Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A Szép sötét Vanessám elemzése az irodalmi traumaelmélet szempontjából, a Lolita hatása a 21. századi traumafikcióra

Bodnár Kata
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

A traumakutatás az irodalomban csak a 20. század végén vette kezdetét, így a pszichológiai elemzés az a szépirodalomban viszonylag új terület, ezért a traumafikció elemzése kihívásokat állít elénk. A traumaelemzés további kutatása elengedhetetlen, mivel az irodalmi kánon darabjai új értelmezéseket nyerhetnek ezzel a módszerrel. Ez a cikk a traumafikció elemzésének módszereit mutatja be mind a pszichológusok, mind az irodalomelméleti szakemberek részéről. A középpontban a trauma következ­ményei állnak. A trauma hatására az elbeszélő emlékei megváltoznak, homályosak lesznek, így kihatnak a narrációra. Az ilyen irodalmi művekben az olvasó is szerepet játszik, mivel ő az, aki összerakja a történet darabjait, amikor az elbeszélőt a múltja visszarántja a mélybe. Továbbá, mivel az ismétlődő trauma nagyobb valószínűséggel eshet meg fogságban – elszigetelt környezetben – fontos, hogy a regény helyszíneit alaposan megfigyeljük. A hangsúly nemcsak a fizikai környezeten van, hanem a PTSD miatt a pszichológiai aspektusokon is, mint például az emlékeken és a disszociációkon.

Hivatkozások

  1. Balaev, M. (2008). Trends in Literary Trauma Theory. Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, 41 (2), 149–166. http://www.jstor.org/stable/44029500
  2. Caruth, C. (2016). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Johns Hopkins University Press.
  3. Forter, G. (2007). Freud, Faulkner, Caruth: Trauma and the Politics of Literary Form. Narrative, 15(3), 259–285. https://doi.org/10.1353/nar.2007.0022
  4. Herman, J. L. (2022). Trauma and Recovery the Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror (4th ed.). Basic Books.
  5. Horvitz, D. M. (2000). Literary Trauma: Sadism, Memory, and Sexual Violence in American Women’s Fiction. State University of New York Press.
  6. Nabokov, V. (2015). Lolita. Penguin Books.
  7. Olson, G. (2003). Reconsidering Unreliability: Fallible and Untrustworthy Narrators. Narrative, 11(1), 93–109. https://doi.org/10.1353/nar.2003.0001
  8. Pederson, J. (2014). Speak, Trauma: Toward a Revised Understanding of Literary Trauma Theory. Narrative, 22(3), 333–53. https://doi.org/10.1353/nar.2014.0018
  9. Russell, K. E. (2020). My Dark Vanessa. HarperCollins UK.