Évf. 4 szám 1 (2023): Apokaliptika
Szaktanulmányok

„Hagyjon ki mindent, ami rémisztő!”: Apokaliptikus témák a 18. századi freskófestészetben

Jernyei Kiss János
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar — Budapest

Megjelent 2023

Kulcsszavak

  • fresco painting,
  • all saints,
  • iconography

Hogyan kell idézni

Jernyei Kiss, J. (2023). „Hagyjon ki mindent, ami rémisztő!”: Apokaliptikus témák a 18. századi freskófestészetben. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(1), 145–159. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.1.12

Absztrakt

A 18. század Közép-Európájának művészeti szcénájában a freskófestés jelentette a legmagasabbra értékelt festészeti médiumot. A technikai nehézségeken túl a templomok, kolostorok, uralkodói és főúri rezidenciák falaira és mennyezeteire festett képek és képciklusok az akkori életvilág legfontosabb témáit, a vallás, a történelem, az irodalom magasztos és gondolatgazdag szféráját jelenítették meg. Az Apokalipszis monumentális ábrázolásai a középkor óta jelen vannak a templomi falképeken, a 18. századra azonban a kiválasztott jelenetek és azok képi színrevitele tekintetében sajátos hangsúlyeltolódás figyelhető meg, amely részben eszmetörténeti változásokkal, részben a kora újkori mennyezetfestészet képi szabályrendszereinek kialakulásával magyarázható. Jelen tanulmányban előbb áttekintem az Apokalipszis szövegének azon fő motívumait és teológiai vonatkozásait, amelyek a képzőművészetben is hangsúlyt kaptak, és például a középkor felfogásbeli örökségét némileg továbbvivő 16. századi  szövegillusztrációk, grafikai sorozatok jellemző témáivá váltak, majd néhány példán keresztül bemutatom a Jelenések könyve motívumainak 18. századi ábrázolásmódját.