Évf. 1 szám 1 (2023)
Tanulmányok

Ferenc pápa beszéde a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és annak filozófiai háttere

Félix Bernát
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(1) 2023

Megjelent 2023-12-18

Absztrakt

Jelen dolgozatomban a filozófiai szemszögből igyekszem megvizsgálni a Szentatya által elmondottakat. A beszéd legfontosabb témái között számos olyan volt, amelynek a filozófiai vonatkozása rendkívül fontos: az önmegismerés, a szemlélődés, a tudás fajtái, vagy a közösségi kötelékek elsorvadása mind-mind olyan téma, amelyről az egyes gondolkodóknak sok mondanivalója van. Írásomban Szent Ágoston, Martin Heidegger, Byung-Chul Han, valamint Arisztotelész gondolatait fogom megvizsgálni, mindezekkel remélhetőleg azt bizonyítva, hogy a Szentatya által elmondottak nem csak keresztény gondolkodók számára elfogadhatók, hanem a legkülönbözőbb korok szülöttei és filozófiák képviselői is megtalálhatnak benne olyan tartalmat, amellyel tudnak azonosulni. Az egyetemek jelentőségére is röviden kitérek, amelynek Ferenc pápa nagy jelentőséget tulajdonított beszédében. Ezek mellet, pedig fontos elemeznünk és megértenünk Szentatyánk ránk hagyott tanácsát, ami felveti a kérdést, hogy mit is jelent megismerni önmagunkat. Az önmegismerés kérdése kikerülhetetlen eleme volt a Pázmányon mondott beszédének ezért lesz az írásomban is fontos, hogy részletesen foglalkozzak a kérdés filozófiai vonatkozásaival.

Hivatkozások

  1. XVI. Benedek pápa (2002). Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig. Szent István Társulat.
  2. Han, B. (2020). Pszichopolitika. Typotex.
  3. Han, B. (2019). A kiégés társadalma. Typotex.
  4. Han, B. (2021). A szép megmentése. Typotex.
  5. Han, B. (2023). A rítus eltűnése. Typotex.
  6. Heidegger, M. (2019). Lét és idő. Osiris kiadó.
  7. Heidegger, M. (1993). Már csak egy Isten menthet meg bennünket. Gondolat-jel.
  8. Martin, J. L. (2015). What is Ideology?. Sociologia, Problemas e Prácticas (77), 9–31. https://doi.org/10.7458/SPP2015776220
  9. Rahner, K. & Vorgrimler, H. (1980). Teológiai kisszótár. Szent István Társulat.
  10. Szent Ágoston (1995). Szent Ágoston vallomásai. Szent István Társulat.