Évf. 1 szám 2 (2012): Szent idő
Tanulmányok

A maqlû ideje: Egy bajelhárító rítus időpontjának meghatározása az ókori Mezopotámiában

Bácskay András
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba-Budapest)
AXIS I/2. (2012) Szent idő

Megjelent 2012

Hogyan kell idézni

Bácskay, A. (2012). A maqlû ideje: Egy bajelhárító rítus időpontjának meghatározása az ókori Mezopotámiában. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 1(2), 15–23. Elérés forrás https://ojs.ppke.hu/axis/article/view/202

Absztrakt

A tanulmány célja az ókori mezopotámiai bajelhárító rítusok naptári időzítésének bemutatása az egyik legismertebb mezopotámiai bajelhárító ráolvasás-gyűjtemény, az ún. maqlû példáján keresztül. Írásom e mágikus rituálé lefolytatásának időbeli tervezési szempontjait, illetve a rítus naptári rendszerrel való összefüggéseit tárgyalja a ráolvasás-gyűjtemény szövege, valamint az újasszír udvari tudósok levélkorpuszának releváns utalásai alapján.