Évf. 4 szám 1 (2023): Apokaliptika
Szaktanulmányok

Történeti apokalipszisek Dániel könyvében

Tuna Rita
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar — Budapest

Megjelent 2023

Kulcsszavak

  • historical apocalypse,
  • book of Daniel,
  • Jewish tradition

Hogyan kell idézni

Tuna, R. (2023). Történeti apokalipszisek Dániel könyvében. Axis – Vallás- és eszmetörténeti folyóirat, 4(1), 57–63. https://doi.org/10.61176/Axis.2023.4.1.5

Absztrakt

A dolgozat mottójául szolgáló idézet szerint Lucifer ígéretet tesz Ádámnak és Évának. Megmutatja nekik az emberiség történetét „a jövőnek végeig”. A dráma történeti apokalipszisnek is felfogható, amelyben az események egymásutániságát bemutató lineáris idő fogalma mellett jelen van a körkörös időé is, az egymást követő korszakoké, amelyekben bizonyos események egyazon séma szerint ismétlődnek. Lucifer megmutatja Ádámnak és Évának az emberi történelem nagy korszakait az Édentől kezdve az emberiség erkölcsi és fizikai bukásáig.