Évf. 4 szám 1 (2023): Apokaliptika
Szaktanulmányok

Szent Jeromos írásainak eszkatológiai aspektusa

Fenyves Krisztián
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar — Budapest

Megjelent 2023

Kulcsszavak

  • eschatology,
  • judgement,
  • St. Jerome

Hogyan kell idézni

Fenyves, K. (2023). Szent Jeromos írásainak eszkatológiai aspektusa. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(1), 75–85. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.1.7

Absztrakt

A 4–5. század fordulóján élt és elsősorban a Biblia latin nyelvű fordításáról, a Vulgatáról ismert Hieronymus, azaz Szent Jeromos az ókori kereszténység egyik legnagyobb alakja, a négy nagy nyugati egyházatya egyike. Fordulatokban gazdag élete Pannónia határának közelében indult, majd a római szónokiskolákban folytatta tanulmányait, s bár annak a lehetősége is megcsillant a vir trilinguis előtt, hogy az Örök Város püspöke legyen, élete utolsó három évtizedét Betlehem egyik általa alapított monostorában töltötte mint egyszerű szerzetes és pap. A következőkben Szent Jeromos eszkatológiáját fogom átfogóan elemezni, mindezzel pedig az eszkatológiai gondolkodás dogmatörténeti felvázolására is törekszem, tudniillik a Nicea‒konstantinápolyi hitvallás tételeit (miszerint Krisztus „újra eljön dicsőségben ítélni és élőket és holtakat”, valamint „várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet”) miként világítja meg a patrisztikus áttekintés, valamint a jövőbeli beteljesedésre irányuló dinamika hogyan jelenik meg az ókeresztény íróknál, különös tekintettel Szent Jeromosra.