Információk

A 2023-ban alapított Folia Humanistica et Socialia évente két alkalommal megjelenő, lektorált, tudományos folyóirat, amelyben elsősorban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának és partnerintézményeinek oktató-kutatói és hallgatói közölnek eredeti kutatási eredményeket, szerkesztett konferencia-előadásokat és recenziókat a humán és társadalomtudományok területéről.

Folyóiratunk a nyílt lektorálási gyakorlatot (open review system) alkalmazza, ahol a bíráló és a szerző neve is ismert a másik személy előtt. Minden benyújtott kéziratot két lektor bírál. A lektorok aláírják az általuk készített bírálatot, ugyanakkor nevüket csak a szerző ismeri meg, az olvasók nem. A lektorok és a szerző együttműködése így hatékony: lerövidíti a szakértői folyamatot, és a lektorok még segítséget is nyújthatnak a szerzőnek a kifogásolt részek átírásához, amennyiben a szerző igényli. A lektorálást a bírálók önkéntesként, fizetés nélkül végzik.