Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A felnagyított tükörkép: művészet, őszinteség és identitás Charlie Kaufman Kis-nagy világ című filmjében

Cseresnyés Dorottya Mária
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

Az 1990-es évek amerikai kulturális gondolkodása egyre inkább elmozdulni látszott a korábbi posztmodern vonulattól. Az Új Őszinteség, illetve a poszt-posztmodern irányzata egy, az irónia külsődleges attitűdje helyett az emberi lét drámáját megértő, az őszinteség igényével fellépő váltást szorgalmazott. Ez a vonulat az amerikai filmművészetben is megjelent az 1990-es évek végétől, többek között Sofia Coppola, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson és Charlie Kaufman filmjeiben. Az esszé azt vizsgálja, miként mutatja be Charlie Kaufman 2008-as szerzői filmje, a Kis-nagy világ a posztmodern utáni művész feladatait és kihívásait Caden Cotard alakján keresztül. Ugyan Kaufman filmjének konklúziója szerint a magnum opus és a megismerhetőség eszménye illúzió csupán, csak ez vezetheti el a művészt az emberi kapcsolatok őszinteségéhez, a kortárs szimulált világ egyedüli valóságához.

Hivatkozások

 1. Baldick, C. (ed.). (2008a). Mise-en-abyme. In The Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University Press, 211–212.
 2. Baldick, C. (ed.). (2008b). Synecdoche. In The Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University Press, 329.
 3. Baudrillard, J. (1989). Beyond the Vanishing Point of Art. In Taylor, P. (ed.), Post-Pop Art. MIT Press, 171–189.
 4. Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation. (S. F. Glaser, trans.). University of Michigan Press.
 5. Deming, R. (2011). Living a Part: Synecdoche, New York, Metaphor, and the Problem of Skepticism. In LaRocca, D. (ed.), The Philosophy of Charlie Kaufman. The University Press of Kentucky, 193–206.
 6. Doyle, J. (2018). The changing face of post-postmodern fiction: Irony, sincerity, and populism. Critique: Studies in Contemporary Fiction, 59(3), 259–270. https://doi.org/10.1080/00111619.2017.1381069
 7. Gáncsos K. (2013). A nemlétezés téveszméje, avagy a posztmodern valóság, amely csak a hiányában van jelen. Charlie Kaufman Synecdoche, New York című filmjének elemzése [The Delusion of Nonexistence, or the Postmodern Reality That Is Only Present in Its Absence. The Analysis of Charlie Kaufman’s Synecdoche, New York]. Apertúra. https://www.apertura.hu/2013/osz/gancsos-a-nemletezes-teveszmeje-avagy-a-posztmodern-valosag-amely-csak-a-hianyaban-van-jelen/
 8. Genette, G. (1983). Narrative Discourse. An Essay in Method. (Lewin, J. E. trans.). Cornell University Press.
 9. Gratton, P. (2020, Winter). Jean François Lyotard. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/lyotard/#JustLighPostCond
 10. Guillen, M. (2008, October 23). Synecdoche, New York—Interview with Charlie Kaufman. Screen Anarchy. https://screenanarchy.com/2008/10/synecdoche-new-yorkinterview-with-charlie-kaufman.html
 11. Kaufman, C. (dir.). (2008). Synecdoche, New York [Film]. Sydney Kimmel Entertainment.
 12. Kellner, D. (2020, Winter). Jean Baudrillard. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/
 13. Kelly, A. (2016). The New Sincerity. In Gladstone, J. - Hoberek, A. - Worden D. (eds.), Postmodern/Postwar and After: Rethinking American Literature. University of Iowa Press, 197–207. https://doi.org/10.2307/j.ctt20q23p0.15
 14. Konigsberg, I. (ed.). (1988). Fade. In The Complete Film Dictionary. Bloomsbury Publishing Limited, 111.
 15. Lyotard, J.-F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. (Bennington, G. - Massumi, B. trans.). In Theory of History and Literature, 10. University of Minnesota Press.
 16. Smith, D. L. (2011). Synecdoche in Part. In LaRocca, D. (ed.), The Philosophy of Charlie Kaufman. The University Press of Kentucky, 239–253.
 17. Soanes, C., et. al. (eds.). (2008). Simulacrum. In Concise Oxford English Dictionary. Oxford University Press, 1344.
 18. Wallace, D. F. (1993). E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction. Review of Contemporary Fiction, 13(2), 151–193. https://jsomers.net/DFW_TV.pdf
 19. Wilkins, K. (2019). American Eccentric Cinema. Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.5040/9781501336942