Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A balatonszemesi pálos kolostor környezetében feltárt Árpád-kori településnyomok

Sziránszki Klaudia
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, így kiemelkedő helyet foglal el a magyar történelemben. A rend történetének behatóbb megismerése céljából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének vezetésével 2014 óta tanásatások folynak a balatonszemesi Mindszent pálos kolostor területén (1. kép). Ezen munka során Árpád-kori településnyomok is előkerültek az utóbbi években, ami azért lényeges, mivel a pálosok renddé szerveződésük körüli időszakából kevés forrással rendelkezünk. Az itt előkerült Árpád-kori objektumok és leletanyag értékelése, összevetve az írott forrásokkal, azonban közelebb vihet bennünket a rend korai történetének megismeréséhez.

Hivatkozások

 1. AO IX. 1325: Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. IX. 1325. Géczi L. (szerk.)
 2. Aradi N. (szerk.). (1975). Dap I.: Documenta Artis Paulinorum. A magyar rendtartomány kolostorai. Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja.
 3. Balatincz A. (2020). Régészeti kutatások a balatonszemesi Mindszent pálos kolostor területén [MA-szakdolgozat, kézirat]. PPKE BTK Régészettudományi Intézet.
 4. F. Romhányi B. (2008). A pálos rendi hagyomány az oklevelek tükrében. Megjegyzések a pálos rend középkori történetéhez. Történelmi Szemle 50. MTA Történettudományi Intézet, 289–312.
 5. F. Romhányi B. (2016). Heremitae – monachi – fratres. Szempontok a pálos rend történetének újragondolásához. In Sarbak G. (szerk.), Pálosaink és Pécs. Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 4/4. Szent István Társulat, 9–23.
 6. Fehérváry R. (1979). Az uzsaszentléleki pálos monostor. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 14, Veszprém megyei Múzeumok Igazgatósága, 203–213.
 7. Fejér G. (1832). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi VIII. Vol. 2. (Budae)
 8. Guzsik T. (2020). A pálos rend építészete a középkori Magyarországon. Magyar Pálos Rend.
 9. Gyöngyösi G. (1988). Vitae fratrum eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Akadémiai Kiadó.
 10. Hervay F. L. (2007). A pálos rend eredete. In Sarbak G. & Őze S. (szerk.), Decus Solitudinis Pálos évszázadok. Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 4/1. Szent István Társulat, 57–65.
 11. M. Aradi Cs. (2016). Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének rekonstrukciója. Somogy megye középkori templomainak adattára.
 12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum.
 13. Makay B. (1913). A Balaton a történeti korban. In A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. A Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága.
 14. Molnár I. (1975). A magyarországi pálosok „Zöld Kódex”-ének Somogy megyei regesztái. Somogyi Múzeumok Közleményei 2. A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 217–233.
 15. Reőthy F. (1977). Elveszettnek hitt műemlékek nyomában Balatonszemesen. Műemlékvédelem 21. Hírlapkiadó Vállalat, 114.
 16. Rupp J. (1876). Magyarország helyrajzi története, fő tekintettel az egyházi intézetekre, vagyis nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. III. kötet. MTA Történelmi Bizottság.
 17. Simonyi E. (2012). Adatok a késő Árpád-kori fehér kerámia kialakulásához. In Petkes Zs. (szerk.), Hadak útján XX. Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 327–344.
 18. Takács M. (1993). Árpád-kori településrészlet Kajárpéc-Pokolfadombon. Communicationes Archeologicae Hungariae, Magyar Nemzeti Múzeum, 201–226.
 19. Végh A. (2020). Régészeti kutatások Somogy megyében 2018–2019-ben. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 7. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, 183–187. https://doi.org/10.26080/krrmkozl.2020.7.183
 20. Végh A. & Balatincz A. (2022). A balatonszemesi Mindszent kolostor régészeti kutatásának eredményei. In Balatincz A. & Nagy A. (szerk.), Pálosok, építészet, régészet. Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 4/5. Szent István Társulat, 164–180.