Évf. 4 szám 1 (2023): Apokaliptika
Szaktanulmányok

Puritán apokaliptika: amerikai küldetéstudat és történelemszemlélet

Balogh Beatrix
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar — Budapest

Megjelent 2023

Kulcsszavak

  • American exceptionalism,
  • puritan eschatology,
  • early American history

Hogyan kell idézni

Balogh, B. (2023). Puritán apokaliptika: amerikai küldetéstudat és történelemszemlélet. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(1), 129–143. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.1.11

Absztrakt

Az amerikai nemzeti önmeghatározás szerves része a küldetéstudat, az Isten kiválasztott népeként feladatot kapott nemzet történelmi fejlődésútja, mely először a puritán kivándorlásban nyilvánul meg. A különlegességtudat, a vallásos háttér és az óhaza hibáinak meghaladása mellett leginkább a forradalomban kikristályosodott és alkotmányba foglalt szabadság- és demokráciaeszményekből és azok terjesztéséből táplálkozik. Ezek szorosan összeforrottak az idők folyamán, Woodrow Wilson a küldetést már úgy definiálta, hogy Amerikának „a világot biztonságossá kell tennie a demokrácia számára”. Azonban a puritánokról és szerepükről alkotott véleménykülönbségek mellett abban konszenzus van, hogy a John Winthrop által 1630-ban meghirdetett politikai-társadalmi rendszer és erkölcsi normák az amerikai történelmi fejlődés meghatározó alapkövei, a winthropi „város a hegyen” pedig az amerikai különlegességtudat, az „excepcionalizmus” elsődleges kifejeződése.