Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A fordítók és tolmácsok személyiségtípusának vizsgálata az introverzió és az extraverzió tekintetében

Annár Dóra
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

Tanulmányom központi témája a fordítók és tolmácsok személyiségtípusa az introverzió és az extraverzió tekintetében. Magyar fordítók és tolmácsok körében vizsgáltam, mennyire igaz az a sztereotipizált állítás, miszerint a fordítók jellemzően inkább introvertáltak, a tolmácsok pedig jellemzően inkább extrovertáltak, valamint azt, hogy a szakmabeliek figyelembe veszik-e egyáltalán a személyiségtípusukat pályaválasztás során. A vizsgálat kvantitatív módon, kérdőíves felméréssel zajlott, 147 magyar fordító és tolmács bevonásával. Személyiségtípusukat egyrészt önbevallás alapján, másrészt ellenőrzésképp introverzióra és extraverzióra jellemző igaz/hamis eldöntendő állítások alapján mértem. Kiderült többek között, hogy a kutatásban résztvevő fordítók jelentős többsége valóban inkább introvertált mind az önbevallás, mind az ellenőrző kérdések alapján. A résztvevő tolmácsok esetében ellentmondás született: önbevallás szerint többségük ambivertált, az ellenőrző kérdések alapján viszont jóval inkább extrovertáltnak tűnnek. A kialakult ellentmondás, valamint a tolmácsok fordítókhoz mért alulreprezentáltsága miatt pontosabb következtetések levonása érdekében további vizsgálatok szükségesek, azonban a sztereotipizált állítás részleges alátámasztása mindenképpen indokolttá teszi, hogy további figyelmet fordítsunk a fordítók és tolmácsok személyiségtípusára, személyiségtípusbéli különbségeikre, tekintettel az introverzióra és extraverzióra is.

Hivatkozások

  1. Arcanum Digitális Tudománytár. „Introvertált”, „Introverzió”. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/i-i-F266A/introvertalt-F2797/
  2. Arcanum Digitális Tudománytár. „Extrovertált”. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/e-e-F1E41/extrovertalt-F1FFD/
  3. Bradberry, T. (2017). Don't feel like an introvert or an extrovert? Try ambivert. Word Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2017/04/dont-feel-like-an-introvert-or-an-extrovert-try-ambivert/
  4. Eysenck, H. J. (1967). The biological basis of personality. 100–117. Thomas.
  5. Germus, K. (2018). Extro- és introverzió: fejben dől el! Mindset Pszichológia. https://mindsetpszichologia.hu/extro-es-introverzio-fejben-dol-el
  6. Idegen Szavak Szótára. Extraverzió.
  7. https://idegen-szavak-szotara.hu/extraverzi%C3%B3-jelent%C3%A9se
  8. Jung, C. G. (1921). Psychologische Typen. Rascher.
  9. Mindennapi Pszichológia. Arousal. https://mipszi.hu/lexikon/arousal-
  10. Richards, J.C. & Schmidt, R.W. (2011). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (4th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315833835