Évf. 3 szám 2 (2014): Dániel könyve
Tanulmányok

Dániel jövendölései a patrisztikus irodalomban: Krisztológiai értelmezések Dániel könyvének szöveghelyeire

Parlagi Gáspár
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest)
AXIS III/2. (2014) Dániel könyve

Megjelent 2014

Hogyan kell idézni

Parlagi, G. (2014). Dániel jövendölései a patrisztikus irodalomban: Krisztológiai értelmezések Dániel könyvének szöveghelyeire. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 3(2), 85–97. Elérés forrás https://ojs.ppke.hu/axis/article/view/224

Absztrakt

Amikor Dániel prófétának a patrisztikus irodalomban betöltött szerepét szeretnénk röviden áttekinteni — hogy a szimpózium szervezője kérésének eleget tehessünk —, első lépésben nem az ókorász számára megszokottnak tekinthető forráshiány problémájával, hanem épp a vonatkozó szöveghelyek elképesztő bősége okozta nehézségekkel szembesülünk. A próféta későbbi
korokban tapasztalható széleskörű népszerűségét jól mutatja, hogy a neve alatt fennmaradt hagyománnyal foglalkozó monográfia több mint húsz apokalipszist, továbbá számtalan egyéb apokrif forrást (prognostica, vita, geomantikus szövegek, stb.) dolgoz fel — melyek arámi, görög, latin, szír, kopt, arab, etióp, héber, grúz, örmény, ószláv, perzsa, török, óangol, óír, óizlandi és német nyelveken maradtak ránk. Az anyag áttekinthetetlen nagysága, illetve tekintélyes hányadának késői eredete (többségük a Kr. u. 5. századtól datálódik) és a corpus meglehetősen önálló irodalmi élete miatt ezek részletes bemutatásától e helyütt eltekinthetünk.