Évf. 1 szám 1 (2023)
Tanulmányok

Reflektálás Ferenc pápának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elhangzott beszédében megfogalmazott problémákra és kulturális kihívásokra

Juhász Péter László
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(1) 2023

Megjelent 2023-12-18

Absztrakt

A szerző ebben az esszében reagál Szentatyánknak, Ferenc pápának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elhangzott beszédében megfogalmazott problémákra és kulturális kihívásokra úgy, hogy kiemeli a beszédben megfogalmazott már megvalósított tevékenységeket és röviden vázolja azt, amin a pápai útmutatás alapján, a jövőben munkálkodni kell.

Hivatkozások

 1. II. János Pál pápa. (1991). Ex Corde Ecclesiae. Szent István Társulat.
 2. II. János Pál pápa. (1999). Fides et Ratio. Szent István Társulat.
 3. Böjte Cs. (2021.) Böjte Csaba OFM Szent Klára ünnepén elhangzott prédikációja. Szent Ferenc Alapítvány, https://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/csaba-testvmainmenu-42/elmedi-mainmenu-247/23522-szent-klara-unnepe
 4. Diós I. & Viczián J. (szerk.). (2002). Magyar Katolikus Lexikon VII. kötet. Szent István Társulat.
 5. ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ. (2015). A globalizáció hatásai, https://geogo.elte.hu/images/globalizacio_hatasai.pdf
 6. Erdő P. (szerk.). (2001). Az Egyházi Törvénykönyv. Szent István Társulat.
 7. Ferenc pápa. (2015). Laudato si’. Szent István Társulat.
 8. Komáromi L. (2023). Dékáni köszöntő. https://jak.ppke.hu/karunkrol
 9. Kovács Z. (2023). Mit csináljak a tabernákulum előtt, Ferenc pápa!? 777, https://777blog.hu/2023/05/06/mit-csinaljak-a-tabernakulum-elott-ferenc-papa-kovacs-zoltan-atya-irasa/
 10. MTA (2022). Bionika, az alapkutatástól a felhasználásig. Előadások a Magyar Tudomány Ünnepén, összefoglaló, https://mta.hu/data/dokumentumok/Magyar%20Tudo-many%20Unnepe/2022/1118_4508_Bionika_az_alapkutat%C3%A1st%C3%B3l_a_felhaszn%C3%A1l%C3%A1sig.pdf
 11. Ó- és Újszövetségi Szentírás. (1997). Szent Jeromos Bibliatársulat.
 12. Tóth T. (szerk.). (2023). Őszentsége Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásán elmondott beszédei 2023. április 28-30. Magyar Kurír. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
 13. Walter J. (1924). Egyház és kultúra. Szerzői Kiadás.