Évf. 3 szám 2 (2014): Dániel könyve
Előszó

Előszó

Xeravits Géza
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar (Komárom)
AXIS III/2. (2014) Dániel könyve

Megjelent 2014

Hogyan kell idézni

Xeravits, G. (2014). Előszó. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 3(2), 7–8. Elérés forrás https://ojs.ppke.hu/axis/article/view/217

Absztrakt

Dániel könyve a Héber Biblia legkésőbbi műve. Ennek ellenére azt mondhatjuk, egyike a zsidóság és a kereszténység későbbi gondolkodását leginkább meghatározó ószövetségi iratoknak. Az Újszövetségre és a születő kereszténység teológiájára gyakorolt hatása felbecsülhetetlen; történelemszemlélete, apokaliptikus látomásai a mű keletkezésétől fogva szinte mindmáig meghatározzák egyes csoportok eschatologikus elképzeléseinek megfogalmazását. A könyv népszerűsége nyilván nem pusztán apokaliptikus nyelvezete többértelmű mivoltának köszönhető. A mód, ahogy klasszikus ószövetségi hagyományokat egyesít és újradefiniál, szerzőinek rendkívüli kreativitásáról tanúskodik; alapvető témái pedig minden kor olvasóját megszólítják, amint ezt szépen  példázzák azok a kommentárok is, amelyeket az egyházatyák és a zsidóság fontos szellemi tekintélyei szenteltek a műnek.