Évf. 4 szám 1 (2023): Apokaliptika
Szaktanulmányok

Az utolsó idők magyarázata a kora újkori magyarországi prédikációirodalomban

Horváth Csaba Péter
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar — Budapest

Megjelent 2023

Kulcsszavak

  • apocalypticism,
  • sermon literature,
  • premodern nation

Hogyan kell idézni

Horváth, C. P. (2023). Az utolsó idők magyarázata a kora újkori magyarországi prédikációirodalomban. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(1), 105–119. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.1.9

Absztrakt

Dolgozatunkban a 16–17. századi magyarországi prédikációszerzőknek, posztillaíróknak az utolsó időkkel kapcsolatos apokaliptikus állásfoglalásának bemutatására vállalkozunk. A reformáció századában ez elsősorban protestáns lelkipásztorok, prédikátorok irodalmi munkásságát érinti. A prédikációs könyvek, posztillák, kommentárok a régi magyarországi művelődéstörténet kutatásának általános gyakorlata és a nemzeti bibliográfia tárgyszó-rendszere alapján — több más kiadványtípussal, például: egyházi szerkönyvek, katekizmusok, perikopás- és imádságoskönyvek3 stb. — az egyházi használati irodalom4 kategóriájába illeszthetők.