetben kiírni)
     Évszám Cím. Folyóiratcím. Évfolyam. Szám. Oldalszám.
Pl. Leach, Edmund R.
           2000   Ritualizáció az emberben; annak kapcsolata a fogalmi és társadalmi fejlődéssel. Kultúra és közösség 2000/II-III. szám, 39-49.

Kiskapitális: kurzor a szóra, ctrl+shift+K.

Szaktanulmányok

A kézirat terjedelme 20.000-40.000 leütés.

A tanulmányhoz kérjük csatolni a szerző nevét, munkahelyének megnevezését, tudományos fokozatát, email címét és ORCID azonosítóját.

Az irodalmi hivatkozásokat és a megjegyzéseket lábjegyzetben tüntessék föl! Hivatkozás: Vezetéknév Évszám: Oldalszám (Pl: Durkheim 2003: 56),

Recenziók

A recenzió terjedelme 5000-6000 leütés.

Recenziót az elmúlt öt évben megjelent (magyar vagy idegen nyelvű) könyvekről várunk.

Az irodalmi hivatkozásokat szöveg közben adják meg (Vezetéknév Évszám: Oldalszám) (Pl: Durkheim 2003: 56), a megjegyzéseket lábjegyzetben tüntessék föl!   

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.