Évf. 4 szám 1 (2023): Apokaliptika
Szaktanulmányok

A Jelenések könyve optimista történelemszemlélete a Bárány-látomás (Jel 5,1–14) fényében

Kocsis Imre
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar — Budapest

Megjelent 2023

Kulcsszavak

  • book of Revelation,
  • vision of the Lamb,
  • view of history

Hogyan kell idézni

Kocsis, I. (2023). A Jelenések könyve optimista történelemszemlélete a Bárány-látomás (Jel 5,1–14) fényében. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(1), 33–43. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.1.3

Absztrakt

Bár az apokaliptika hatása az Újszövetség egyéb irataiban (az evangéliumokban és az apostoli levelekben) is kimutatható, a Jelenések könyve az egyetlen olyan őskeresztény írás, amely teljes egészében apokaliptikus műnek tekinthető. Jól tudjuk, hogy az apokaliptika a Krisztus előtti évszázadok zsidósága körében vált elterjedtté. A Jelenések könyve a végidőre való irányultság és a szimbolikus nyelvezet tekintetében rokonságot mutat a zsidó iratokkal, ugyanakkor sajátosan keresztény szemlélet hatja át, hiszen mind Krisztus személyét, mind az Egyház küldetését illetően fontos tanítást tartalmaz. Történelemszemléletét is a Krisztusba vetett hit határozza meg. Dolgozatunkban először rövid áttekintést adunk a jelentősebb zsidó apokaliptikus iratok történelemértelmezéséről, majd a Jelenések könyve szövegére, az úgynevezett Bárány-látomásra összpontosítunk, amely értelmezési kulcsul szolgál a könyv történelemmel kapcsolatos felfogásának megállapításához.