Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

Hogyan csinálják? Autizmussal élő felnőttek szókincstanulási stratégiái az angol mint idegen nyelv tanulásában: Interjú-alapú tanulmány

Tar Lilla
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap az a kérdés, hogyan tanulnak az autisták. Az eddigi kutatások azonban nem foglalkoztak a nyelvtanulási stratégiákkal. Ez a tanulmány, mely MEd szakdolgozatomon alapul, felnőtt autisták szókincs tanulással és -tanítással kapcsolatos szemléletmód­ját kívánja bemutatni. Az adatgyűjtés a szakirodalom alapos áttekintése után, 2023 elején törtszént. A résztvevők (N=10) 60 perces mélyinterjúkon vettek részt online. Az eredmények szerint, a legtöbb válaszadó nem vizuális tanuló, annak ellenére, hogy a szakirodalom egy részében ezt állítják. A megkérdezetteknek nagyon eltérőek az egyéni erősségeik, preferenciáik és nehézségeik. Néhányan nagyon erős asszociációs rendszert használnak, viszont küszködnek a nyelvtanulás társas aspektusaival. A szókincstanulási stratégiák közül leginkább a jelentés szövegkörnyezeten alapuló kitalálását, illetve egyéb kontextus-alapú módszereket használnak. A válaszadók fele kifejezte, hogy szeretne javítani a szókincstanulással kapcsolatos módszerein.

Hivatkozások

 1. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). American Psychiatric Association.
 2. Anki. (2016). Anki — powerful, intelligent flashcards. Ankiweb.net. https://apps.ankiweb.net/
 3. Asperger, H. (1991). “Autistic psychopathy” in childhood. In Frith, U. (ed.), Autism and Asperger syndrome (pp. 37–92). Cambridge University Press.
 4. Attwood, T. (2007). The complete guide to Asperger’s syndrome. Jessica Kingsley Publishers.
 5. Caldwell-Harris, C. L. (2022). Passionate about languages, but listening and speaking – ¡Ay, Caramba! Autistic adults discuss foreign language learning. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1–16. https://doi.org/10.1080/01434632.2022.2029869
 6. Digard, B. G., Sorace, A., Stanfield, A., & Fletcher-Watson, S. (2020). Bilingualism in autism: Language learning profiles and social experiences. Autism, 24(8), 2166–2177. https://doi.org/10.1177/1362361320937845
 7. Garrity, M., McGlowan, T., Chen, S., Wall, J., Alonso, M. R., Lomasney, M., Nguyen, V. & Caldwell-Harris, C. L. (2018). Adults with autism discuss their experiences of foreign language learning: an exploration of the “different strategies” hypothesis. Open.bu.edu. https://hdl.handle.net/2144/37459
 8. Győri, M. (2014). A nyelv, a kommunikáció és a megismerés atipikus mintázatai és kapcsolatai autizmus spektrum zavarokban. In C. Pléh & Á. Lukács (eds.), PSZICHOLINGVISZTIKA - Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Akadémiai Kiadó. Happé, F. & Frith, U. (2020). Annual Research Review: Looking back to look forward – changes in the concept of autism and implications for future research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(3), 218–232. https://doi.org/10.1111/jcpp.13176
 9. Hashim, H. U., Md Yunus, M., & Norman, H. (2021). English As Secondary Language Learning and Autism Spectrum Disorder: The Obstacles in Teaching and Learning the Language. Arab World English Journal, 12(2), 22–30. https://doi.org/10.24093/awej/vol12no2.2
 10. Hebron, J. & Bond, C. (2019). Education and Girls on the Autism Spectrum. Jessica Kingsley Publishers.
 11. Lukács, Á., Pléh, C., Kas, B., & Thuma, O. (2014). A szavak mentális reprezentációja és az alaktani feldolgozás. In C. Pleh, A. Lukacs, & P. Siptar (eds.), Pszicholingvisztika: magyar pszicholingvisztikai kézikönyv (Vol. 1). Akadémiai Kiadó.
 12. Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research: a philosophic and practical guide. Taylor & Francis.
 13. Mirenda, P. (2014). Augmentative and Alternative Communication. In F. R. Volkmar, S. J. Rogers, R. Paul, & K. A. Pelphrey (eds.), Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. Volume 2: Assessment, Interventions, and Policy.
 14. Mizumoto, A. (2010). Exploring the art of vocabulary learning strategies: A closer look at Japanese EFL university students. Kinseido.
 15. Nation, P. (2022). Learning Vocabulary in Another Language (3rd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009093873
 16. Oxford, R. L. & Griffiths, C. (2016). Teaching and researching language learning strategies: self-regulation in context (1st ed.). Taylor Et Francis Group.
 17. Rezvani, M. (2017). An Investigation into the Influence of Montessori Method on Professional Development of EFL Teachers and Productive Skills of Students with Autism [Thesis]. Eastern Mediterranean University http://irep.emu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11129/3841/rezvanimahsa.pdf?sequence=1
 18. Thekes, I. (2016). Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies [PhD Dissertation]. Szeged. https://doktori.bibl.uszeged.hu/id/eprint/3094/1/Thekes_doktori_ertekezes.pdf
 19. Vermeulen, P. (2012). Autism as context blindness. Aapc Publishing.
 20. Vermeulen, P. (2022). Autism and The Predictive Brain (1st ed.). Taylor & Francis.
 21. Volkmar, F. R., Reichow, B., Westphal, A., & Mandell, D. S. (2014). Autism and the Autism Spectrum: Diagnostic Concepts. In F. R. Volkmar, S. J. Rogers, R. Paul, & K. A. Pelphrey (eds.), Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. Volume 2: Assessment, Interventions, and Policy.
 22. Volkmar, F. R. & Wiesner, L. A. (2021). A practical guide to autism: what every parent, family member, and teacher needs to know (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
 23. Webb, S. & Nation, P. (2017). How Vocabulary is Learned. Oxford University Press.
 24. https://doi.org/10.1075/itl.00015.pau
 25. Yahya, S., Yunus, M. M., & Toran, H. (2013). Facilitating ESL Students with Autism Learn Sight Vocabulary: Teachers’ Practices and Voices. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 11(1), 90–98. https://core.ac.uk/download/pdf/249333552.pdf