Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

Identitáspolitika és természetjog

Buda Bernadett
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

Tanulmányomban az identitáspolitika egy lehetséges kritikáját szeretném nyújtani, méghozzá természetjogi szempontok alapján. Először definiálom, mi pontosan az identitáspolitika, milyen kapcsolatban áll az ideológiákkal és mik a jellemzői, majd egy konkrét, identitáspolitikai formában megjelenő ideológia, az újjobboldal és a vallás viszonyát mutatom be és illetem kritikával természetjogi szemszögből, végül amellett érvelek, hogy – főleg a mai, egyre inkább megosztott társadalmakban – szükség van olyan, egyetemes értékekre, amik a partikuláris ideológiák felett állnak.

Hivatkozások

  1. Frivaldszky J. (2014). A jog-és a politikai filozófia erkölcsi alapjai. Pázmány Press.
  2. Fukuyama, F. (2018). Identity – The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Farrar, Straus and Giroux.
  3. Görföl T. (2018). A kritika hangja és a valóság szeretete. Gondolat kiadó.
  4. Kuminetz G. (2013). Egy tomista jog-és állambölcselet vázlata I. Szent István Társulat.
  5. Turgonyi Z. (2021). Természetjogállam. Kairosz Kiadó.