Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

Millenniumi miseruhakészlet: Az Izabella Háziipar működése és jelentősége

Cséri Boglárka
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

A millenniumi miseruhakészlet egy öt darabból álló tárgyegyüttes, melyet az Izabella Háziipar hímzőnői készítettek 1896-ban, Hollósy Mária tervei alapján. Egy 1633-ban készült miseruha mintájára, annak motívumait felhasználva jött létre az együttes. A Budapesten, a Honfoglalás 1000. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat keretein belül állították ki az egyik ideiglenes épületben. A miseruha hátoldalának bélésében szereplő felirat tanúskodik arról, hogy a készletet Ferenc József király és Erzsébet királyné számára készítették ajándék gyanánt. Az uralkodói pár a Budavári Nagyboldogasszony templomnak adta át a tárgyegyüttest (n.n., 1898). A Hollósy Mária féle miseruha pedig mintául szolgált egy 1899-ben készített változat számára, amely díjat nyert 1900-ban a párizsi világkiállításon (Fejős, 2006). A Millenniumi miseruhakészlet bemutatása során rendkívül fontos az Izabella Háziipari Egyesület működésének ismertetése, hiszen társadalmi szempontból is nagyon jelentős volt az ilyen egyesületek tevékenysége. Dolgozatom tehát bemutatja az Izabella Háziipari egyesület létrejöttét, működését és ennek jelentőségét, valamint részletes leírást tartalmaz a miseruhakészletről.

Hivatkozások

 1. Bellák G. (2006). Népművészet és háziipar. In Őriné Nagy C. (szerk.), A népművészet a 19-20. század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztelepen. (Gödöllői Múzeumi Füzetek 8.) (1nd ed., pp. 64–70) Gödöllői Városi Múzeum.
 2. Cisárová-Mináriková, E. (2019). Výšivky Márie Hollósyovej. Pamiatky A Múzeá.
 3. Csernyánszky M. (1942). Magyar Úrihímzésű Miseruháink. Különlenyomat a Gerevich Emlékkönyvből (1nd ed.). Franklin Társulat.
 4. F. Dózsa K. (2014). Megbámulni és megbámultatni, Viselettörténeti tanulmányok (1nd ed.). L’Harmattan Kiadó.
 5. Fejős Z. (szerk.). (2006) Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Kiállítás katalógus. Néprajzi Múzeum.
 6. Huszka J. (1897). Szűr, suba és a házi ipar. In Ráth Gy. & Györgyi K. (szerk.), Az iparművészet 1896-ban - Millenniumi emlékkönyv (1nd ed., pp. 240–259). Magyar Iparművészeti Társulat.
 7. Kralovánszky M. (2001). Az 1896-ban Ferenc Józsefnek és Erzsébetnek hímzett liturgikus együttes restaurálása. (Publikálatlan)
 8. Lackner M. (2020). Izabella-blúz, eredeti címkével. Néprajzi Múzeum.
 9. M. Lovas K. (2021). A Millenniumi kiállítás felejthetetlen pillanatai. Magyar Nemzeti Múzeum
 10. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. (1896). Ezredéves Kiállítás épületei 1896. Fénykép. (Leltári szám: KF_5116_48)
 11. n.n. (1896a) Az ezredévi díszülés az új országházban. Vasárnapi Ujság. 43(23), 273–275. https://epa.oszk.hu/00000/00030/02207/pdf/02207.pdf
 12. n.n. (1896b). Ezredévi kiállítás. Vasárnapi Ujság. 43(18), 281–287. https://epa.oszk.hu/00000/00030/02202/pdf/02202.pdf
 13. n.n. (1896c). Az ezredévi kiállítás megnyitása. Vasárnapi Ujság. 43(18), 297–299. https://epa.oszk.hu/00000/00030/02203/pdf/02203.pdf
 14. n.n. (1898). A Felvidék hímző házi ipara. Vasárnapi Ujság. 45(14), 221-224. https://epa.oszk.hu/00000/00030/02303/pdf/02303.pdf
 15. Nemes M. (1991). Lechner Ödön Iparművészeti Múzeuma. In Kaba M. & Nagy E. (szerk.), Tanulmányok Budapest múltjából (1nd ed., pp. 65–80). Budapesti Történeti Múzeum.
 16. Szívós B. (1896). Az Ezredévi Kiállításból, IV. Vasárnapi Ujság. 43(22), 360–361. https://epa.oszk.hu/00000/00030/02206/pdf/02206.pdf
 17. V. Ember M. (1981). Úrihímzés. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye. (1nd ed.). Akadémiai Kiadó.