Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

Párhuzamba hozható-e a Dabas–Templom-domb lelőhelyen talált angyalábrázolásos amulett az orosz „змеевик” amulettekkel? Újabb adatok az Árpád-kori amuletthasználat kérdéséhez

Fejes Bella
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

Dabas Templom-domb lelőhelyen a 2020-as ásatási szezonban találtak egy középkori sír sírföldjében a feltárók egy bronz amulettet. Kopottsága miatt a rajta lévő ábrázolások nehezen kivehetőek voltak, ugyanakkor így is észlelhető az előlapi ábrázoláson az emberi, szárnyas alak valamilyen bottal a kezében. A dolgozat szempontjából, mégis a hátlapi, amorf motívum az érdekes, mivel a motívum értelmezése a Rusz felé, pontosabban az óorosz „змеевики”, vagyis „kígyófészek” amulettek irányába indítja el a kutatást.

Hivatkozások

 1. Biserova, A. V. & Lapshin, A. G. (2018). «Суздальский змеевик» в контексте истории медицины. In A. Л. Ершов (отв. ред.) и др. Суздальский сборник за 2018 год: Сборник научных статей. Транзит-ИКС, 2019, 14–21.
 2. Brown, P. (1993). A Szentkultusz. Kialkaulása és szerepe a latin kereszténységben. Atlantisz, 1993.
 3. De Bruyn, T. (2017). Making Amulets Christian. Artefacts, Scribes, and Contexts. Oxford University Press, 2017.
 4. Diós I. (szerk.). (1993). Magyar Katolikus Lexikon 1. Budapest, 2004.
 5. Eckstein, F. & Waszink, J. H. (1950). Amulett. In Hornung, Ch. & Brakmann, H. & Blaauw, S. de & Fuhrer, Th. & Leppin, H. & Löhr, W. & Nesselrath, H. G. & Niehoff, M. & Schöllgen, G. & Tanaseanu-Döbler, I. (Hrsg.) Reallexikon für Antike und Christentum 1. Anton Hiersemann, Stuttgart, 1950, 397–411.
 6. Frojanov, I. Ya. (2012). Древняя Русь IX-XIII веков: народные движения, княжеская и вечевая власть. Русский издательский центр, 2012.
 7. Langó P. (2018). Keresztény hátterű tárgyak a 10–11. századi Kárpát-medencében. In Sudár, B. (szerk.) A honfoglalók műveltsége. Magyar Őstörténet 6. Helikon, 2018, 178‒179.
 8. Jakubovich E. (1933). I. Endre király törvénybeidéző ércbilloga. Turul 47. Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, 1933, 56–74.
 9. Kendeffy G. (2013). „Szent Ágoston a mágiáról”. In Nagy Árpád Miklós (szerk.) Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban II. Gondolat, 2013, 951–964.
 10. Hallo, R. (1937). Amulett. In Schmidt, O. (Hrsg.) Reallexikon zur Deutschen Kunst-Geschichte 1. Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1937, 662–669.
 11. Hoffmann Zs. & T. Horváth Á. (2019). Mágia és varázslás az ókorban. JATEPress, 2019.
 12. Nyikolaeva, T. V. & Csernyecov, A. V. (1991). Древнерусские амулеты-змеевики. Наука, 1991.
 13. Orlov, A. S. (1926). Амулеты-«змеевики» Исторического музея In Отчет ГИМ за 1916–1925 гг. Наука, 1926.
 14. Pereszedov, I. G. (2004). Об амулетах-змеевиках и их связи с нательными крестами и иными предметами церковной культуры. In Степанова, Е. С. & Залесская, В. Н. (Ред.) Византия в контексте мировой истории. Материалы научной конференции, посвященной памяти А. В. Банк. Государственный Эрмитаж, 2004, 108–121.
 15. Sevcsenko, Yu. Yu. (2008). Русские амулеты с образом архангела из пещерного храма Южной Италии времен норманнского завоевателя Роберта Гвискара. In Губанов, И. Б. (Ред.) Скандинавские чтения 2006 года: этнографические и культурно-исторические аспекты. МАЭ РАН, 2008, 34–50.
 16. Sevcsenko, Yu. Yu. (2011). Наследие Христиан-пещерников: Филактерии-змеевики (Legacy Christian «peschernicov» [a monks living a caves]): Christian phylacteries (amulets) with snakes). Сіверщина в історії України 4. Київ–Глухів, 2011, 112–120.
 17. Sevcsenko, Yu. Yu. (2015). Богородица Спилеотисса на древних христианских филактериях с изображениями серпентарид. In Киджи, В. В. ¬– Поскачева, И. В. – Царев, Н. В. (Сост.) Ювелирное искусство и материальная культура. Государственный Эрмитаж, 2015, 79–88.
 18. Sokolov, M. I. (1895). Новый материал для объяснения амулетов, називаемых змеевиками. Древности: Труды славянской комиссии имп. Московского археологического общества 1. Москва, 1895, 134–202.
 19. Spier, J. (1993). Medieval Byzantine Magical Amulets and Their Tradition. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 56. The University of Chicago Press, 1993, 25–62. https://doi.org/10.2307/751363
 20. Stephenson, P. (2016). The Serpent Column. A Cultural Biography. Oxford University Press, 2016.
 21. Vagner, G. K. (1961). О змеевидной композиции на древнерусских амулетах-змеевиках. Краткие сообщения Института археологии 85. Aкадемик РАН, 1961, 26–30.
 22. Tolsztoj, I. I. (1888). О русских амулетах, называемых змеевиками. тип. Акад. наук, 1888.
 23. Uvarov, A. S. (1910) Византийские филактерии и русские нарезки. Москва, 1910.
 24. Rácz T. & Németh V. (2021). Tervásatás civil segítséggel Dabas középkori temetőjében. (Research excavation with civilian help in the medieval cemetery of Dabas.) In Rácz T. (szerk.) Kincskeresés, Kaland, Tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest-megyében. (Treasure hunt, Adventure and Science. Community archaeology projects in Pest county) Ferenczy Múzeumi Centrum, 2021, 144–159.
 25. Zágorhidi Czigány B., Füredi Á. & Türk A. (2018). Balta alakú amulettek. In Sudár B. (szerk.) A honfoglalók műveltsége. Magyar Őstörténet 6. Helikon, 2018, 176–177.