Információk

Folyóiratunkat a PPKE Történettudományi Doktori Iskolája alapította 2012-ben azzal a céllal, hogy a doktori iskola profiljának megfelelően fórumot adhasson az itt zajló kutatásoknak, valamint publikációs lehetőséget az iskola doktoránsainak és tanárainak. A folyóirat eszme- és vallástörténettel foglalkozó munkákat közöl tematikus keretben, amelyek keresztény szellemű tudományos megközelítésben dolgozzák fel anyagukat – erre utal a folyóirat címe is, az axis „tengely” szó. A két bíráló által lektorált folyóirat nemzetközi szerkeszőbizottsága törekszik arra, hogy a határ- és rokon diszciplínákat – művelődés- és művészettörténet, antropológia, néprajz, keleti és klasszikus kultúrák kutatása – felölelő folyóirat módszereiben és tematikájában lépést tartson a világ tudományos változásaival.